חפש

מינהל עסקים - תואר שני

 

 

מבנה תכנית הלימודים
התכנית* היא ללא עבודת גמר ומורכבת מהיחידות הבאות:

א. לימודי תשתית

7 ש"ס

ב. לימודי יסוד

9 ש"ס

ג. לימודי ליבה

22 ש"ס

ד. לימודים מתקדמים

12 ש"ס

סה"כ

50 ש"ס

* בתכנית הלימודים עשויים לחול שינויים על פי החלטות ועדת ההוראה.

היקף שעות הלימוד לתואר 

1. היקף השעות הכולל והמירבי לתואר יעמוד על 50 ש"ס.

2. לתלמידים שצברו זיכויים בגין לימודים קודמים, היקף השעות הכולל לתואר לא יפחת מ- 40 ש"ס.

תכניות לימודי ה MBA

תנאי רישום - התמחות במימון  פתח

סיום תואר ראשון ומעלה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ציון בבחינת GMAT (למעט הזכאים לפטור כמפורט בהמשך).

ניסיון חיים ו/או רקע תעסוקתי קודם עשוי להוות יתרון בשיקולי הקבלה. כל המועמדים מתבקשים להגיש  קורות חיים. 

תנאי פטור מבחינת ה-GMAT

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית אפשרית לבעלי תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע 80 לפחות או לבעלי תואר שני ומעלה. 

בבית הספר פועלת ועדת קבלה שתשקול מועמדותם של תלמידים שאינם עומדים בציון משוקלל של 80 לפחות בתואר הראשון.

בשיקולי הקבלה ללימודים תשקול ועדת הקבלה את מכלל נתוני המועמד, כגון: הכשרות נוספות, ניסיון מקצועי ועוד.

מומלץ לקרוא בעיון גם את תנאי הרישום לגבי תכניות ה- MBA  הייחודיות, שכן לעיתים מוגדרים תנאי רישום נוספים או שונים לתכניות הספציפיות.

תנאי רישום - התמחות בשיווק ופרסום  פתח

סיום תואר ראשון ומעלה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ציון בבחינת GMAT (למעט הזכאים לפטור כמפורט בהמשך).

ניסיון חיים ו/או רקע תעסוקתי קודם עשוי להוות יתרון בשיקולי הקבלה. כל המועמדים מתבקשים להגיש קורות חיים. 

תנאי פטור מבחינת ה-GMAT  

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית אפשרית לבעלי תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע 80 לפחות או לבעלי תואר שני ומעלה. 

בבית הספר פועלת ועדת קבלה שתשקול מועמדותם של תלמידים שאינם עומדים בציון משוקלל של 80 לפחות בתואר הראשון.

בשיקולי הקבלה ללימודים תשקול ועדת הקבלה את מכלל נתוני המועמד, כגון: הכשרות נוספות, ניסיון מקצועי ועוד.

מומלץ לקרוא בעיון גם את תנאי הרישום לגבי תכניות ה- MBA  הייחודיות, שכן לעיתים מוגדרים תנאי רישום נוספים או שונים לתכניות הספציפיות.

 

         

תנאי רישום - התמחות בניהול אסטרטגי  פתח
סיום תואר ראשון ומעלה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ציון בבחינת GMAT (למעט הזכאים לפטור כמפורט בהמשך).

ניסיון חיים ו/או רקע תעסוקתי קודם עשוי להוות יתרון בשיקולי הקבלה. כל המועמדים מתבקשים להגיש קורות חיים. 

תנאי פטור מבחינת ה-GMAT

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית אפשרית לבעלי תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע 80 לפחות או לבעלי תואר שני ומעלה. 

בבית הספר פועלת ועדת קבלה שתשקול מועמדותם של תלמידים שאינם עומדים בציון משוקלל של 80 לפחות בתואר הראשון.

בשיקולי הקבלה ללימודים תשקול ועדת הקבלה את מכלל נתוני המועמד, כגון: הכשרות נוספות, ניסיון מקצועי ועוד.

מומלץ לקרוא בעיון גם את תנאי הרישום לגבי תכניות ה- MBA  הייחודיות, שכן לעיתים מוגדרים תנאי רישום נוספים או שונים לתכניות הספציפיות.

תנאי רישום - התמחות רב תחומית  פתח

סיום תואר ראשון ומעלה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ציון בבחינת GMAT (למעט הזכאים לפטור כמפורט בהמשך).

ניסיון חיים ו/או רקע תעסוקתי קודם עשוי להוות יתרון בשיקולי הקבלה. כל המועמדים מתבקשים להגיש  קורות חיים.

תנאי פטור מבחינת ה-GMAT

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית אפשרית לבעלי תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע 80 לפחות או לבעלי תואר שני ומעלה. 

