חפש

מלגת יד לבנים לאחים שכולים

 

המלגה מיועדת לאחים שקולים שאחיהם נפלו במערכות ישראל והוריהם חברים בארגון יד לבנים.

תנאי להגשת בגשה למלגה הוא חברות של משפחת השקול  בארגון לפחות שנה מיום הגשת הבקשה.

סכום המלגה: 2500 ₪. ניתן להגיש את המלגה לשנתיים בלבד.

את טופס הבקשה יש לשלוח לכתובת: רחוב בית הילל 2 ת"א. מיקוד: 67017

טלפון: 03-5629351 פקס: 03-5629354

מידע נוסף באתר יד לבנים 

ניתן לשלוח את הבקשה גם במספר הפקס המופיע לעיל.