חפש

שנה ג'

.
 

 

מיועד לסטודנטים ממשיכים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ע

תאורי הקורסים - שנה ג' – תשע"ב
 

לימודי חובה

817371, 817361 חברה ישראלית א'+ב'

ISRAELI SOCIETY A+B

הקורס יעסוק בהיבטים השונים של החברה הישראלית תוך שימת דגש על גורמי איחוד- פירוד. הזהות הישראלית, כמו גם התופעות החברתיות המגוונת, ייבחנו בניתוח היסטורי-סוציולוגי. תיאוריות סוציולוגיות ומחקרים יהוו בסיס ללמידת נושאים נבחרים כמו: "זיקת הגומלין בין עדה, לאום ומעמד;", "הסכסוך הישראלי-ערבי", "הקונפליקט בין חילוניים ודתיים", "חינוך", "מעמד האישה", "המשפחה", "תופעת קברי צדיקים", "תרבות הנוער" ועוד.

817591 מבוא למיניות אנושית

INTRODUCTION TO HUMAN SEXUALITY

במסגרת קורס במיניות האדם, נבחן אספקטים שונים המעצבים את, ומשפיעים על, התנהגותם המינית של נשים וגברים, כמו גם הרגשתם לגבי התנהגויות מיניות שונות.נסקור את הספקטרום הרחב של מיניות האדם על מישור שכיח-חריג, מהיבטים: היסטורי, תרבותי, פסיכולוגי, אבולוציוני, דתי ופיסיולוגי.נבחן את תפקיד המין בזוגיות ואיזה צורך ומשמעות הוא ממלא אצל גברים ונשים בהקשר זה; אינטימיות ומין; אוריינטציה מינית; פנטזיות מיניות ותפקידם; אוננות; משיכה ועוררת מינית.

817421, 817431 פסיכופתולוגיה וסטייה א'+ב'

PSYCHOPATHOLOGY AND DEVIANCE A+B

בקורס יהיו עיון ודיון בקטגוריות המרכזיות של הפרעות פסיכולוגיות, על רקע השפעות היסטוריות, חברתיות ותרבותיות. כמו כן, יידונו בעיות של הגדרה, הסברים סיבתיים, טיפול, ומדיניות חברתית, הקשורות למחלות נפש.

817021 תרבות וארגונים מורכבים

CULTURE & COMPLEX ORGANIZATION

מטרת הקורס היא לקרוא על תופעת הארגונים בחברה ובתרבות, לשוחח עליה ולהתחבט בתופעת הארגונים בחברה ובתרבות. נפרט את עיקרי הגישות לחקר הארגונים וננסה לברר מה ניתן ללמוד מהעובדה כך שקיימות גישות שונות לניתוח ארגונים. נעסוק במספר סוגיות המשפיעות על תרבות ארגונים פורמליים בתקופתנו: פוסט פורדיזם, ניאו פורדיזם, התמחות גמישה, ארגונים ביפן. 

 

קורסי בחירה 

 

819052 אמהות, סיפור אהבה?!

MOTHERHOOD – MYTHS AND REALITIES

מה הוא אינסטינקט אמהי? האם יש חוויה אמהית יחודית? האם אפשר ללמוד להיות "אם" ? אולי ייתכן והאמהות היא רק מוסד חברתי? מה הם המיתוסים הקשורים לאמהות? באיזה הקשר ניתן לומר שהאמהות היא מנגנון תרבותי המכוון לדיכוי הנשים? קורס אינטרדיציפלינארי זה ינסה לתת תשובות מחקריות , מתחום הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, ההיסטוריה, התקשורת וכו' לשאלות אלה. במסגרת הקורס, גם ידונו סוגיות הקשורות לאימוץ, לפונדקאות ולהבניית ההורות בעידן הפוסט-מודרני.

819182 אתיקה סביבתית

ENVIRONMENTAL ETHICS

הקורס יעסוק בהיבטים השונים של אתיקה סביבתית, משמעויותיה והשפעתה על ההתנהגות האנושית. זיהום הסביבה, ניצול בלתי מאוזן של משאבי הטבע הרס בתי גידול של בעלי חיים, הרס אתרי מורשת ופשיעה נגד הסביבה- הם תוצר של התנהגות אנושית, המאפיינת בעיקר את אורח החיים הקפיטליסטי בתקופה המודרנית. התנהגות אנושית זו גורמת לנזקים קשים לטבע ולאדם, לרבות התחממות כדור הארץ, השמדת מערכות אקולוגיות, פגיעה במרחבים ציבוריים, מלחמות על משאבים קיומיים ולפגיעה בבריאותם ובאיכות חייהם של אנשים ברחבי העולם.
הקורס ידון בעיקר בזיקת הגומלין שבין אתיקה סביבתית לבין הגנה על הטבע והסביבה, מתוך נקודת מוצא המניחה שהפגיעה בטבע נובעת במידה רבה מתפיסת העולם הקפיטליסטית, הרואה בסביבה משאב אותו היא מנצלת לצורך יצור מוצרי צריכה בכל העולם. מכאן גם נניח שהבסיס להגנה על הסביבה, חייב להיות מעוגן באתיקה סביבתית ראויה.
בקורס נדון בתפיסות היסוד של דתות ותרבויות ביחס לטבע ולסביבה, תוך התמקדות בתפיסת עולם של הדתות המונותיאיסטיות, דתות המזרח הרחוק ודתות של העת העתיקה. נחשוף את תפיסות העולם הבסיסיות של תרבויות אלו ביחס לטבע ולסביבה, ונדון בהשפעתן על ההתנהגות האנושית, במיוחד על השמירה וההגנה על הסביבה לעומת השפעות הגורמות לפגיעה בטבע ובסביבה.

819022 גבריות ואבהות – תפיסות חדשות

NEW CONCEPTION OF MASCULINITY AND FATHERHOOD

הקורס יעסוק בשינוים חברתיים בהגדרת הגבריות והאבהות. במוקד הקורס יעמוד הדיון במעורבותם של אבות בטיפול בילדים ובחלוקת התפקידים במשפחה. הדיון באבהות ייעשה מתוך התייחסות להקשר הסביבתי (התרבותי, החברתי והכלכלי) של המשפחה, למערכת המשפחתית (השפעת האם והיחסים הזוגיים) ולגורמים הפסיכולוגים-אישיים של האב. התפקיד האבהי ייבחן מבחינת תרומתו להתפתחות הילד וכן מבחינת תרומתו לאב. כמו כן, נעסוק בקשיים הנובעים מקיומן של ציפיות חברתיות קונפליקטואליות ובפער בין "האב האידיאלי" ל"אב המצוי".
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים היכרות עם תפיסת "הגבריות החדשה" ועם הסוגיות המרכזיות בנושא התפקיד האבהי - מתוך ראיה מערכתית רחבה. במהלך הקורס יבוצע פרויקט כיתתי, שמטרתו לעמוד על הלכי הרוח בנושאים אלה בחברה הישראלית העכשווית.

817942 הבטים פסיכולוגיים וסוציולוגים של הזהות: המקרה של ערביי ישראל

PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE IDENTITY: THE CASE OF THE ISRAELI ARABS

הקורס יעמוד על האספקטים הפסיכולוגים  והסוציולוגים השונים בזהותם של הערבים אזרחי מדינת ישראל ואיך היא משתקפת בתחומים חייהם המרכזיים: חיי התרבות והחברה, בהתנהגות הכלכלית, מערכת היחסים בתוך המשפחה, החינוך, סטטוס הערבים בחברה הישראלית והדינמיקה של יחסי יהודים-ערבים. הנושאים השונים ייבחנו על רקע גישות תיאורטיות שונות השכיחות לניתוח שינוי חברתי בחברות מתפתחות ויחסי מיעוט ורוב. הניתוח יקח בחשבון את התהליכים הפנימיים והחיצוניים העוברים על ישראל ועל האיזור בנוסף לתהליך הגלובליזציה העוטף את העולם כולו.

818132 התנהגות בין-ארגונית ובין-תחומית

INTERORGANIZATIONAL AND INTERDISCIPLINARY BEHAVIOR

האתגרים הכלכליים והחברתיים של השנים האחרונות, מחייבים ארגונים רבים בתחומי החברה והעסקים כאחד, לשפר את יעילותם על-ידי ייזום חבירות ופיתוח מערכות יחסים עם מגוון ארגונים שבסביבתם. מערכות היחסים יכולות לבוא לידי ביטוי באמצעות התייעצויות, שותפויות, שיתופי פעולה, הקמת קואליציה, פעולות תאום ועוד. מערכות היחסים הללו יכולות להתפתח בין ארגונים במגזר הציבורי (משרדי ממשלה ו/או יחידות ארגוניות שונות ברשויות מקומיות), בין ארגונים במגזר שלישי (בעיקר עמותות) – כולל ארגוני החברה האזרחית וארגונים קהילתיים, בין ארגונים במגזר העסקי וכן בקומבינציות אחדות בין שלשת המגזרים הללו. מערכות היחסים יכולות להתפתח גם בין ארגונים ברמה הארצית, הרמה המקומית והרמה הקהילתית. לעיתים קרובות, נציגי ארגונים אלה מייצגים מקצועות שונים ומביאים למפגשים מגוון תחומי ידע וניסיון חיים החיוניים לפתרון סוגיות מורכבות.
במהלך הסמסטר, התלמידים יחשפו לתיאוריות בין-ארגוניות ובין-תחומיות, תוך הדגמתם הנרחבת מהשטח, לצד ניתוח אירועים קונקרטיים ותרגול באמצעות שחקי סימולציה להפקת לקחים. דגש מיוחד יושם בקורס על סוגיות של ניהול ומנהיגות במערכות יחסים בין-ארגוניים ובין-תחומיים בכל שלבי האינטראקציה ועל תהליכי הלמידה הארגונית המתלווים אליהם.
 
