קורסים

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
 • אודות הקורסים

  מרכז חת יציע קורסים רב-תחומיים וסדנאות בנושאי התחרות והרגולציה.
  המטרה היא להעמיק את הידע וההבנה של הסטודנטיות והסטודנטים אודות השפעת התחרות ומהותה של הרגולציה, כדרכים להשאת היעילות והרווחה החברתית. נעסוק במבנה המשק הישראלי על ענפיו ובניתוח ביקורתי של אופן הסדרת הפעילות בשווקים השונים.

  בסדנאות, המשתתפות והמשתתפים יתבקשו לחקור מקרים אקטואליים ולהגיב עליהם בכתיבת ניירות עמדה, תוך עשייה אקטיבית (כגון כתיבת תגובה להצעת חוק). עבודות ראויות תתפרסמנה באתר המרכז.
  הקורסים והסדנאות יוצעו לסטודנטיות ולסטודנטים מצטיינים הלומדים במסלול האקדמי של המכללה למנהל, בבתי הספר לכלכלה, מנהל עסקים ומשפטים.

   
  מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה_קורסים