שעות קבלה מרצים
תואר ראשון
תשע"ד סמסטר ב'
מרצה יום שעת התחלה שעת סיום נושא מספר חדר דוא"ל
אבו - גוש שריף ו 12:30 13:30 סטטיסטיקה ב' מורים מנעס sharifab@colman.ac.il
שיטות מחקר כמותניות+SPSS
אילני יעל ב 11:30 12:30 דיני עבודה מורים מנעס yaelil@colman.ac.il
אלפסי יצחק ד 10:00 11:00 אישיות ותרבות 379ד yitshakal@colman.ac.il
אסא ארבל ב 11:30 12:30 תהליכי גיוס והשמה בארגונים-מתודולוגיות,ד מורים מנעס arbela@keinan-sheffy.co.il
בהט אסתר ג 13:00 14:00 סדנת מיומנויות תקשורת בין אישית בניהול משאבי אנוש 226ג estiba@colman.ac.il
ביזאוי סלביה ד 16:00 17:30 תיאוריה וסדר ב' 375ד sylvieb@colman.ac.il
היסודות הפסיכולוגיים והחברתיים בעיצוב מדיניות חברתית
בליך ברוך ב 10:00 11:00 מבוא לשפה חזותית 212יג b1baruch@colman.ac.il
בן עזר גדי ג 11:30 12:30 תרמילאות כתהליך התבגרות 226ג gbenezer@colman.ac.il
מסעות: היבטים פסיכולוגיים ואנתרופולוגים
בנטוב-אלפנ ג'וי ה 12:00 13:00 דינמיקה קבוצתית ב' 226ג joybe@colman.ac.il
ו 10:30 11:00 מבחנים פסיכולוגיים: אבחון ומיון
בנסקי טובה ג 13:00 14:00 מבוא לסוציולוגיה ב' 226ג tbenski@colman.ac.il
רגשות ומגדר
בר-טור ליאורה ד 15:30 16:30 מי, כמה, איך ולמה?- נתינה וקבלה ביחסי 308ג lioraba@colman.ac.il
גורן-בר אבי ג 11:00 12:00 פסיכולוגיה חינוכית 226ג g1avi@colman.ac.il
פיתוח יכולות החשיבה היצירתית
לצאת מהקופסא: תהליכים יצירתיים בקבוצות
גיא ענת ב 13:00 14:00 ערכים בחברה הישראלית 374ד g1anat@colman.ac.il
שיטות מחקר כמותניות+SPSS
גימשי דניאל       אתיקה סביבתית 226ג gimshi@colman.ac.il
      אסטרטגיה של מניעת פשיעה
ג 13:30 14:30 מניעת פשיעה: היבטים יישומים
ד 9:30 10:30 סטייה חברתית והמוסר האנושי
      פשיעה מאורגנת
      המוסר האנושי  
דיין אילן ב 13:00 14:00 ניהול שינוי ופיתוח ארגוני מורים מנעס ilanda@colman.ac.il
וירצר פילוסוף רונית ו 12:00 12:30 מבוא ליחסי עבודה מורים מנעס ronitw@colman.ac.il
14:00 14:30
זיו אור מיכאל ד 15:30 17:00 פסיכופתולוגיה מורים מנעס michealzi@colman.ac.il
מבוא לפסיכולוגיה ב'
זיכלינסקי ניר ן 12:15 13:15 עסקים קהילה וסביבה מורים מנעס nir2z@colman.ac.il
כהן תל אבי נורית ב 13:30 14:30 למידה בארגונים למתקדמים-כלים ותשתיות מע מורים מנעס nuritco@colman.ac.il
סדנא -מצורך לפתרון: פיתוח הדרכה הלכה למע
כצמן בת ד 14:30 15:30 שיטות מחקר כמותניות+SPSS 376ד batka@colman.ac.il
לוי-רז ענת ג 13:30 14:30 מנהיגות קריירה - אסטרטגיות להצלחה מורים מנעס anatl@colman.ac.il
לחנה שלומי ב 14:00 15:00 התנהגות צרכנים ח-4 קרוון מנע"ס lshelomi@colman.ac.il
מאיר שירלי ב 13:30 14:30 סדנא -מצורך לפתרון: פיתוח הדרכה הלכה למע מורים מנעס shirleym@colman.ac.il
