חפש

תנאי מעבר משנה לשנה

 

סטודנט לא יהיה רשאי לעבור משנה א' לשנה ב' אם לא התקיימו לגביו אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • לא עמד בדרישות המכינה במתמטיקה ו/או בקורסי האנגלית כפי שחויב עם קבלתו ללימודים.
  • לא עמד בתנאי הממוצע כפי שנקבע לו עם קבלתו ללימודים.
  • לא סיים את כל החובות האקדמיים של תוכנית הלימודים לשנה א' כפי שהוגדרו.

 

סטודנט לא יעבור לשנה מתקדמת (משנה ב' ל-ג') אם ציוניו הסופיים בשלושה קורסי חובה הם "נכשל".


במקרה כזה על הסטודנט לחזור בראש ובראשונה על הקורסים שבהם נכשל ורק לאחר שעמד בכל מטלות הקורס, יורשה לעלות לשנה מתקדמת.