 

8820010 חשיבה ואחריות אזרחית חברתית (קורס חוצה מסלול)

SELECTED ISSUES IN SOCIAL AND CIVIL RESPONSIBILITY

הקורס מיועד למי שמעוניין להיחשף למגוון נושאים וסוגיות שלא נחשפים אליהם במסגרת התואר הרגיל ולקבל ערך מוסף, וכן למי שמעוניין לקבל תובנות להמשך החיים בשילוב ידע אקדמי עשיר.
המטרה המרכזית של הקורס היא חשיפה רב תחומית, הקנית ערכים וכלים לחשיבה ביקורתית וניתוח של סוגיות הקשורות לאחריות אזרחית/חברתית/מקצועית/סביבתית. הקורס ישא אופי רב תחומי בהתאם לתחומים השונים הנלמדים במסלול האקדמי. בין הנושאים שיילמדו בקורס: מבנה המשטר, חוקה, השלטון, היגיינה ציבורית ומבנים אזרחיים וחברתיים המתקיימים בישראל, אחריות ומעורבות חברתית, מדיה ושינוי חברתי, טכנולוגיה ושינוי חברתי, חברת המידע, בעיות הסביבה הגלובאליות והמקומיות ועוד.

 

818112 טיפול קוגניטיבי התנהגותי- המדע והאמנות בטיפול פסיכולוגי עכשווי

COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY (CBT) THE ART AND THE SCIENCE OF CURRENT PSYCHOLOGICAL TREATMENT

הקורס עוסק בתיאוריה ובידע האמפירי הרחב של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. הקורס יכלול מצגות ודיונים בנושאים שונים בתחום כגון: טיפול מבוסס ראיות, מערכת היחסים הטיפולית, מאפייני הטיפול הפסיכולוגי הממוקד כמו גם היכרות עם מגוון הטכניקות הטיפוליות כמו: הרפיה, זיהוי מחשבות, ניסיונות התנהגותיים, חשיפה, מדיטציה ועוד.
במהלך הקורס הסטודנטים יוכלו לדון ואף לחוות חלק מהטכניקות המקובלות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

818082 יחסים בין-דוריים במשפחה - בחברה המודרנית ובישראל

FAMILY INTERGENERATIONAL RELATIONSHIPS – IN MODERN SOCIETIES AND IN ISRAEL

הקורס יעסוק בהיבטים סוציולוגיים, פסיכולוגיים ותרבותיים של יחסים בין-דוריים במשפחה. מוסד המשפחה והגדרתה עוברים שינויים במהלך העשורים האחרונים. יחד עם זאת, השינויים הדמוגראפיים שחלו בעולם כולו, הביאו לכך, שהימצאותן של משפחות המונות ארבעה דורות ויותר נעשה שכיח יותר. מערך היחסים בין הדורות כולל מרכיבים שונים כגון: סולידריות, קונפליקט ואמביוולנטיות. יחסים אלו ייבחנו מפרספקטיבות תיאורטיות (חליפין, התקשרות, תיאוריית התפקיד, מהלך החיים), כמו גם מהיבטים יישומיים של מדיניות ושירותים.

817882 ילדות וחברה

CHILDHOOD AND SOCIETY

הקורס יעסוק בסוגיות שונות הנוגעות לקשרים בין "ילד", "משפחה", ו"חברה/תרבות". נתייחס להקשר הסביבתי (משפחתי, חברתי ותרבותי) של התפתחות הילד. נדון בהשפעת התרבות על תפיסת הילדות ועל תפיסת התפקיד ההורי של אבות ואימהות: נתייחס להבדלים בין-תרבותיים, להבדלים בין תקופות שונות בהיסטוריה וכן להשפעת תפיסות אלו על מנהגי גידול הילדים. נדון באופן שבו ההבדלים בסוציאליזציה של המינים משפיעים על הבדלים בתפיסות ובמנהגים: הבדלי מגדר בהורות, והבדלים בהורות הנובעים ממין הילד. נשתמש בדוגמאות מתוך ספרות ילדים, ספרי הדרכה להורים, המדיה (קולנוע, טלויזיה, עיתונות) ומתוך פרויקטים של התלמידים.

818142 לצאת מהקופסא - תהליכים יצירתיים בקבוצות

"EMERGE OUT" OF THE BOX: CREATIVITY IN GROUP PROCESSES

קורס חוויתי דידקטי המושתת על כוחן של האמנויות כאמצעי מאבחן, מקדם ,מעצים ומסייע בתהליכים קבוצתיים בארגון ובפסיכותרפיה. האמנויות מהוות כלי השלכתי ממדרגה ראשונה וכשהן מיושמות בתהליכים קבוצתיים הן מעלות את "הלא מודע הקבוצתי" לרמה התודעה ומעצימות את התהליך הקבוצתי הן ברמת הקבוצה והן ברמת הפרט. משתתפי הקורס מוזמנים לחוות את הפוטנציאל הקסום של שימוש באמנויות בתהליכים קבוצתיים.

8820020 מבוא לניהול סביבה ומשאבים (קורס חוצה מסלול)

INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL AND RESOURCE MANAGEMENT

"אקולוגיה", "קיימות", "ירוק", "איכות סביבה" –. מושגים רבים המנסים להגדיר נושא בוער אחד על סדר היום העולמי, נושא המנסה למצוא את מקומו בשיח הישראלי.
חוסר איזון הוא הבסיס לבעיות הסביבתיות הקיימות כיום על פני כדור הארץ, בעיות כמו חוסר במים נקיים, התחממות כדור הארץ, עלייה בזיהום אוויר וירידה דרסטית במקורות האנרגיה שלנו. שינוי תפיסה מערכתי נדרש לניהול המשאבים הטבעיים העומדים לרשותנו (מים, אוויר, אנרגיה, חומרים שונים), כדי לקיים חיים לדורות הבאים.
הקורס יתמקד באותם משאבים הטבעיים ויעלה את השאלה כיצד אנו יכולים להשתמש בהם באופן שיאפשר לאנושות להתפתח, ובמקביל למשאבים להתחדש, ולאפשר חיים על הפלנטה לדורות הבאים.
הקורס הינו חוצה מסלול, חדשני וייחודי בפורמט שלו. הוא מיועד לסטודנטים מכל החוגים ובתי הספר במסלול האקדמי המכללה למנהל. הקורס הינו בין תחומי ונשען על מידע ומומחים מתחומי תוכן רבים הקיימים במסלול, כמו תכנון אדריכלי ירוק, בריאות וסביבה, אחריות חברתית-סביבתית של תאגידים, כלכלת סביבה ועוד.
 

8820040  ניהול כלכלי אישי ומשפחתי (קורס חוצה מסלול)

INDIVIDUAL AND FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT

לאור המודעות הגוברת לאחריות הפרט למצבו הכלכלי, והמודעות לנזק שבהתנהלות כלכלית בלתי מתוכננת, אנו פותחים השנה קורס זה אשר משלב תכנים ממגוון התחומים הנלמדים במסלול האקדמי ואינו דורש ידע מוקדם בכלכלה או בפיננסים.
הקורס מיועד למי שמעוניין להיחשף לנושאים וסוגיות שלא נחשפים אליהם במסגרת התואר הרגיל ולקבל ערך מוסף ותובנות בשילוב כלים מעשיים לקראת התנהלות כלכלית מושכלת ומתוכננת המהווה נדבר ראשון והכרחי להגשמת יעדים כלכליים.
המטרה המרכזית של הקורס היא הקניית מודעות להיבטים התנהגותיים, רגשיים וחברתיים המשפיעים על החלטות כלכליות יחד עם לימוד ותרגול של כלי תכנון ובקרה נכונים שיאפשרו ללומדים להבין את המציאות הפיננסית בה הם חיים. בין הנושאים שיילמדו בקורס: התקציב האישי והמשפחתי – סדרי עדיפויות, הכנסות, הוצאות, חיסכון, שכר ומיסוי עובדים , זכויות צרכנים, התמודדות עם פרסומות וקריאת תקשורת כלכלית, הבנה ובקרה של חשבון הבנק, הלוואות, תשלומים, אשראי, אמצעי תשלום, השקעות – בורסה, ניירות ערך וחיסכון ארוך טווח המשלב בתוכו את סוגיית הפנסיה,וכן מניעת ופתרון של מצבי משבר. במהלך הקורס נתרגל התמודדות עם אירועים נפוצים ונרבה בדוגמאות מעשיות.


817632 מבוא לפסיכולוגיה אבולוציונית

EVOLUTION OF SOCIAL BEHAVIOR

בקורס יידונו עקרונות הסוציוביולוגיה על פי וילסון, תורת הגן האנוכי של דוקינס, בעיית האלטרואיזם, אבולוציה של התנהגות חברתית, "דילמת האסיר הרב-מימדית", סוציוביולוגיה ומוסר, אבולוציה של מין ומיניות, אבולוציה גנטית ואבולוציה תרבותית.

817392 מדינה תקשורת ודמוקרטיה בעולם הערבי

STATE, MEDIA & DEMOCRACY IN THE ARAB WORLD

הקורס אמור לספק מבט כללי על התקשורת בעולם הערבי ובמיוחד תפקיד התקשורת בחברה ויחסה עם המערכות הפוליטית והחברתית במדינות ערב השונות. יהיה דיון מיוחד בסוגיית הדמוקרטיה והתקשורת בעולם הערבי, תוך כדי הבלטת הקשר בין דמוקרטיזציה לבין התפתחות התקשורת בעולם הערבי שנחשב ברובו לעולם שלישי. בחלק הראשון של הקורס מוקד הדיון יהיה בתהליך הדמוקרטיזציה במשטרים השונים בעולם הערבי. במרכז העניינים יהיה ניתוח הגורמים ההיסטוריים, פוליטיים חברתיים וכלכליים אשר גרמו, מצד אחד, להאצתו של תהליך הדמוקרטיזציה בעולם הערבי בתקופות שונות ובמדינות אחדות בעולם הערבי, ומהצד השני, לעיכובו של אותו תהליך בזמנים ובמשטרים ערביים אחרים. כמו כך יהיה ניסיון לעסוק בתנאים ובגורמי העל אשר מפריעים להתפתחות דמוקרטיה באופן כללי בעולם הערבי. בחלק השני של הקורס נתמקד בתקשורת בעולם הערבי: מיפוי אמצעי התקשורת והתפתחותם, המודלים התקשורתיים בעולם הערבי, הקשר בין מוסד התקשורת למוסד הפוליטי מצד אחד, למוסד הכלכלי מצד שני. כמו כן, נתייחס למוסדות התקשורת השונים מבחינת המבנה, ארגוני התקשורת, הבעלות עליהם, יחסם לממסד הפוליטי, תכנים מרכזיים, בעלויות, מדיניות תקשורת, יצירה מקומית מול תוכניות מיובאות והשלכתם על חיי החברה והפוליטיקה במדינות אלה. בסוף נתמקד בהשפעת תהליך הגלובליזציה המתבטא בתקשורת על הקשר בין התקשורת החברה והפוליטיקה בעולם הערבי.

