שנת ההוראה הנגישה

המרכז למצוינות אקדמית

המרצה הנגיש

במסגרת שנת ההוראה הנגישה יצוינו לשבח מרצים הפועלים לטובת הנגשת ההוראה עבור סטודנטים עם מוגבלות