חפש

לימודי משפחה - תואר שני

.
 

תכנית הלימודים  פתח

התכנית מורכבת מלימודי חובה, לימודי בחירה, סדנאות, סמינריון, ופרקטיקום.
לימודי החובה יעניקו את היסודות הרעיוניים החיוניים לסטודנט לתואר שני על פי הגישה הרב-תחומית
והבין-תחומית של בית הספר למדעי ההתנהגות.
הסמינריון ומכלול לימודי הבחירה מאפשרים ביטוי לתחומי עניין אישיים של הסטודנטים.

התכנית ללימודי משפחה כוללת פרקטיקום, שמטרתו פיתוח הזהות הפרופסיונאלית של הסטודנט
כ-"יועץ-מומחה לענייני משפחה". הפרקטיקום מובנה ונסמך על מודל הכולל : הגדרת מוקד לעבודה ייעוצית
והתערבויות מעצימות.

הפרקטיקום כולל ארבעה נדבכים:

האחד

-  הכנה תאורטית ביחס למודל העבודה עם המשפחה.

השני

-  סדנא קבוצתית, בה נחשפים הסטודנטים לשלבי המודל תוך התנסות וסימולציות.

השלישי

-  ייעוץ למשפחה כולה או חלקה.

הרביעי

-  הדרכה צמודה לכל אורך התהליך ע"י אנשי מקצוע מנוסים בתחום.

הפרקטיקום מתבצע לרוב בשיתוף פעולה עם ארגונים/עמותות/מוסדות.
לדוגמא, סוגיות ייעוציות במסגרת הפרקטיקום: סמכות הורית, תקשורת זוגית, יחסי הורים-ילדים בגיל ההתבגרות,
התמודדות משפחות חד-הוריות עם גבולות ואוטונומיה, ועוד.

 

מבנה תכנית הלימודים

התכנית מורכבת מהיחידות הבאות:

ש"ס

לימודי חובה

26

לימודי בחירה

4

סמינר

3

פרקטיקום

6

סה"כ

39

ועדת ההוראה של התכנית קובעת את המספר הכולל של נקודות הזכות המקנה זכאות לתואר ורשאית להחליט על שינויים בתכנית הלימודים ובדרישות הקדם לקורסים.

שנה א'

סמסטר

שם הקורס

ש"ס

סמסטר א'  קורסי חובה

משפחות וחברה בישראל

2

התפתחות לאורך מרחב החיים

2

שיטות מחקר כמותניות

2

ייעוץ והנחיה למשפחות: תאוריה ופרקטיקה

2

מעגלים בחיי המשפחה: זוגיות,מעברים-משברים

2

סה"כ

10

סמסטר ב'  קורסי חובה

מדיניות חברתית ומוסד המשפחה

2

גישות ותיאוריות בחקר המשפחה: פרספקטיבה סוציולוגית

2

סדנת מיומנויות ייעוץ

2

סוגיות פסיכולוגיות בחקר המשפחה

2

שיטות מחקר איכותניות

2

סה"כ

10

 

שנה ב'

סמסטר

שם הקורס

ש"ס

סמסטר א'  קורסי חובה

משפחה, מגדר ועבודה

2

כלכלת משפחה

2

 

פרקטיקום א'

3

קורס בחירה (מהרשימה)

2

סה"כ

9

 

סמסטר

שם הקורס

ש"ס

סמסטר ב'  קורסי חובה

משפחה, הורים וילדים במשפט הישראלי

2

פרקטיקום ב'

3

סמינר         (מהרשימה)

 

3

קורס בחירה (מהרשימה)

2

סה"כ

10

 

רשימת קורסי בחירה לדוגמה:

סמכות הורית – סוגיות נבחרות

2

המשפחה הרב דורית – היבטים פסיכולוגים וחברתיים

2

משפחה ואלימות

2

אמא יש רק אחת!? אמהות בראייה רב תחומית

2

רשימת סמינרים לבחירה לדוגמה:

מין, מגדר, משפחה: התקשורת כמשל

3

הטיפול בזקן במשפחה הרב דורית

3

הבדלים ויחסים בין המינים

3

התמודדות עם טראומה

3

במסגרת לימודי הפרקטיקום יבצעו הסטודנטים עבודה "בשטח".
מכסת השעות לתואר היא 39 ש"ס.
* פתיחת כל התמחות מותנית במספר הנרשמים.
  ועדת ההוראה של ביה"ס רשאית להחליט על שינויים בתכנית הלימודים.