818042 מסעות: היבטים פסיכולוגיים ואנתרופולוגים

JOURNEYS; ECOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS

המסע מהווה חוויה מרכזית של החברה האנושית. יחד עם זאת, למרבה הפליאה, המחקר בתחום זה אינו רב, ובסוגים מסוימים של מסעות, המחקר רק מתחיל. כך למשל, כמעט שלא קיימים מחקרים של מסעות הגירה ופליטות למרות שלא מעט מהגרים ופליטים עוברים מסע יסורים בדרכם לארצם החדשה. מסעות כמו אלו של פליטי דרפור דרך מצרים לישראל, "אנשי הסירות" שברחו מוייטנאם דרך הים לארצות השכנות במסע רב תהפוכות, ויהודי אתיופיה שעברו ברגל מסלול תלאות וסבל בדרכם לסודן ומשם לישראל – כל אלו כמעט שלא נחקרו מבחינה פסיכולוגית וחברתית. גם מסעות מסוגים נוספים, כמו מסעות תרמילאים - ישראלים ואחרים - זוכים לתשומת לב מחקרית ראויה רק בשנים האחרונות. בקורס זה נתמקד במסעות מסוגים שונים ונבחן את ההיבטים הפסיכולוגים והחברתיים שלהם. נתמקד, בין היתר, במסע הרגלי של יהודי אתיופיה לישראל דרך סודן, במסעות של ניצולי השואה לאחר סיום מלחמת העולם השנייה ברחבי אירופה ובדרך לישראל, ובמסעות תרמילאות של צעירים בישראל ובעולם. הטענה המרכזית היא כי במסעות מסוג זה מתרחשים תהליכים פסיכו-חברתיים רבי עוצמה המשפיעים השפעה ארוכת טווח על היחיד והקבוצה.
הקורס יתמקד במשמעויות הפסיכולוגיות של המסע, לדוגמא: התמודדות עם טראומה ואובדן במסע ולאחריו, היחסים בין משמעות ההתנסות ליכולת התמודדות במסע, המסע כתהליך התפתחות והתבגרות, ילדים במסע, האופן בו אנשים יוצרים ספור חיים (נרטיב) מסיפור המסע האישי שלהם, ועוד. ננתח את ההיבטים הדומים והשונים מבחינה פסיכולוגית בין סוגי המסע השונים (תיירות, הגירה, פליטות, הרפתקה, מסעות מרפא, עליה לרגל, מסעות להשלמת השכלה, מסע מחקרי, וכיוצא בזאת). כמו כן, נבחן היבטים חברתיים אנתרופולוגיים. נבדוק, למשל, את ההשפעה של תרבות על האופן שבו אנשים מעבדים חוויות בעלות משמעות, כולל טראומה וחוויות שיא, ונראה כיצד משפיעה הקבוצה על היחיד בהקשר זה. כמו כן ניבחן את האופן בו משפיע המסע על הציפיות מארץ היעד במקרה של מהגרים ופליטים ומכאן על המפגש שלהם עם החברה החדשה. ניגע גם באופן בו מטפלות האמנויות - קולנוע, ספרות יפה, שירה, אמנות פלסטית, ריקוד, ועוד - בנושא זה של מסעות. לבסוף, ננסה לראות אלו גישות תיאורטיות מתאימות להסבר התהליכים הפסיכולוגיים והחברתיים המתרחשים במסע.

817992 סוגיות של גוף בעידן טכנולוגי

BODY ISSUES IN TECHNOLOGICAL AGE

הקורס יעסוק במעמדו של הגוף וייצוגיו השונים בעידן הטכנולוגי. במהלך הקורס נלמד כיצד מציאות טכנולוגית (כגון: טכנולוגיות רבייה חדישות, הפריות חוץ- גופיות, שיבוט, סחר באיברים ועוד) מעצבת תפיסות ביחס לגוף. נתוודע לתיאוריות גוף מתחומי הסוציולוגיה, הפילוסופיה, המגדר והפסיכולוגיה. כמו כן נדון בחשיבות התצרף גוף- זהות להבנת האופן בו מתבססים "גבולות הגוף", המשגת הכאב ודימויי הגוף נוכח יישומים טכנולוגיים מתקדמים.

819172 סוציולוגיה של הבריאות

SOCIOLOGY OF HEALTH

הקשרים בין חברה ועולם הרפואה: עצם המושגים "בריאות" ו"חולי" מוגדרים באופן חברתי, הנגישות למשאבי בריאות תלויה במיקומים חברתיים, והשדה הרפואי משקף יחסי כוחות בין קבוצות בחברה. הסוציולוגיה של הבריאות מנסה לפענח ולהבין את מערכת הקשרים הסבוכה הזו הנוצרת בין "חברה" ובין "בריאות".
קורס זה מחולק לשתי חטיבות; שש ההרצאות הראשונות דנות בצמיחתם של מקצועות הבריאות, בדרכים שבהם הוגדרו "חולי" ו"מחלה", "חיים" ו"מוות" על ידי מערכת הבריאות, בעולם החברתי של אנשים בעלי מוגבלויות, וביחסים בין בריאות, גוף ועולם הדת.
החטיבה השנייה מתמקדת בקשר בין בריאות ובין סוגים שונים של אי שוויון. בין השאלות שידונו במסגרת זו - כיצד נתפס מושג הבריאות מנקודת מבט מגדרית? אתנית? מעמדית? מה התפקיד שמילאו רופאים בקביעת סטנדרטים "אובייקטיביים" של גזע? האם הרפואה היא מדע אובייקטיבי או שהוא משקף מערכת אמונות של קבוצה חברתית מסוימת? כיצד מתמודדת מערכת הבריאות עם מצבי מחסור במשאבים רפואיים ומהו הקשר בין רפואה, גלובליזציה ואי שוויון.

817432 ספרות, סטיה ויצירה

Literature, Deviance and Art

הקורס יעסוק ביצירות הראייה – Showing (מימזיס) וביצירות הגדה Telling (דיגסיס), תוך בחינה של תיאוריות סוציולוגיות פסיכולוגיות וקרימינולוגיות. במהלך הקורס נבחן מייצגי סטייה ביצירות אומנות וספרות מן העולם וביצירות קנוניות במסגרת האומנות הישראלית. טקסטים לניתוח יילקחו מעולם הציור הספרות השירה והקולנוע.

819142 סקס, סמים, תרופות, פילוסופיה ומוח

SEX, DRUGS PHILOSOPHY AND THE BRAIN

קורס בחירה מתקדם בנוירוביולוגיה. הקורס יעסוק בארבעה נושאים: מנגנוני הכרה, התנהגות מינית, סמים ותרופות פסיכיאטריות והפרעות נפשיות. כל אחד מן הנושאים הללו יבחן בהיבט פיסיולוגי, היבט התנהגותי והיבט פילוסופי-ביקורתי.

819162 סקרים – היבטים תיאורטיים ויישומיים

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF SURVEYS

הקורס עוסק בהיבטים תיאורטיים ויישומיים של סקרי דעת קהל ובמסגרתו יוצגו הנושאים הבאים: סוגי סקרים, צרכים של מקבלי החלטות, מטרות של סקרים, הזירות השונות לעריכת סקרים, אוכלוסיות יעד, מתודולוגיות בסיסיות לאיסוף נתונים ודרכים למינוף ממצאי הסקר בארגונים ובסביבה הארגונית. בנוסף יוצגו עקרונות לבניית שאלון, שיטות לאיסוף נתונים תגובתיים (Obtrusive) ואל-תגובתיים (Unobtrusive) ומתודולוגיות נבחרות ובהן, QFD ו-CPR. הצגת הנושאים לעיל תלווה בניתוח מקרים ממגוון זירות ובהן, הכלכלית-עסקית, הפוליטית, החברתית, המשפטית והארגונית.

819122 על אומנות ופסיכופתולוגיה

ART AND PSYCHOPATHOLOGY

בקורס זה נבחן יצירות אומנות קלאסיות, ולאורן נדון בהפרעות נפשיות שונות. נציג אבחנות פסיכיאטריות מגוונות, על הסימפטומים השונים שלהן, וננסה לראות כיצד הפרעות אלה מוצגות ביצירות אומנות שונות. בין היתר נעסוק בהפרעות אכילה כפי שהן משתקפות בסיפורו של "פיטר פן", בסטייה כפי שהיא באה לידי ביטוי ב"לוליטה", ובהפרעת אישיות נרקסיסטית כפי שהיא משתקפת ב"יסורי ורתר הצעיר".

819192 עסקים קהילה וסביבה

איך למנף את הקהילה והסביבה בתוך העולם העסקי

BUSINESS COMMUNITY AND ENVIRONMENT

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים הכרות מעמיקה עם מודלים עסקיים חדשים תוך התמקדות במודל ROSI, והקשר בינו לבין תחום האתיקה והאחריות החברתית של עסקים. בנוסף, מציע הקורס לסטודנטים מרחב ליצירת מודעות ובחינת זהותם התפקידית כמנהלים בעתיד. החומרים מועברים על ידי מגוון של מרצים, מומחים בעלי שם בתחומם, המלמדים את הנושאים בהם הם מתמחים, ומשלבים את הידע התיאורטי שלהם עם ניסיונם המעשי.

