חפש

סדנת תקשורת בין אישית

 

מטרת הסדנא לתקשורת בין-אישית היא לפתח ולהעשיר מודעות והבנה לתהליכים תוך ובין-אישיים. הסדנא מאפשרת לסטודנטים התנסויות להרחבת הרפרטואר ההתנהגותי והתקשורתי שלהם בשדות המחייה האישיים, החברתיים, המשפחתיים והמקצועיים.
 
כדי להשיג מטרה זו, הסדנא משלבת פיתוח מודעות, התבוננות ומיומנויות, אשר משולבות ומשתלבות זו בזו:
 
-  פיתוח מודעות אישית והתבוננות  בדימוי ובערך העצמי של הסטודנטים, וכיצד אלה משפיעים על התנהגותם עם אחרים.

-  מתן דגש לפיתוח חשיבה וגישה חיובית ביחס לעצמי וביחס לזולת.

-  הקניית כלים ומיומנויות להתמודדות במצבי קושי ולחץ.

-  זיהוי תהליכי תפיסה וחשיבה לשם הבנת השלכותיהן על האינטראקציה הבין-אישית.

-  אבחון דפוסי תקשורת אשר מקדמים אותנו או מכשילים אותנו ופיתוח חלופות מועילות יותר.

-  זיהוי רגשות ומצבים מקשים, מלחיצים ושליליים כגון: קונפליקטים, כעסים, ביקורת, מתח ולחץ.  זיהוי זה מאפשר פיתוח סגנון אפקטיבי יותר להתמודדות בחיי היום – יום.

-  מודעות למשמעות המושג "גבולות" והשלכותיו ביחסים בין-אישיים, וזיהוי המרחב האישי והבין-אישי.

-  קיום דיאלוג בין-אישי ומשא ומתן שמטרתו יצירת שיתוף פעולה המיועד לקידום צרכים ורצונות של עצמנו ושל הזולת מתוך הבנה וכבוד הדדי.