בבית הספר פועלת ועדת קבלה שתשקול מועמדותם של תלמידים שאינם עומדים בציון משוקלל של 80 לפחות בתואר הראשון.

בשיקולי הקבלה ללימודים תשקול ועדת הקבלה את מכלל נתוני המועמד, כגון: הכשרות נוספות, ניסיון מקצועי ועוד.

מומלץ לקרוא בעיון גם את תנאי הרישום לגבי תכניות ה- MBA  הייחודיות, שכן לעיתים מוגדרים תנאי רישום נוספים או שונים לתכניות הספציפיות.

 

תנאי רישום - תואר שני במינהל עסקים עם תיזה  פתח
סיום תואר ראשון ומעלה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ציון בבחינת GMAT (למעט הזכאים לפטור כמפורט בהמשך).

ניסיון חיים ו/או רקע תעסוקתי קודם עשוי להוות יתרון בשיקולי הקבלה. כל המועמדים מתבקשים להגיש קורות חיים. 

בשיקולי הקבלה ללימודים תשקול ועדת הקבלה של בית הספר את  מכלול נתוני המועמד שלעיל. מומלץ לקרוא בעיון גם את תנאי הרישום המופיעים בהמשך לגבי תכניות ה-M.B.A. הייחודיות, שכן לעתים מוגדרות דרישות נוספות או שונות לתכניות הספציפיות.


הרישום לתכנית זו מותנה בהשגת ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי הליבה (בהיקף של 22 ש"ס לפחות).

מעבר ריאיון אישי.

תנאי הפטור ממבחן ה-
GMAT זהים בתכנית זו לתנאים הכללים של לימודי ה-M.B.A., כפי שפורטו לעיל. 

תנאי רישום - התמחות בניהול ביו-רפואי  פתח

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית אפשרית רק לבעלי תואר אקדמי בתחומי המדעים שלהם זיקה לנושא ההתמחות (כגון רפואה, מדעי הטבע, הנדסה וכדומה), או לבעלי ניסיון תעסוקתי משמעותי מוכח בענף הביו-רפואי גם מתחומי לימוד אחרים.

הרישום מותנה בהגשת קורות חיים וקיום ריאיון קבלה עם ראש התכנית.

תנאי הפטור ממבחן ה-GMAT זהים בתכנית זו לתנאים הכללים של לימודי ה-MBA כפי שפורטו לעיל.

תנאי רישום - התמחות בניהול חברות טכנולוגיה  פתח
הגשת מועמדות ללימודים בתכנית אפשרית לבעלי תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע 80 לפחות או לבעלי תואר שני ומעלה  בתחומי המדעים (מדעים מדויקים, מדעי החיים והטבע, הנדסה, מדעי המחשב).

מועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון ממוצע נמוך מ- 80 נדרשים להיבחן במבחן ה-GMAT.

ניסיון תעסוקתי של 3 שנים    מהווה יתרון בשיקולי הקבלה לתכנית. 

 

תנאי רישום - התמחות בייעוץ וניהול משאבי אנוש  פתח
  

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית אפשרית לבעלי תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע 80 לפחות מכל תחום  או לבעלי תואר שני ומעלה.

מועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון ממוצע נמוך מ- 80 נדרשים להיבחן במבחן ה-GMAT.

ניסיון תעסוקתי של 3 שנים ומעלה מהווה יתרון בשיקולי הקבלה לתכנית.

כל המועמדים לתכנית מוזמנים לריאיון קבלה קבוצתי  וריאיון קבלה אישי  עם מנהל התכנית.   

תנאי רישום - התמחות בפסיכולוגיה עסקית וניהולית  פתח
  

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית אפשרית לבעלי תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע 80 לפחות או לבעלי תואר שני ומעלה.

הרישום לתכנית מותנה גם בהגשת 2 המלצות לגבי המועמד, הגשת חיבור אישי והגשת תקציר קורות חיים כמפורט באתר התכנית: www.freud.co.il

כל המועמדים לתכנית מוזמנים לריאיון קבלה אישי עם מנהל התכנית.

תנאי רישום - התמחות במימון לבוגרי שנת השלמה בחשבונאות  פתח

הגשת מועמדות ללימודים בתכנית אפשרית רק לבעלי תואר בחשבונאות בוגרי שנת השלמה.

פטור ממבחן ה-GMAT יינתן למועמדים בעלי תואר ראשון בממוצע ציונים מ-75 ומעלה, או לבעלי תואר שני ומעלה.

לייעוץ אישי  פתח
לייעוץ אישי וקבלת פרטים לצורך הרשמה: 

טלפון:  5025*   פקס: 03-9634226  
כתובת בדואר אלקטרוני: yeutz_mba@hdq.colman.ac.il
ממוקם בבניין ב' (מינהל עסקים), חדר 237