818102 פסיכולוגיה חיובית: מדעי האושר

POSITIVE PSYCHOLOGY: THE SCIENCE OF HAPPINESS

"פסיכולוגיה חיובית" הינה גישה מחקרית ויישומית שהחלה להתפתח בשנים האחרונות בארה"ב ומעוררת כיום עניין רב בתחומי מדע שונים, פסיכולוגיה, ניהול, חינוך, רפואה ועוד. הגישה גורסת שבשיטת "פתרון הבעיות" המסורתית - איתור הבעיה ("הפתולוגיה") ומציאת פתרונה, פוטנציאל הצמיחה נמוך למדי. מחקרים עדכניים מורים שבכל תחום - אישי, ארגוני, או חברתי  - מתוך השלילי והחולשה פוטנציאל הצמיחה והשינוי הוא דל למדי. דווקא התמקדות בחוזקות, בחוסן נפשי, באושר ובסיפוק יכולה להביא לשינוי המיוחל, הן אצל הפרט והן בארגון. תמצית הרעיון הפשוט, אך המנוגד לאינטואיציה היום-יומית של רובנו, הוא שלהתנחם ולשתות אפשר רק ממחצית הכוס המלאה, גם אם מקור המצוקה והחרדה נובע מהיעדר המים במחצית הכוס הריקה: לקוח שלא רימו אותו אינו בהכרח מרוצה, עובד ששילמו את שכרו בזמן אינו בהכרח שבע רצון מעבודתו, זוג שאינו נוטר טינה אינו בהכרח אוהב, אדם שאינו מדוכא אינו בהכרח מאושר. מכאן שמיקוד בליקויים ואפילו הצלחה מסחררת במניעת הליקוי, לא תביא לשגשוג. למרות זאת, רוב המודלים לייעוץ ושינוי, אישי וארגוני, מבוססים על מיקוד בבעיה ובשלילי, ולא בטיפוח החיובי, מתוך הנחה שהם הפכים אחד של השני. מחקרים רבים שהצטברו לאחרונה מוכיחים שהנחה זו שגויה מיסודה. מקור הכוח אינו מצוי במוקד המשבר, וניתן למנף אותו כמעט ללא קשר למוקד הקושי, כדי להביא לשגשוג. גישה זו סוחפת כיום את עולם הפסיכולוגיה המחקרית והיישומית בעולם, כמו גם תחומי מדע נוספים. הקורס יכלול סקירה מקיפה על התפתחות התחום, ממצאי מחקר מרכזיים, וכלים ליישום הגישה ברמת הפרט והחברה.

817982 פסיכותרפיה: גישות טיפוליות בעידן המודרני

PSYCHOTHERAPY: APPROACHES THE MODERN AGE

הקורס יעסוק בגישות הטיפוליות המרכזיות המצויות כיום בשימוש על ידי אנשי מקצוע בתחום הפסיכותרפיה. ידון הרקע לצמיחת גישות אלו, החל מימיו של פרויד ושיטת הפסיכואנליזה שפיתח ועד לגישות הנשענות על חשיבה פוסט-מודרנית - השיטה ההתייחסותית והנרטיבית.
בתווך יסקרו גישות נוספות: פסיכותרפיה בגישה דינאמית, טיפול דינאמי קצר-מועד, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, טיפולים הבעתיים, טיפול בילדים והדרכת הורים. לגבי כל אחת מהגישות ילמדו מאפייניהן, מטרות הטיפול ועמדת המטפל וכן ילמדו מושגי יסוד המשותפים לגישות השונות ולעיתים, המבדילים ביניהן.
הקורס יגע גם בהקשרים רחבים כגון: שינויים בחשיבה המדעית והפילוסופית,- הנוגעים להתפתחות הגישות הטיפוליות לאורך השנים. בקורס ישולבו דוגמאות קליניות וכן דיונים ותרגילים חווייתיים.

819132 פשיעה בישראל: תמונת מצב וסוגיות

CRIME IN ISRAEL: SITUATION REPORT AND OTHER ISSUES

הקורס יציג לסטודנטים את תמונת המצב של הפשיעה בישראל לאור התפתחותה בעשור האחרון, כפי שהיא מוצגת בסטטיסטיקה הרשמית.
נתייחס לפשיעה בישראל באמצעות תיאוריות וניתוחי עומק של עבריינות לסוגיה השונים, כגון: אלימות, סמים, עבירות מין וכנופיות.
נדון בפשיעה כפי שהיא מיוצגת בקבוצות חברתיות לפי עדה, פיזור גיאוגרפי, גיל ומין.
יערכו דיונים על פשיעה מאורגנת ופשע צווארון לבן, עבירות פוליטיות, סחר בנשים וזנות, עבירות סמים, עבירות רכוש, עבירות אלימות ועבירות מין.
בנוסף להרצאות של מנחי הקורס, מתוכננות הרצאות של מומחים בתחומים השונים מהאקדמיה, מהמשטרה, משירותים הציבוריים האחרים וכן עיתונאים חוקרים.

818122 פשיעה מאורגנת

ORGANIZED CRIMINALIT

הקורס יעסוק במגוון הפעילות הפלילית  המאורגנת, כולל פשיעה פוליטית,  שיש להם מרכיב של ארגון; למעשה בכל פעילות פלילית יש ארגון הפעולה וכן ארגון העבריינים אם העבירה נעשית בחבורה, קבוצה או ארגון כמעט פורמלי. הכוונה בארגון היא: הסדרי חלוקת עבודה לפי תפקידים, כמו: תכנון ביצוע והיררכיה של סמכות הקובעת את הסדרי הביצוע והאכיפה של כללי הפעילות ואת הסדרי הארגון ("אידיאולגיה").נעסוק גם בתאוריות הקרימינולוגיות למינהן  להסביר את הפעילות הפלילית המאורגנת לגבי כל סטיה מאורגנת וקורבנותיה.נבחן את הפעולות הפליליות כמו: גניבות לסוגיהן, אונס קבוצתי, שוד, פשיעה של טרור חברתי ופוליטי, רצח וחטיפות, מכירת רכוש גנוב, זנות, סחר בנשים, סחר בסמים. לגבי כל עבירה יהיה דיון בקורבנות,  דיון מלווה לגבי כל עבירה היא תגובת  השלטון בחקיקה, משפט וענישה.תינתן ביבליוגרפיה  מתאימה. ציון ההשתתפות בקורס יינתן לאחר בחינה בכתב.

 

818152 תקשורת בין אישית ובין תרבותית

INTERPERSONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION   

תקשורת בין אישית ובין תרבותית הינן יכולות חברתיות חשובות אשר עומדות בבסיס ההבדל שבין להיות בקשר ולתקשר. מאמרים ומחקרים רבים מצביעים על כך שניהול מודע של התקשורת הבינאישית  הינו בעל קשר ישיר להצלחת אינטראקציות חברתיות וכי חוסר מודעות והתעלמות משונות חברתית ותרבותית עשויה להביא לקונפליקטים ומשברים.
הקורס יעסוק במורכבות התקשורת הבינאישית על ערוציה השונים, מנקודת מבט תיאורטית ויישומית, תוך מתן דגש לאופן שבו תהליכים קוגניטיביים - תרבותיים משפיעים על ניהול וניתוח רשמים.

נלמד אסטרטגיות ודפוסי תקשורת במצבי דילמה לרבות מצבי קונפליקט ונבחן שונות ודמיון תרבותי תוך ניתוח מעמיק של רבדים הקשורים לאופן שבו תרבות משפיעה על תהליכי חשיבה רגש והתנהגות.
על בסיס אלה משתתפי הקורס ילמדו מקרים מעולם הארגונים, הדיפלומטיה והיחסים הבינלאומיים ויקבלו כלים להתמודדות וגישור על שונות לצד מינוף וחיזוק הדמיון בתקשורת בינתרבותית.
השעורים יהיו בנויים מהרצאה פרונטלית, סרטונים, דיונים פרזנטציות וסימולציות

817952 תרבות ישראלית: מסולידריות לאינדיווידואליזם

ISRAELI CULTURE: FROM SOLIDARITY TO INDIVIDUALISM

במשך כחמישה עשורים עברה החברה הישראלית מעודף סולידריות שאיים לחנוק את הפרטי תחתיו, למצב הנתפס בעיני רבים מן הישראלים כהתפוררות, הפרטה ואינדיבידואליזציה.
הקורס ינסה לתאר שינוי דרסטי ומהיר זה, תוך עיון בתרבות ובפוליטיקה. החל משורשי
האידיאולוגיה הציונית, דרך המשברים הגדולים שעברו על ישראל ועד למה שמכונה היום  "פוסט ציונות." ננסה להעריך את תפקידם של המהפכים הפוליטיים מחד גיסא, ואת  ההשפעות התרבותיות, בעיקר השפעתה העצומה של ארה"ב מאידך גיסא, על דיוקנה של  ישראל בראשית האלף השלישי, ולשאול מהם האתגרים העומדים לפנינו כיום.

פרו-סמינר

 

817136 הארגונים של העתיד זה לא מה שהיה פעם: עתיד עבודה וארגונים במאה ה21

THE ORGANIZATIONS OF THE FUTURE ARE NOT WHAT THEY USED TO BE: THE FUTURE OF WORK AND ORGANIZATIONS IN THE 21S CENTUR

עבודה וארגונים הינם נושא ליבה בתחום מדעי החברה זה שנים רבות.
במהלך שלושת העשורים האחרונים אנו למדים על שינוי עמוק בתחומים אלה בחברה בה אנו חיים:
ארגוני רשת, עבודה מהבית, ארגונים וירטואליים, צוותים בניהול עצמי, קוד פתוח, עבודה מרחוק, בריתות בין ארגוניות, צוותי עבודה גלובליים, מרחבי עבודה משותפים, מהפכות מדיניות בלי מנהיג, ארגונים דמוקרטיים, מיקור המונים (
crowdsourcing ), שווקים תוך ארגונים, התארגנויות בפייסבוק כול אלה הם רק חלק מהאתגרים החדשים למשמעות המושג ארגון במאה ה21.
במהלך הקורס נדון בתהליכים אלה, בהקשרם התיאורטי ובמשמעותם היומיומית על חיינו, ודרכם ננסה להבין את התמורות בעולם העבודה ובמבנה החברתי הנובעות משינויים אלה.

817156 בריאות, רפואה וחברה

PERCEPTION OF HEALTH IN MODERN SOCIETY

בריאות היא מושג הנמצא בשימוש רחב בחיי היום יום, אך משמעותו אינה מובנת מאליה.הקורס יעסוק בהבנת מושג הבריאות.  נושאי הקורס המרכזיים: הבדלים בין מגדריים בתפיסת הבריאות (למשל, כיצד ייתכן כי נשים מדווחות על בריאות פחות טובה מגברים אך תוחלת החיים של נשים גבוהה מזו של גברים) , קשרים בין בריאות ומצב משפחתי ( האם אנשים מתחתנים עם אנשים שדומים במצב בריאותם), יחסי רופאים מטופלים, אי שיווין בבריאות. 