  

ועדת ההוראה של ביה"ס רשאית להחליט על שינויים בתכנית הלימודים. 

מתכונת הלימודים, לימודים קודמים ולימודי השלמה  פתח

הכרה בלימודים קודמים

סטודנט המבקש זיכוי/פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים לתואר שני במוסד אקדמי מוכר, יפנה אל מרכז הייעוץ למועמדים לקבלת אישור ויצרף את המסמכים המתאימים.
זיכויים יינתנו בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס.

משך הלימודים ומכסת שעות

   

משך הלימודים בתכנית מלאה הוא שנתיים, ארבעה סמסטרים. סטודנט הבוחר במערכת חלקית חייב לסיים את לימודיו תוך ארבע שנים (כולל תקופות של הפסקת לימודים).פריסת הלימודים מעל לארבע שנים חייבת אישור מיוחד של ועדת ההוראה.
בכל מקרה, משך הלימודים המרבי לא יעלה על 5 שנים (כולל תקופות של הפסקת לימודים).
מכסת השעות לתואר היא 39 ש"ס בייעוץ משפחתי ו41 ש"ס בייעוץ גרונטולוגי.

   

במידת הצורך ייקבעו לימודי השלמה. לימודי השלמה אינם מקנים נקודות זכות לתואר.
בית הספר אינו מתחייב לאפשר לסטודנטים החייבים בלימודי השלמה לסיים את לימודיהם לתואר במהלך שנתיים של לימודים, וייתכן שלימודיהם יימשכו למעלה שנתיים.

 

מתכונת הלימודים

הלימודים יתקיימו במהלך השבוע בשעות אחר הצהריים/ערב וכן בשעות הבוקר/צהריים של יום שישי. זאת, על מנת לאפשר לסטודנטים עובדים להשתלב בתוכנית (למעט בחינות העשויות להתקיים גם בשעות הבוקר/צהריים).
לימודי השלמה עשויים להתקיים
בימי לימוד נוספים בשעות הבוקר/אחר הצהריים. במקרה שיש סמיכות או חפיפה בין הבחינות של לימודי השלמה לבין בחינות קורסי התואר השני, יש להיבחן ראשית בבחינות של לימודי ההשלמה.

*התוכנית מבוססת על השיטה הסמסטריאלית.  

לימודי השלמה

מטרת לימודי ההשלמה היא הבאת כל הסטודנטים לרמה אחידה ולהשלמת ידע חסר, המהווה רקע ותנאי להמשך הלימודים.
לימודי ההשלמה לא נכללים במניין השעות לתואר, ולא מקנים נקודות זכות.
ניתן ללמוד את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים, במקביל לקורסי התואר השני, בהתאם להחלטות ועדת הקבלה.
סטודנט חייב לסיים בהצלחה, את לימודי ההשלמה, כפי שהם מופיעים בטופס ההשלמות המצורף למכתב הקבלה ללימודים, עד תום סמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה, למעט סטטיסטיקה ב' – עד תום סמסטר ב'.
סטודנט שלא עמד בתנאי זה לא יורשה להמשיך בלימודיו לשנה השנייה.

קורסי ההשלמה הינם בתשלום. החיוב בהתאם למספר הש"סים.
הם ניתנים במסגרת לימודי התואר הראשון, לפיכך ייתכן שיתקיימו בכל ימי השבוע וגם בשעות הבוקר.

לימודי ההשלמה יתקיימו בקורסים הבאים:
- מבוא לסוציולוגיה
- מבוא לפסיכולוגיה
- פסיכופתולוגיה
- מבוא לשיטות מחקר
- מבוא לכלכלה
- סטטיסטיקה א'
- סטטיסטיקה ב' **

**הקורס נלמד בסמסטר ב'.

מכינות / בחינות פטור
על מנת להקל על הסטודנטים הנדרשים בלימודי השלמה, מקיים בית הספר מכינות ריענון (למעט בסטטיסטיקה א' ו ב') ובחינות פטור בשני מועדים, בתקופה שלפני פתיחת שנת הלימודים.

