חפש
 

פרופ' סילביה  פוגל-ביז'אוי 

מרצה

יצירת קשר

 
פרופ' סלביה פוגל ביזאוי, סוציולוגית פוליטית, הקימה ב-2007 את תכנית המ.א. בלימודי משפחה בבית הספר למדעי ההתנהגות וכיהנה עד לשנת 2011 כראש התכנית.

 

פרופ' פוגל ביזאוי היא ראש הפרויקט "מגדר וקיבוץ" ביד טבנקין וראש פרויקט "משפחות בישראל בעידן האינדיווידואליזציה",
במכון ון ליר.
מ-2011, היא שותפה בפרויקט בינלאומי עם ה-
Hadassah-Brandeis Institute  ומכון ון ליר :

VanLeer/HBI Workshop on Contemporary
Understandings of Gender, Love, and the Jewish Family


ב-2014 נבחרה פרופ'  פוגל ביז'אוי לוועד המנהל בסקציה של סוציולוגיה של משפחה ( RCO6) באגודה הסוציולוגית
העולמית ( ISA ).


פרסומיה עוסקים בחקר המגדר ביישוב ובחברה הישראלית וכן בסוציולוגיה של הקיבוץ, בסוציולוגיה של המשפחה ובסוציולוגיה של האזרחות.
ספרה :דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם , יצא לאור  ב-2011, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

 

קורסים  

יסודות החשיבה החברתית;

תאוריה וסדר א+ב ;

היסודות הפסיכולוגיים והחברתיים בעיצוב מדיניות חברתית;

סמינריון: מין, מיגדר, אהבה: מבט עכשווי על אופרות סבון;

משפחות וחברה בישראל: סוגיות נבחרות. 

פוליטיקה ומגדר
מעדה ללאום, ובחזרה? עדה ועדתיות
אמהות, סיפור אהבה?!

 

תחומי עניין ומחקר

סוציולוגיה מיגדרית;  סוציולוגיה של מיעוטים; סוציולוגיה של המשפחה; סוציולוגיה של הקיבוץ;

 

מחקר עכשווי

 

-Freedom of religion but not freedom from religion:
Civil Marriage and "Institutional Bricolage" in Israel.:

-"Babushka in the Holy Land: To be a Russian  - Israeli grandmother in Israel To-Day"

Together with  Rina  Reiner Rotlinger an edited book  in English – Van Leer Institute  Re-thinking the Family in Israel: Individualization, Gender, Religion, and Human Rights

-NGOization, substantive representation and women's human rights in Israel.

 

פרסומים

 

ספרים 

 

1  .

פוגל-ביז'אוי, ס', ושפר, י' (1992). מוסד המשפחה בקיבוץ - ניתוח סוציו-היסטורי. החברה הקיבוצית: שינוי והמשכיות (יחידה מס' 6), עמ' 1-67. ת"א: האוניברסיטה הפתוחה. ייעוץ אקדמי: פרופ' א. בן-רפאל ופרופ' א. יער.

2  .

פוגל-ביז'אוי, ס' (1992).  נשים בקיבוץ: חברות או אמהות?  החברה הקיבוצית: שינוי והמשכיות (יחידה מס' 7), עמ' 75-151. ת"א: האוניברסיטה הפתוחה. ייעוץ אקדמי: פרופ' א' בן-רפאל ופרופ' א' יער.

3  .

פוגל-ביז'אוי, ס', (2011). דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות  וזכויות אדם.
במסגרת תכנית לימודי מ.א. ב דמוקרטיה, ייעוץ אקדמי:  פרופ' נויברגר, רעננה
האוניברסיטה הפתוחה.

 

לחץ כאן ל> קישור לכלל הפרסומים ולקורות החיים המלאים