81746 המוסר האנושי

HUMAN MORALITY

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את ההיבטים השונים של המוסר האנושי, המכתיבים במידה רבה את התנהגותם של בני האדם.
הציר המרכזי של הקורס יהיה דיון בתפיסות המוסר השונות כפי הן מוצאות את ביטוין בתרבויות ובדתות הגדולות כמו: יהדות, נצרות, אסלאם, בודהיזם, הינדואיזם ותרבויות עתיקות אחרות.
נלמד את מקורות המוסר ואת העקרונות הבסיסיים של המוסר ותורת המוסר, נבחן את המתחים והקונפליקטים הקיימים בגישות השונות למוסר,
ונדון בהשלכות היישומיות של עקרונות אלו בחיי היום יום של האדם בתחילת האלף השלישי.
בקורס ידונו סוגיות כגון: מוסר וחברה, מוסר ואתיקה, מיסטיקה ומוסר, מידות מוסריות והתנהגות נורמטיבית, סטייה חברתית ומוסר,
שיפוט מוסרי, האדם האתי, מוסר ופשיעה, מוסר וחוק, רוע וטוב, צדק וצדק חברתי ומוסר טבע וסביבה.
הקורס יועבר במתכונת של פרו סמינריון כך שילמדו ויתורגלו במהלכו נושאים החשובים לכתיבת עבודה סמינריונית.

 

817096 המשפחה החד-הורית בישראל

SINGLE PARENT FAMILIES

פרו-הסמינר יבחן את סוגיה המגוונים של המשפחה החד-הורית בישראל: גרושים/ות, אלמנות/ים, משפחה חד מנית ויד-הורית מרצון, יערך דיון במבנים המשפחתיים האלה ובתפקודם בתוך המשפחה ומחוצה לה. יוצגו מחקרים הבוחנים את השפעת המבנה המשפחתי על תפקוד הילדים כצעירים וכבוגרים.

817166 הפסיכולוגיה של תהליכים גלובליים

THE PSYCHOLOGY OF GLOBAL PROCESSES

על אף שרמת החיים בעולם המערבי עולה בעשורים האחרונים בהתמדה, האדם המודרני חי כיום בתחושה מתמדת של חוסר ביטחון הנובעת מעולם תעסוקתי תחרותי ותלוי תוצאה ומהתפוררותם של מסגרות שסיפקו לו בעבר יציבות ובטחון.
במסגרת הקורס ייבחן כיצד תהליכים ומסגרות חברתיות-כלכליות כגון: פוסט-מודרניזם, גלובליזציה וקפטילזם משפיעים על אופיה של החברה המודרנית ומעצבים את דפוסי התנהגות של הפרט. תיבחן השאלה האם וכיצד דפוסי ההתנהגות והחשיבה של הפרט משתנים בהתאם לשינויים במציאות החברתית, התרבותית, הכלכלית והפוליטית בסביבה בה הוא מתקיים וכיצד שינויים אלה מונעים בתורם על ידי מוטיבציות פסיכולוגיות מודעות ובלתי-מודעות של האדם.
בסיום הקורס אמור הסטודנט להיות מצויד בכלים המאפשרים לו לנתח תהליכים חברתיים לא רק מן הפרספקטיבה המוכרת של תועלת הסדר החברתי והרווח הכלכלי, אלא גם מנקודת המבט הפסיכולוגית. היינו, כיצד תהליכים חברתיים שזורים ומושפעים דו-כיוונית ממוטיבציות פסיכולוגיות ודחפים ראשוניים המובנים בנפש האדם.

817066 השכלה וחברה

SOCIETY AND EDUCATION

הקורס יעסוק בקשר בין השכלה,חברה, וההזדמנויות העתידיות של היחיד. יושם דגש על הבנת התפקידים הגלויים והסמויים שממלאות מערכות חינוך והשכלה.
נושאי הקורס המרכזיים:  היבטים של אי שוויון השכלתי, מעמדי ומגדרי, הקשר בין הון חברתי והשכלה, הקשר בין השכלה לתעסוקה, והשפעתה של תוכנית הלימודים הגלויה והנסתרת על הישגי ההשכלה של היחיד. בנוסף יידונו סוגיות מרכזיות במערכת ההשכלה הישראלית: אינטגרציה, הקבצה ,הסללה , פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה ודילמות הקשורות לתהליכי המיון למוסדות להשכלה גבוהה.
במסגרת  הקורס
הסטודנטים ילמדו גישות תיאורטיות מרכזיות וייחשפו לממצאי המחקר העיקריים בתחום. 

817026 מרד חברתי

PROTEST AND REBELLION

אידיאולוגיות ותופעות של אי הסכמה חברתית נפוצות בהיסטוריה האנושית מימי קדם. מרד העבדים והגלדיאטורים בעידן הקדום, אביב העמים במאה ה 19, מרד הנשים והתנועה הפמיניסטית, ילדי הפרחים, הפנקיסטים, מרד הסטודנטים בשנות ה 60 של המאה שעברה, וכלה בתופעות עכשוויות כגון ההיפ-הופ, האנטי-גלובליזציה, תרבויות אלטרנטיביות. המרי לבש צורות רבות ובא לידי ביטוי בדרכים שונות כגון:  תקשורת דרך שפה, שירה, סיפורת, מופעי רחוב, ודרך  היחס לגוף: פירסינג, קעקועים, לבוש, אנורקסיה, וכו'; התנהגויות חתרניות כגון: סירוב לציית לכללים ונורמות, מחאות, סגנונות חיים חדשים  וכו'. במסגרת הפרו סמינריון  נעסוק בגישות סוציולוגיות ופסיכולוגיות חברתיות העוסקות בתופעות אלו. נתמקד במספר סוגים מרכזיים של מרד אותם ננסה ללמוד באמצעות גישות מרכזיות לתחום.

817036 ערכים בחברה הישראלית

VALUES IN ISRAELI SOCIETY

הקורס יבחן היבטים שונים של מערכת הערכים האנושית: נלמד מה מאפיין ערכים, כיצד נהוג לסווגם, הקשר בין ערכים לבין תרבות, מגדר, השכלת הורים וכדומה. כמו כן נלמד כיצד ערכים תורמים למרכיבי אישיות אחרים כמו עמדות והתנהגות. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו גישות מרכזיות, וייחשפו לממצאים העיקריים בחקר ערכים.

817046 רב-תרבותיות בחינוך

EDUCATION & MULTI-CULTURALISM

פרו - הסמינר עוסק בבחינת המושגים "רב-תרבותיות" ו"חינוך" וביחסי הגומלין ביניהם: מהם המדדים לקיומה של רב תרבותיות בחברה, מהן השלכותיה החברתיות, הכלכליות והפוליטיות. מהם יחסי הגומלין בין חברה לחינוך ואופני ההשתקפות של רב-תרבותיות בחינוך. הדיון יקיף מדינות רבות בעולם (הודו, שוויץ, אנגליה, גואטמלה, בוליביה, יפן, קניה ועוד) תוך התמקדות בחברה הישראלית.

817076 רגשות בארגונים

EMOTIONS AT THE WORKPLACE

התגובה הרגשית של אנשים לאירועים וגירויים סביבם הנה בעלת חשיבות רבה לתהליכי תפיסה וזיכרון, ולהתנהגות. בעולם העבודה, ההבנה שרגשות העובדים והלקוחות משפיעים על קשת רחבה של תוצאות ארגוניות, זוכה כיום להכרה וחקירה הולכות וגוברות. רגשות של עובדים משפיעים בין השאר על ביצועים בתפקידים שונים, חלוקת קשב ותשומת לב ויכולת לתעדף משימות, על יצירתיות, שיתוף פעולה, מחוייבות ארגונית ושביעות רצון של לקוחות. הקורס יתמקד בעיקר בהשפעות אלו, וכן בהבחנה בין ההשפעות השונות של רגשות חיוביים ושליליים, ובפרט ברגשות המכוונים לאנשים אחרים, בין עובדים לבין עצמם בקבוצות עבודה, ובין עובדים למנהלים. לאחר מספר שיעורי מבוא תיאורטיים, יתאפשר לתלמידים להעמיק את הבנתם וידיעותיהם בהיבטים רגשיים של עולם העבודה המעניינים אותם באופן אישי, ולהתנסות בצעדים ראשונים של תכנון מחקר דרך ניסוח שאלות מחקריות אותן ירצו לבדוק על-פי העדפותיהם האישיות.

817246 רגשות ומגדר

EMOTIONS AND GENDER

פרו-הסמינר מחבר שני תחומי חקר חדשים יחסית: הסוציולוגיה של רגשות ומגדר. שני תחומים אלו צברו תאוצה במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים. במסגרת הפרו סמינר נתמקד ברגשות הבסיסיים כמו: כעס, בושה, עצב, הפתעה, סלידה ושמחה ונעמוד על ההבדלים המגדריים במגוון של מישורים כולל: האירועים המחוללים רגשות אלו, אופן הבעתם ואופן ההתמודדות עימם.

817126 רשתות תמיכה חברתיות- מהחמולה ועד הפייסבוק

 

SOCIAL SUPPORT NETWORKS: FROM CLAN TO FACBOOK

פרו-הסמינר יעסוק בהשפעתה של התמיכה החברתית הבלתי פורמאלית על אוכלוסיות נבחרות באמצעות מיפוי רשתות חברתיות.
הסטודנטים ילמדו את הבסיס התיאורטי להבנת המשמעות של הקשרים הבין אישיים למיניהם ואת הדרכים המתודולוגיות למדידת השפעתם של קשרים אלה על תחומי חיים חיוניים. הדיון יקיף רשתות תמיכה חברתיות שונות ומגוונות מהחמולה ועד הפייסבוק תוך התייחסות לקדמה הטכנולוגית ומשמעותה בהתייחס להיבט הנלמד.
במהלך הקורס יוצגו מחקרים הבוחנים מבנים אופייניים של מתן תמיכה, שינויים שחלים בטווח החיים ותרומתה של התמיכה החברתית לרווחה סובייקטיבית.

