חפש

ספריות
 


במסלול האקדמי המכללה למינהל פועלות שתי ספריות, המעניקות שירות לסטודנטים ולחברי הסגל: 

הספרייה המרכזית
נחנכה במשכנה החדש ב-2010, ונמצאת בבניין מרהיב שהוקם בקמפוס כמבנה ייעודי לספריה.
הספרייה למשפטים
נחנכה ב- 1990ונמצאת בקומת הקרקע בבנין משפטים.

הספריות מהוות נדבך מרכזי בקיום ההוראה והמחקר במסלול האקדמי ותומכות בפעילות הענפה המתקיימת בין כתליו. הספריות מחויבות לשמירה על אוספים מקיפים ועדכניים, מחזיקות משאבים אלקטרוניים רבים ומקיימות מגוון הדרכות ושירותי יעוץ.