חפש

כתב העת "על הגובה"

 

 

רשות ההוראה של המסלול האקדמי המכללה למינהל יוזמת את הוצאתו לאור והפקתו של כתב העת "על הגובה", כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה, הראשון מסוגו בארץ.

 

מערכת "על הגובה" מורכבת מנציגי אוניברסיטאות ומכללות בארץ, שעניינם הוא בשיפור ההוראה והלמידה.

כתב העת מופץ אחת לשנה בכ- 10,000 עותקים לסגל אקדמי בכיר בכל האוניברסיטאות ובכ- 65 מכללות בארץ.

את גליונות 1-9 ערכה פרופ' נירה חטיבה, וכעת מחפשת רשות ההוראה עורך מדעי חדש.

אתר על הגובה