סמינרים  

818013 אישיות ותרבות

CULTURE AND PERSONALITY

הסמינר יעסוק בממשק שבין פסיכולוגיה לתרבות, פוליטיקה וחברה. במסגרת הסמינר תיבחן השאלה האם וכיצד דפוסי ההתנהגות והחשיבה של הפרט משתנים בהתאם לשינויים במציאות החברתית, התרבותית, הכלכלית והפוליטית בסביבה בה הוא מתקיים, וכיצד שינויים אלה מונעים בתורם על ידי מוטיבציות פסיכולוגיות מודעות ובלתי-מודעות. במסגרת הסמינר ייסקרו תהליכים חברתיים ופוליטיים שהתרחשו בעולם ובחברה הישראלית בעשורים האחרונים, כגון: פוסט-מודרניזם, פוסט-לאומיות, התפוררות מוסד השבט והמשפחה והמעבר לתקשורת בינאישית מקוונת,  וייבחן כיצד: א. הושפעו אותם תהליכים מהמניעים ולצרכים הנפשיים של הפרט, ו- ב. השפיעו תהליכים אלה על המבנה הנפשי והדינאמיקה האינטרה-פסיכית של היחיד ועיצבו מחדש תהליכי חשיבה ודפוסי התנהגות אינדיבידואלים. 

817713 הפסיכולוגיה של "אני" וה"אחר" ביצירה

THE PSYCHOLOGY OF THE I AND THE OTHER

מטרת הקורס היא לבחון את הספרות כאמצעי חשוב בתהליך החיברות של הפרט ובייחוד של הילד. הקורס יתמקד בשאלה, למה מחנכת ספרות הילדים היהודית והערבית בישראל? הקורס יפגיש את הסטודנט עם הספרות המדעית העוסקת בתהליך החיברות בכלל, ובזו שעוסקת בספרות הילדים ככלי לחיברות בפרט. כמו כן, ננסה להבין איך מצטיירת הדמות של ה"אחר" בספרות זו על ידי הדגמות וניתח טקסטים וסיפורים. (במושג "אחר" הכוונה היא ליהודי, לערבי, לאישה, למוגבל, וכל קבוצה סוציולוגית אחרת).

817753 מבנים משפחתיים מגוונים בהיבט רב תרבותי

MULTICULTURAL PERSPECTIVE OF FAMILY STRUCTURES

הסמינר יבחן את השינויים המבניים והתיפקודיים שחלו במשפחה בעידן הפוסט-מודרני. מהי המשפחה החדשה? מה משמעות הזוגיות ומהם מאפייניה של המשפחה. הניתוח ייערך בהיבט רב-תרבותי.

818033 מעדה ללאום, ובחזרה? עדה ועדתיות בקרב היהודים בחברה הישראלית

BEYOND THE MELTING POT? ETHNICITY AMONG JEWS IN ISRAELI SOCIETY

הקורס יעקוב אחרי ניסיון כור ההיתוך בקרב היהודים בישראל, במטרה להבין במה ניסיון זה נכשל - ובמה הוא הצליח.
התייחסות תינתן גם למקומם של יוצאי ברית המועצות לשעבר וליוצאי אתיופיה בתהליך הסטורי-תרבותי זה. התקשורת תהיה אחד התחומים המרכזיים במסגרתו תבחנה הסוגיות השונות.

818093 ניהול ויישוב סכסוכים בגישה שיתופית

MANGMENT COLLABORATIVE ATTITUDE IN CONFLICT

הסמינר מעניק מבט רוחב על תהליכים עדכניים לניהול ויישוב סכסוכים הנוהגים כיום בארצות מערביות, לרבות בישראל, הן מחוץ לבית משפט והן במסגרתו. הליכים אלה מתבצעים באופן שיתופי (לא אדברסרי) הממוקד בפתרון בעיות וצופה פני עתיד. התהליכים הנזכרים נערכים בשיתוף אנשי מקצוע מגוונים שאינם משפטנים (עובדים סוציאלים, פסיכולוגים, יועצים משפחתיים, ועוד). הקורס יסקור מגוון תהליכים בולטים בתחום כגון הליך הגישור, יעמוד על הרקע הרעיוני העומד בבסיסם, דרך התנהלותם ותפקידיהם של הנוטלים בהם חלק. המתודות והכלים בהם נעשה שימוש בהתנהלות השיתופית יסקרו גם ככלי ניהולי, וכדרך רצויה לניהול יחסי עבודה ויחסי משפחה.

818103 סיפורי חיים של העצמי

ANALYSIS OF SELF NARRATIVES

הסמינר עוסק בניתוח של סיפורי- חיים שאנשים מספרים על עצמם, ובכך מציגים את עצמם. אנחנו מנתחים את הסאב טקסט ניתוח חברתי-תרבותי, במידה מסויימת גם ספרותי, קצת פילוסופי, חברתי- רגשי, ועל-פי אסוציאציות של משתתפי הקורס. מגיעים להבנה מעמיקה אודות האדם וליכולת להקשיב, בעיקר למה שאנשים אינם אומרים, ולא רק למה שהם אומרים במילים. הסמינר נערך בישיבה במעגל, כרב שיח, שבו אנחנו מפגישים את המחשבות והעמדות שלנו, רחשי-ליבנו, ניסיון לימודי שלנו, אסוציאציות שלנו מדברים שקראנו ושחווינו, עם התנסות אינטלקטואלית של החומר הנלמד. במהלך השיחות, על המשתתפים מוטלת אחריות לצד חרות לבטא ולהבנות את התהליך של עבודת הסוף הסמינריונית.  אנחנו לומדים לקרוא את האדם בין השורות.

818113 פסיכולוגיה ארגונית חיובית

POSITIVE ORHANIZATIONAL PSYCHLOGY

הסמינר יעסוק בנושאים נבחרים בפסיכולוגיה ארגונית חיובית. נדון בהשפעת פריחתה של הפסיכולוגיה החיובית על הפסיכולוגיה הארגונית, ובחדירתן של גישות חיוביות תיאורטיות ופרקטיות אל הפסיכולוגיה הארגונית. נסקור את מתודת חקר מוקיר לשינוי ארגוני חיובי, והתערבויות ארגוניות ברמת הפרט המבוססות על הפסיכולוגיה החיובית, כגון פיתוח חוזקות, קדום, reflected-best-self והעצמת עובדים. נתייחס לגישות אלה בהקשר של הפסיכולוגיה הארגונית המסורתית, ונבחן את החידוש שהן מציעות, ואת השפעתן על מוטיבציית העובדים, ה- well being שלהם, והתועלת ההדדית לעובד ולארגון. הקורס יכלול יישום והתנסות חווייתית בטכניקות שיילמדו.

818023 פסיכולוגיה חינוכית

INTRODUCTION TO EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

הסמינר יפגיש את משתתפיו במיוחדותה של הפסיכולוגיה החינוכית כמקצוע המשלב הן עקרונות של היעוץ הארגוני-מערכתי והן של הפסיכולוגיה הקלינית של הילד והמשפחה. תעשה קריאה מונחית במהלך הסמינר והסטודנטים יתבקשו להתמקד בסוגיות נבחרות מתחום הפסיכולוגיה החינוכית ולהציגם בסמינר.

817443 פסיכולוגיה של ההורות בגיל הרך

THE PSYCHOLOGY OF PARENT – CHILD RELATIONSHIP

מטרת הסמינר היא לסקור ולדון בתיאוריות ובממצאים בנושא ההורות בגיל הרך. בסמינר ייבחן ההקשר האקולוגי של ההתפתחות בגיל הרך מתוך דגש על השוואת התפקיד ההורי של אבות ואימהות ועל הבדלים בין תרבותיים. תשומת לב מיוחדת תינתן לתקופת "המעבר להורות". כמו כן, יידונו סוגיות שונות ביחס לשיטות המחקר והסקת המסקנות בתחום.
הסמינר יהיה בעל אופי מחקרי, אך הסטודנטים אינם חייבים לכתוב עבודה סמינריונית מחקרית. ניתן גם לכתוב עבודות עיוניות.

818053 רגשות ומגדר

EMOTIONS AND GENDER

האם עולמם הרגשי של גברים ושל נשים באמת שונה כל כך כפי שאנחנו חושבים או שמא רב יותר הדומה על השונה? הסמינר מקשר בין שני תחומי חקר מרכזיים בסוציולוגיה העכשווית. סוציולוגיה של רגשות ולימודי מגדר.
תחום החקר החברתי של רגשות הוא תחום חדש יחסית שהתפתח בעשרים השנים האחרונות בעולם המערבי. תחום זה עומד על ההקשרים החברתיים בהם אנו מפתחים, ומביעים את רגשותינו, וביסודות הרגשיים של ההתנהגות החברתית. מטרתו של הסמינר היא לבחון את ההבדלים בין המינים באופן הבעתם של רגשות, בנסיבות החברתיות המעוררות רגשות מסוימיים ובהתאמתם של רגשות לסיטואציות חברתיות ותעסוקתיות שונות.
שאלת המחקר המגדרית תהיה משותפת לכל משתתפי הסמינר, כאשר כל זוג משתתפים ייבחן היבט אחר של השאלה, בהתאם לתחום המעניין אותו. בחינת הרקע התיאורטי ובניית כלי המחקר ייעשו יחד במהלך הסמינר, תוך שיתוף והתייעצות בין כל המשתתפים.

818073 תרמילאות כתהליך התבגרות

BACK-PACKING AS RITE OF PASSAGE

הסמינר מיועד בעיקר לסטודנטים וסטודנטיות שעברו "תרמילאות" ומעוניינים להתבונן מחדש ולהבין את חוויית המסע מנקודת מבט אישית פסיכולוגית וחברתית. נבחן תהליכים פסיכולוגיים ואחרים שעובר האדם במהלך הטיול (מסע התרמילאות) , שאלות של ביחד ולבד, אינטימיות והתבודדות, אני והעולם, אני במפגש עם תרבות ותפיסת עולם אחרת, זוגיות במסע, שינויים אפשריים בתפיסת האושר והאהבה, ולבסוף - גם האפשרות לקבל פרספקטיבה על העצמי ועל הישראליות. בין היתר נבחן את השאלה האם הפך מסע התרמילאות לשלב הכרחי ("חובה") בגיבוש הזהות ובמעבר לבגרות של הצעירים הישראלים.

