צוות המרכז

דן אלנתן | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל
ראש רשות ההוראה, ראש תכנית ניהול עסקי בינלאומי ומרצה בבית הספר למינהל עסקים
המסלול האקדמי המכללה למינהל| מנהלת הרשות למצוינות אקדמית| מיכל גלבוע
המזכירה האקדמית ומנהלת הרשות למצוינות אקדמית
מירב בכר | המסלול האקדמי המכללה למינהל
מידענית ורכזת רשות המחקר
מיכל דיאמנט | המסלול האקדמי המכללה למינהל
רכזת הרשות למצוינות אקדמית
עמית מאיר  | המסלול האקדמי המכללה למינהל
מנהל סגלטק – המרכז לקידום והטמעת טכנולוגיות
אריק קורמן | המסלול האקדמי המכללה למינהל
מנהל פרויקטים