חפש
 

פרופ' יורם  עדן 

סגן נשיא לעניינים אקדמיים  

יצירת קשר

 
 תחום התמחות: חשבונאות וביטוח

 

פרופסור מן המנין במסלול האקדמי המכללה למינהל, בעל תואר שלישי (ד"ר) מאוניברסיטת ת"א (בתחום חשבונאות ומימון), מ.ב.ע מאוניברסיטת ת"א (בהצטיינות), בוגר החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים.

סגן נשיא לעניינים אקדמים במסלול האקדמי, המכללה למינהל.

בין השנים 2000 – 2007 כיהן כדיקאן ביה"ס למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל וקודם לכן כיהן שנים ארוכות כראש המחלקה לחשבונאות בבית הספר. עורך אקדמי של ביטאון "רואה החשבון". יו"ר וועדת הבחינות של מועצת רואי חשבון. חבר הוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון בישראל. פרסם שלושה ספרים וכן מאמרים רבים בבטאונים מקצועים ואקדמים בארץ ובחו"ל. מכהן כדירקטור חיצוני ויו"ר וועדת ההשקעות של אינפיניטי קופת גמל מרכזית לקצבה בע"מ.


 

שירות צבאי:
15.8.66 - 6.4.76 סגן אלוף במילואים. עדיין משרת בהתנדבות במערך המילואים של צ.ה.ל. 


השכלה אקדמית:
 

2007 – פרופסור  מן המנין, המסלול האקדמי של המכללה למינהל בת"א.

1986 – תואר שלישי (דוקטור), אוניברסיטת ת"א. נושא עבודת הדוקטורט: "א-סימטריה במידע   והביקוש להון בתעשית הביטוח" 

1977 – מוסמך במינהל עסקים (מ.ב.ע.) בהצטיינות – אוניברסיטת ת"א. 

1976 - בוגר החוג לחשבונאות אוניברסיטת ת"א. 

1972 – בוגר החוג לכלכלה – האוניברסיטה העברית בירושלים.

  

מינויים אקדמיים: 

2000 -              דיקאן ביה"ס למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל בת"א. 

1990 – 2000    מרצה בכיר, ראש ההתמחות בחשבונאות, ביה"ס למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל בת"א.

1988 –1990     מרצה, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א.

1988 – 2000    מרצה מן החוץ, בית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1987               

2005 – 2007 - מרצה אורח, Baruch College, City University Of New York

1980 – 1987    אסיסטנט, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א.

  

פעילות מקצועית:

בעל רשיון רואה חשבון מאז שנת 1978.

חבר הוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון בישראל (מאז שנת 1988). עורך ביטאון "רואה החשבון".

חבר וועדת הבחינות של מועצת רואי חשבון ויו"ר וועדות המשנה של המועצה לענין הבחינות בחשבונאות פיננסית מתקדמת, ותמחיר וחשבונאות ניהולית.

בשנים 2000 – 2006 שימשתי כחבר מועצת רואי חשבון בישראל (כנציג המועצה להשכלה גבוהה).

בשנים 2000 – 2004 שימשתי כנציג לשכת רואי חשבון בישראל ב- Education Committee של ה-IFAC   (International Federation of Accountants)

  

חברות בדירקטוריונים:

דירקטור ויו"ר וועדת ההשקעות של כ.פ.י החברה הישראלית לניהול זכויות עובדי חברת החשמל בע"מ.

 

קורסים:

תמחיר ובקרה, מיזוגים ורכישות, חשבונאות ניהולית מתקדמת.

 

פרסומים עיקריים  

 ספר שנכתב:

 

"לי זה עולה יותר -  קבלת החלטות ניהוליות, תמחיר והשבחת חברות", עם בעז רונן, מכון קסירר למחקר בחשבונאות, אוניברסיטת ת"א, 2002.

 

מאמרים נבחרים:

 

"ביטוח חיים צמוד בשוק הון חופשי ללא מעורבות הממשלה", רבעון לכלכלה, כרך כ"ז חוברת 104 (מרץ 1980) עמ' 31-39.

 

"מדידת ההכנסה החייבת בתקופת אינפלציה באמצעות יחידת המדידה – שקל צמוד" (עם יוסף מ. אדרעי) הרבעון הישראלי למסים 57,  (ינואר 1986) עמ' 58 - 73

 

Eden Y. and Kahane Y., "Reinsurance Contracts - A Utility  Approach Vs. Insurance Capacity Consideration", Studies In Banking and Finance, Vol. 6 1988, pp. 247-269.

 

 

"פירושו של סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בתקופת אינפלציה" (עם יוסף מ. אדרעי), מחקרי משפט, כרך ו (1988) עמ' 76 - 93

 

"על בעית עודף נטל מס, הרמת מסך סטטוטורית ומיסוי שותפות, אגודה שיתופית חקלאית, חברה בית וחברה משפחתית בפקודת מס הכנסה" (עם יוסף מ. אדרעי), עיוני משפט, כרך י"ג חוברת מס. 2 אוגוסט 1988, עמ' 307 – 357.

 

Eden Y. and Ronen B., "Improving Workflow in the Insurance Industry: A Focused  Management Approach", Journal of Insurance Issues, March 1993, pp. 49-62.

 

Eden Y. and Ronen B.,"The Declining Price Paradox of New Technologies",          

Omega International  Journal .of Management Science , Vol. 21 (3) pp. 345-351, 1993.

 

Eden Y. and Greenberg D., "Lawsuits Against Public Accountants -  A Put Option Approach",

Accounting Today, The English Journal of The Institute of Certified Public Accountants in Israel, 1996, pp. 38-43.

 

Eden Y. and Ronen B., Activity Based Costing (ABC) and Activity Based Management  (ABM) The Same Thing in a Different Guise", FMAC Articles of Merit Award Program for Distinguished Contribution to Management Accounting, issued by the International Federation of Accountants, November 2002.

 

Eden Y., Katz E. and J. Rosenberg, “Loading Factors and Equilibria in Insurance Markets, Journal of Insurance Issues, Spring 2003, Vol. 26, No. 1, pp. 51-62

 

Danziger N. and Y. Eden, "Student Career Aspirations and Perceptions: The Case of Israeli Accounting Students", Accounting Education: An International Journal", Vol, 15, No. 2, (June 2006), pp. 113-134.

 

"מחזורי חיתום בעסקי הביטוח הכללי בישראל", הרבעון לכלכלה, יוני 2006, עמ' 290 – 308

 

Eden Yoram and Sonsiono D., “Probability Weighting in Damage Claiming Decisions”, Journal of Insurance Issues, Fall 2006, Vol. 29, No.2, pp. 179-192.

 

"אומדן מחיר ההון בהערכות שווי ובהערכות רמת הביצוע (עם דן אלנתן), רואה החשבון, כרך נ"ה 4 (456), דצמבר 2006, עמ' 363 - 372


תחומי עניין ומחקר

שיטות תמחיר; ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי; ביטוח; הוראת החשבונאות; מיזוגים ורכישות.