בפני הסטודנט עומדות 3 אפשרויות:
1.  רישום למכינת ריענון ובסיומה יבחן בבחינת פטור.
2.  רישום לבחינת פטור בלבד.  ניתן להבחן בכל אחד משני המועדים, או בשניהם.
3.  רישום לקורס השלמה במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה (למעט סטטיסטיקה ב')

ניתן לבחור בכל אחת מהאפשרויות.
על הסטודנט לעבור את בחינות הפטור בהצלחה.
סטודנט שלא עמד בתנאי זה, חייב להירשם לקורסי השלמה, במקביל ללימודי שנה א' ולהגיע לרמת פטור עד תום סמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה, למעט סטטיסטיקה ב' (עד תום סמסטר ב').

ההכנה לבחינות היא באחריות הסטודנט.
חומר הלימוד ומבחן לדוגמא יפורסמו באתר התוכנית.
הבחינות והמכינות כרוכות בתשלום נפרד ובמחיר מוזל.
מזכירות לימודי מוסמך מפרסמת את מועדי המכינות ובחינות הפטור באתר האינטרנט של בית הספר.

פטור מלימודי השלמה:
סטודנט  שלמד לימודים אקדמיים מלאים או חלקיים באחד מהנושאים הנלמדים במסגרת לימודי ההשלמה, יוכל להגיש בקשה לפטור בצירוף סילבוס וגיליון ציונים חתום.
קורסי השלמה שנלמדו במוסד אקדמי אחר יוכרו עד לפתיחת שנת הלימודים ובכפוף לאישור הסילבוס.
לא ניתן להשלים את קורסי ההשלמה במוסד אקדמי אחר לאחר פתיחת שנת הלימודים.

 

תנאי רישום  פתח

בעל תואר ראשון (מהארץ או מחו"ל), המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בממוצע 75 ומעלה.
מעבר ריאיון אישי. 
ניסיון תעסוקתי מומלץ. 
הצגת עצמי- חיבור של המועמד המפרט את ציפיותיו, מטרותיו והתאמתו לתכנית.
 

התכנית מיועדת למועמדים בוגרי תואר ראשון בתחומים: מדעי ההתנהגות, מדעי החברה והרוח, לרבות חינוך ותקשורת, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, כלכלה, משפט, תזונה, ריפוי בעיסוק וסיעוד. 

רישום בעלי תארים בתחומים אחרים יישקל באופן פרטני על ידי ועדת הקבלה.
כמו כן, יוכלו להירשם פסיכולוגים קליניים, פסיכולוגים חינוכיים,משפטנים ועובדים סוציאליים בעלי תואר שני וכן בעלי תואר מוסמך בלימודים קליניים אחרים ובעלי תואר
M.D. (המתמחים ברפואת המשפחה), שיהיו מעוניינים בתכנית, בכללותה או במקצתה, ושניתן לזכותם בידע הרלוונטי שרכשו במהלך לימודיהם הקודמים. 

הדרישות המפורטות מהוות תנאי להגשת מועמדות. עמידה בתנאים אינה מקנה זכות קבלה אוטומטית ללימודים. ועדת הקבלה של  התכנית תדון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמדים ובהתאם למספר המקומות בתכנית, שכן מספר המקומות מוגבל. יתקבלו בעלי הנתונים המתאימים ביותר מבין אלו שעומדים בתנאי הרישום. 

מי שאינו עומד בתנאי הרישום ובכל זאת מעוניין להגיש מועמדות, יכול לפנות בכתב לועדת חריגים בצירוף מכתב בקשה, קורות חיים, אישור על לימודים נוספים והמלצות רלוונטיות.

מומלץ להיעזר בייעוץ הניתן למועמדים על מנת לבדוק את סיכויי הקבלה. 

ייעוץ למועמדים  פתח

לייעוץ אישי ניתן וקבלת פרטים לצורך הרשמה :

בטלפון: 03-9634223 או 5025*

פקס:  03-9634193

מרכז הייעוץ ממוקם בבניין תקשורת (י"ג), חדר 211 (קומה ב') 
 
כתובת בדואר אלקטרוני:  mallyat@hdq.colman.ac.il