למידה בארגונים למתקדמים-כלים ותשתיות מע
סגל דוד ג 11:30 12:00 מבוא לפסיכולוגיה ב' 371ד dsegal@colman.ac.il
ד 17:30 18:00 אישיות
סטוקלין ילנה ג 8:00 9:00 שיטות מחקר כמותניות+SPSS 226ג stockliny@colman.ac.il
בריאות ומגדר
סטטיסטיקה ב'
עוזיאל דורית ב 9:00 10:00 הופעה מול מצלמה - סדנא מורים יג u1dorit@colman.ac.il
עטיה-קריגר שרון ב 13:30 14:00 סדנת מיומנויות תקשורת בין אישית בניהול משא ומתן 226ג sharonat@colman.ac.il
דינמיקה של משא ומתן עסקי
ה 13:30 14:00 דינמיקה קבוצתית ב'
עליש סיגלית ב 16:00 17:00 אישיות 261א-ד esigalit@colman.ac.il
פירק מירב ב 9:30 10:30 סימולציה קבוצתית–בנייה והתנסות בכלי הערכה קבוצתיים מורים מנעס meravco@colman.ac.il
פסטרנק רחל ב 17:00 18:00 מבנים משפחתיים מגוונים בהיבט רב תרבותי 313ג paster@colman.ac.il
רב תרבותיות בחינוך
חינוך, חברה ואידיאולוגיה
חברה ישראלית ב'
פרידמן-פלג קרן ד 13:30 14:30 תיאוריה וסדר ב' 380ד fridmank@colman.ac.il
ו 9:30 10:30 תרבות
      בין הפנים לגוף:אנתרופולוגיה של צילום ואו
ב 16:00 17:00 ממונה על ענייני סטודנטים
ו 10:30 11:30
קונור - אלינב אשרת ו 11:00 12:00 מבנים ותהליכים בארגון מורים מנעס oshratco@colman.ac.il
קליין דן ב 9:00 10:00 תכנון וניהול פתרונות הדרכה 226ג dankl@colman.ac.il
קמינקא שלומית ב 11:30 12:00 מבוא לניהול משאבי אנוש 379ד shlomitka@colman.ac.il
13:30 14:00
קצוף איילת ד 11:30 12:30 תהליכים קוגנטיבים מורים מנעס ayeletka2@colman.ac.il
קריגל קרני ב 9:00 10:00 מיומנויות ניהול עצמי בארגון ובצוות מורים מנעס karnikr@colman.ac.il
פיתוח פוטנציאל אישי וניהולי
קריסטל זוניו ו 10:15 11:15 אתיקה בפסיכולוגיה יישומית 226ג zunokr@colman.ac.il
יסודות הקואצ'ינג
רווה יובל ד 19:40 20:40 יסודות ביולוגים 226ג ryoval@colman.ac.il
רוזין אודליה ב 11:30 12:30 מבוא לכלכלה ב' י41 rosino@colman.ac.il
רום אלדד ג 14:00 15:00 עבודת שדה ב' 369ד eldadr@colman.ac.il
רז ארנה ד 15:00 16:00 אנגלית מתקדמים י44 oraz@colman.ac.il
רימור מרדכי ד 14:00 15:00 מבוא לפילוסופיה הומניסטית ב' 315ג mrimor@colman.ac.il
רינאוי חליל ד 15:00 16:00 תרבות וארגונים מורכבים 377ד khalilr@colman.ac.il
חברה ישראלית ב'
רינות נורית ג 13:30 14:30 פסיכולוגיה של ההורות בגיל הרך 376ד rnurit@colman.ac.il
שטרן דפנה ג 15:00 15:45 אנגלית מתקדמים ח2-מנעס dafnas@colman.ac.il
שיפמן אני ד 13:45 14:45 פסיכולוגיה חברתית מורים מנעס anniesh@colman.ac.il
שניידר אברהם ד 12:00 13:00 תרבות וארגונים מורכבים 226ג shnaidera@colman.ac.il
שפר אמיר ד 11:00 12:00 תורת הריאיון מורים מנעס sheffer@colman.ac.il
שרן כהן נילי ב 15:30 16:30 פנולוגיה 226ג nsharan@colman.ac.il
עבריינות נוער
סדנא למניעת פשיעה ועבריינות