818123 תורת הראיון

INTERVIEW THEORY

מטרת הסמינר היא ללמד את יסודות הראיון, האישיותי והמקצועי, להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי, ולראות כיצד הבנות אלה מתקשרות להערכת הפרט אותו אנו מראיינים.
הערכה זו כוללת את מרכיבי אישיותו של הפרט, יחסי הגומלין בין החלק הרציונלי והאמוציונלי, תפיסה והערכה עצמית, מוקדי חוזקה וחולשה אישיים, הערכה תפקודית כללית, תפיסת קשרים בינאישיים וחברתיים, האופן שבו הוא תופס את השתלבותו במסגרות החברתיות והמקצועיות, ועוד.
במהלך הסמינר, הבנוי במתכונת לימודית- חווייתית, נצפה בראיונות שונים, חלקם יתבצעו ע"י משתתפי הסמינר וחלקם יהיו ראיונות שהוקרנו בתוכניות טלוויזיה שונות.
כמו כן, ננסה להבנות את הפרשנויות והניתוחים דרך קישורם לתיאוריות פסיכולוגיות שנלמדו ע"י הסטודנטים.

818133  מרד חברתי

SOCIAL DISOBEDIENCE

אידיאולוגיות ותופעות של אי הסכמה חברתית נפוצות בהיסטוריה האנושית מימי קדם. במהלך ההיסטוריה, תופעות של אלו, שאולי התחלתן צנועה ולעתים אף לא כל כך מורגשת, הובילו לשינויים בערכים, תפיסות, עמדות, התנהגות והרחיבו את תחומי הקבלה החברתית וסגנונות החיים שיש להם אישור חברתי. דוגמאות לאירועי מרד וגילויי מחאה כאלו שהותירו את חותמם הברור על החברה ותרבותה אנו מוצאים בתופעות היסטוריות כגון מרד העבדים והגלדיאטורים בעידן הקדום, אביב העמים במאה ה 19, מרד הנשים והתנועה הפמיניסטית, ילדי הפרחים, הפנקיסטים, מרד הסטודנטים בשנות ה 60 של המאה שעברה, ותופעות עכשוויות כגון ההיפ-הופ, האנטי-גלובליזציה, תרבויות אלטרנטיביות מגדריות, מודעות סביבתית וכו'. המרי לבש צורות רבות ובא לידי ביטוי בדרכים שונות כגון:  תקשורת דרך שפה, שירה, סיפורת, תיאטרון מופעי רחוב, ודרך התנהגויות חתרניות כגון: סירוב לציית לכללים ונורמות, מחאות, סגנונות חיים חדשים  וכו'.  התפתחויות אלו הובילו לפיתוחם של תחומי עניין מדעיים חדשים ושל גישות חדשניות העוסקות במימדים השונים של התופעה. במסגרת הפרו סמינריון  נעסוק בגישות סוציולוגיות ופסיכולוגיות חברתיות העוסקות בתופעות אלו ונתמקד בעיקר בזרם העכשווי של ההדגש התרבותי בתנועות החדשות המאתגרות את חיי היום-יום בחברה ומציעות אלטרנטיבה אחרת. 

 

818143 שיקוף ביקורתי אבחנתי Critical Reflection ככלי ניהולי

CRITICAL REFLECTION AS A MANAGERIAL TOOL

מנהלים עוסקים בקבלת החלטות ובניהול עובדים באופן תדיר. שימוש יעיל ונכון בכלי "שיקוף ביקורתי אבחנתי" משפר את יכולתם בקבלת החלטות ובניהול עובדים בצורה יעילה ומרבית. במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לכלי ניהולי חשוב זה ויפתחו מיומנות בשימוש בו. השימוש בכלי זה הוא חדש בעולם העסקי ומקורותיו מגיעים משילוב של פילוסופיה, פסיכולוגיה, נוירו-פיזיולוגיה ותאוריות של למידה.
במהלך הקורס נסקור את מקורות הכלי הניהולי, תוך התמקדות בתחום של למידה של מבוגרים, ביניהם: שינוי, טרנספורמציה ודיאלוג.
במהלך הקורס יתקיימו דיונים ותרגולים חווייתיים.

בבסיס הקורס עומדת הלמידה ההתנסותית, לכן תרגול המיומנויות מהווה חלק משמעותי.

 

חטיבת ניהול ומשאבי אנוש - קורסי בחירה 

 

821252  אבחון וייעוץ תעסוקתי בפעולה

 OCCUPATIONAL DIAGNOSIS AND CONSULTING IN ACTION

קורס זה יעסוק במגמות המאפיינות את עולם העבדה במאה ה-21 והשפעתם על בחירת מקצוע, ניהול מסלולי קריירה וציפיות המעסיקים. הקורס ישלב לימודים תאורטים עם תרגול של כלים אבחוניים וייעוציים מעולם הפסיכולוגיה התעסוקתית והפסיכולוגיה החיובית. סטודנטים יתנסו בשימוש בכלים אבחוניים ובניתוחם, מיפוי כישורים ונטיות מקצועיות, ניהול שיחות ייעוץ ובניית תכנית עבודה אישית.
 

821232 יעוץ לבחירת מקצוע

CAREER AND VOCATIONAL COUNSELING

הקורס נועד להציג מסגרת התייחסות שיטתית ומקיפה להבנת תחום הקריירה והבחירה המקצועית בחיי האדם הבוגר. הקורס יתמקד בנושאים המייצגים את המחקר על בחירה מקצועית וניהול ופיתוח קריירה, ויקנה ידע תיאורטי ויישומי. ייסקרו התפתחויות תיאורטיות בתחום הקריירה והתפתחויות בפרקטיקה של בחירת מקצוע, כמו גם מושגים מרכזיים בייעוץ לגיבוש הזהות המקצועית ותפיסת קריירה.

821222 מיון ובחירת עובדים

PERSONNEL SELECTION

תיאור הקורס: הקורס יעסוק בסוגיות העיקריות הנוגעות למבחני מיון הקיימים כיום בארץ ובעולם (ביניהם: קורות חיים ו-Bio-data, המלצות, ראיון, מרכז הערכה, מבחני אישיות, מבחני אינטליגנציה ושאלוני נטיות תעסוקתיות). נדון במאפייניהם של המבחנים השונים, בשאלות אתיות הנוגעות למיון עובדים ובחיפוש עבודה מנקודת מבטו של העובד.

821192 מיון והערכה בארגונים

SELECTION AND ASSESSMENT IN ORGANIZATIONS

שניים מההיבטים המרכזיים הקשורים במשאב האנושי בארגון הם תהליכי גיוס ומיון עובדים ומערכות להערכת תפקוד עובדים. הקורס יסקור מגמות  מודרניות בשני תחומי פעילות מרכזיים אלה והקשר ביניהם לבין מדיניות משאבי אנוש של הארגון וחיי הארגון.
בנוסף, ייבחנו השלכות מרכזיות של תחומים אלה לחיים המקצועיים של כל אחד ואחד ממשתתפי הקורס.
 

821142 מנהיגות: מבט ממעוף הציפור

LEADERSHIP: FROM A BIRD'S-EYE VIEW

נדמה, כי מושג המנהיגות עתיק לפחות כמו התרבות האנושית. משחר ההיסטוריה גילם המנהיג את מימוש הפוטנציאל האנושי כנעלה על חבריו בני האדם, אולי אף את התדמותו לנשגב והאלוהי. ברבות הימים, ובהתאם לתמורות שחלו בתרבות האנושית – מתרבות מסורתית בעלת אמונה באל או אלים על-אנושיים, לתרבות מודרנית-חילונית שמעניקה לתבונה את ערך הנשגבות האנושית – חלו תמורות בכל המערכות הערכיות ובהן גם בתפישת המנהיגות ודמות המנהיג. תמורות, אשר שיקפו בחלקן גם שינויים חברתיים שלימדו על אותה עת.
הקורס יכלול עיון ביקורתי בכתבי מנהיגות מהמאות הקודמות, על ההקשרים החברתיים והתרבותיים שלהם. תוך כדי מסע בזמן לתקופות שונות - כגון תקופת המקרא, יוון העתיקה, המהפכה התעשייתית, עליית ההומניזם והפוסט-מודרניזם – נעסוק בשאלת השינויים שחלו במושג המנהיגות (האם חלו ואם כן, מה טיבם?), נעמוד על משמעות ההקשר הסביבתי בהיווצרות התצורות המנהיגותיות, ונפתח מבט ביקורתי על התפתחות התחום.
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מושגי בסיס ותיאוריות מרכזיות בתחום המנהיגות, להבין את ההקשרים בהם פועל תחום המנהיגות ולפתח חשיבה ביקורתית בתחום זה. כמו כן, להקנות לסטודנטים יכולת להביט אל עבר העתיד ולחזות שינויים אפשריים בתצורת המנהיגות, תוך התייחסות לשינויים סביבתיים שונים.


821172 מפגשים בין תרבותיים בארגונים

Cross-cultural encounters in organizations

ניהול השונות בארגונים הפכה לאחת היכולות הקריטיות המשפיעות על הצלחתם של ארגונים בכל המגזרים. מחקרים מראים ששונות בין אנשים יכולה להוביל לאי-הבנות, קונפליקטים ולעיתים אף לכישלונם של פרויקטים. מנגד השונות יכולה להוביל גם ליצירתיות, יוזמה והסתגלות ארגונית. בעוד ששונות יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון צורות, נראה כי התמודדות עם הבדלים תרבותיים מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים והמורכבים ביותר בארגון. בכל רמות הארגון, אנשים מרקע תרבותי שונה, בעלי ערכים, נורמות ותפיסות שונות של 'מהי פעולה אפקטיבית', צריכים לעבוד יחדיו להשגת מטרות משותפות.
בקורס זה נעסוק במורכבות שנוצרת במפגשים בין תרבותיים בארגונים. נבחן דרכים להבנת העדפות תרבותיות והשפעתן על אינטראקציות מקצועיות ועל פרקטיקות של ניהול ומשאבי אנוש. משתתפי הקורס ילמדו דרכים יישומיות לאבחון וגישור של פערים תרבותיים, בעזרת מודלים תיאורטיים וכלים מעשיים.

821052 ניהול קריירה

CAREER MANAGEMENT

נתפס כיום כרצף התעסוקתי של אדם על מכלול ההתנסויות והחוויות הסובייקטיביות השזורות בו.
מטרת הקורס היא להכיר לעומקן את התופעות והתמורות הרבות הקשורות במושג משמעותי זה.
ידע זה יעזור לנו בהתמודדות עם ניהול הקריירה האישית ויקנה לנו בסיס שיאפשר ניהול קריירה כמנהל משאבי אנוש בארגון.
היחיד נתפס כבעל האחריות לניהול הקריירה שלו. נלמד על השלבים והתהליכים שעובר היחיד בתהליך שינוי הקריירה: למידה על עצמי ועל הסביבה, קבלת החלטות, הצבת מטרות ואסטרטגיות קריירה ותהליכי בקרה.
נלמד על התפיסות, המנגנונים והשיטות הארגוניים המתמודדים עם תהליכי שינוי קריירה.
מההיבט האישי והארגוני נסקור את נושא קונפליקט משפחה-קריירה.
הקורס משלבת התנסויות סדנאיות המאפשרות ליישם ולהפנים את הלמד ברמה האישית בנושאי תכנון קריירה, כתיבת קורות חיים וראיון, מהכלים השכיחים ביותר בתהליכי שינוי קריירה.

821242 ניהול קריירות בארגונים

ORGANIZATIONAL CAREER MANAGEMENT

הקורס יעסוק בניהול קריירות בארגונים ויתמקד בניתוח ובהבנת תהליכים בחקר קריירות מנקודת מבט אישית וארגונית כאחד. במהלך הקורס ,יחשפו הסטודנטים לתיאוריות, מודלים, מושגים וממצאים אמפיריים, שישמשו בסיס לגיבוש מסגרת קונספטואלית ,תוך בחינת יישומה בארגונים שונים.
בנוסף, הקורס יאפשר למשתתפים להתבונן ,באופן אישי ,על הזיקה שבין שלבי החיים למצב הקריירה בה נמצאים.


821122 ניהול יכולות

TALENT MANAGEMENT

הקורס יתמקד בתפיסה החדשנית של תפקיד משאבי אנוש כמנהל היכולות האנושיות בארגון.
בקורס יידונו המודלים והגישות התיאורטיות בנושא זה, וכן התייחסות ספציפית לניהול היכולות בהיבט של: פרופיל מנהל רצוי, הקמת מאגרי פוטנציאל ניהולי, פיתוח עתודה ניהולית, שימור עובדים, תכנון וניהול מסלולי קריירה.
הקורס יקנה תפיסות תיאורטיות וכלים מעשיים ליישום, וישלב ניתוח דוגמאות מארגונים וניתוח אירועים.

821202 תכנון וניהול פתרונות הדרכה

DESIGNING AND MANAGING TRAINING SOLUTIONS

מחלקת משאבי אנוש עוסקת בשיפור המשאב האנושי בארגון. אחת המשימות המרכזיות שלה היא תמיכה בהקניית יכולות מקצועיות לעובדים, או במילים אחרות – הדרכה. הקורס עוסק בנושאי היסוד של מקצוע עיצוב ההדרכה (Instructional design)הן בהיבט התיאורטי והן במשמעויות המעשיות.
בוגר הקורס ירכוש כלים פרקטיים לביצוע המשימות הבסיסיות של ניהול הדרכה. לדוגמא,  ניתוח צרכי ההדרכה, זיהוי הכשירויות המקצועיות אותן יש צורך ללמד והחלטות לגבי עיצוב הפתרון ההדרכתי. אחד הנושאים המשמעותיים בניהול הדרכה הוא הערכה ומדידה. מדידה ואיסוף נתונים מאפשר למנהל להציב מטרות ברות מדידה ולפקח על השגתן. הקורס יקנה לבוגר שיטות ואמצעים לביצוע הערכה ומדידה של תפוקות הדרכה שונות כגון טיב חומרי ההדרכה, טיב העברת החומר וטיב הלמידה וכן הערכת אפקטיביות ההדרכה
(ROI).
דגש מיוחד יושם על ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום המחשוב והתקשורת והשפעתן על פתרונות ההדרכה וניהול תהליכי הלמידה.

חטיבה בתקשורת

831283 סדנא: תקשוב ומולטימדיה

CMC AND MULTIMEDIA

הסדנה תחשוף את הסטודנטים להיבטים היישומיים של התקשורת הממוחשבת (Computer Mediated  Communication - CMC ) והמולטימדיה האינטראקטיבית. המשתתפים יכירו וישתמשו במרכיבים שונים של האינטרנט ויכולותיו ובכלל זה החיפוש המתקדם ברשת האינטרנט; בכלי מתקדם לעריכת תמונה - פוטושופ 
(
Photoshop );
בכלי לבניית אתרי אינטרנט - פרונט פייג' (
FrontPage); 
בכלי לבניית מצגות מולטימדיה מתקדמות - פאואר פוינט  (
Power Point ) ועוד.
הקורס יכלול תרגילים  בחיפוש מידע, עריכת תמונה וכלי המצגות ובניית האתרים ובסיומו יציגו הסטודנטים תרגיל מסכם בקבוצות, שבו יעשה שימוש בכל הכלים שנלמדו בקורס לרבות חיפוש החומר, עריכת התמונה ובניית המצגת או האתר.

831303 סדנא: תקשורת ואקטויזם

COMMUNICATION AND ACTIVISM

תאגידי ענק הם שקובעים בעבורנו את סדר היום התקשורתי החדשותי, הבדורי, הפרסומי והדוקומנטארי. הימצאות בתודעה הציבורית מתאפשרת כל עוד אייטם זוכה "לטיפול" בתקשורת. סדנת תקשורת ואקטיביזם הינה סדנה המתמקדת בקידום נושאים שאינם זוכים לחשיפה וסיקור מסיבות שונות בתקשורת. מטרת הסדנה היא להקנות לסטודנטים כלים בניסיון לעודד אקטיביזם תקשורתי.
במסגרת הסדנה ייחשפו הסטודנטים למגוון כלים ואמצעים תקשורתיים שנועדו להוביל שינויים ולקדם נושאים אשר אינם זוכים לטיפול תקשורתי, מאחר ואינם טרנדיים ואינם מצויים בסדר היום הציבורי והתקשורתי.

831322 זוגיות מתהווה בעידן דיגיטאלי

FORMING INTIMATE RELATIONS IN THE DIGITAL AGE

הקורס משלב מודלים ותיאוריות מתחום הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה וחקר התקשורת מתוך מטרה לבחון את  החוויה של "זוגיות בעידן הדיגיטאלי". בקורס נדון בתרומתן ליחסים הזוגיים של טכנולוגיות דיגיטאליות (טלפונים ניידים, הודעות אס.אם.אס ואפליקציות אינטרנטיות), נתוודע  לתיאוריות העוסקות בהתנהגות החברתית של אדם בסביבתו היום יומית  ובשיקולי הבחירה במדיה לשם תקשורת בין אישית.  נוסיף ונדון בתיאוריות ובתפיסות שונות של היחסים הזוגיים בפרט והיחסים שבין בני אדם בכלל.
בחלקו המרכזי של הקורס נאפיין את סוגי השיח השונים שהתפתחו סביב זוגיות בעידן הדיגיטאלי כפי שאלו באים לידי ביטוי בשיח האקדמי, בשיח התרבות הפופולארית ובדברי גולשים ברשת האינטרנט. נזהה את ההתייחסויות השונות לאתגרים שהופעתן של הטכנולוגיות הדיגיטאליות העמידה בפני זוגות בראשית דרכם. נדון במוצרי תעשיית ההיכרויות הדיגיטאלית המתעדכנת כל העת וכן  בשיטות  "עשה זאת בעצמך" שמפתחים בני אדם בכדי להבטיח את קיומם ואיכותם של הקשרים הזוגיים שלהם בימינו אנו.
 

831342 זהות וייצוג בתקשורת

IDENTITY AND REPRESENTATION IN THE MEDIA

קורס זה יבחן - באמצעות הרצאות פרונטליות, מאמרים והקרנת דוגמאות - את הספרות התיאורטית והמחקרית הקיימת בנושא הייצוג הטלוויזיוני והשפעתו על זהות אישית וקולקטיבית. בין הנושאים התיאורטיים שיעלו בהקשר זה: סטראוטיפים, ריאליזם, יחסים בין טקסט לקונטקסט, ייצוגים בז'אנרים שונים ובמדינות שונות (בעיקר ארה"ב, בריטניה וישראל) ועוד. בין תחומי הייצוג שיודגשו במהלך ההרצאות: גזע, מעמד, גיל, מקצועות (כגון רפואה), המשפחה ועוד.

חטיבת קרימינולוגיה   

 

841221 מניעת פשיעה: היבטים יישומים

Crime Prevention: Practical Aspects

הקורס יעסוק בהיבטים יישומיים של מניעת פשיעה ועבריינות. זהו שיעור המשך לקורס אסטרטגיות במניעת פשיעה.
מטרת הקורס, הנה לחשוף בפני התלמיד את הנושאים היישומיים של מניעת פשיעה, המבוססים על תיאוריות ומחקרים של השנים האחרונות. בקורס יידונו היבטים יישומיים של תכנון, ארגון, ביצוע, ומדידה של פרויקטים למניעת פשיעה ועבריינות.
בקורס יידונו היבטים יישומיים של התמודדות עם פשיעה כמו: שימוש בסמים, סחר בסמים, אלימות במוסדות חינוך, אלימות במשפחה, מרמה והונאה, גרפיטי וגרימת נזק לרכוש ציבורי, תקיפות מיניות של קטינים ושל מבוגרים, רצח ילדים על ידי הוריהם ומניעת עבירות רכוש.
הסטודנטים ילמדו ויבחנו את פעולתם של ארגונים העוסקים בהתמודדות עם פשיעה ועבריינות.