מרכז קונקורד

בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס
 • אודות המרכז

  מרכז קונקורד הינו מכון מחקר אקדמי עצמאי שהוקם בשנת 2004, במטרה לקדם השתלבותן של נורמות מן המשפט הבינלאומי בחוקי מדינת ישראל ובחברה הישראלית בהתאם להתחייבויות שנטלה המדינה עת הצטרפה לאמנות בינלאומיות.

   חברי המרכז הינם מומחים במשפט בינלאומי, המאמינים כי כחלק בלתי נפרד משאיפתה של מדינת ישראל להיות חופשית, דמוקרטית ומוערכת בקרב הקהילה הבינלאומית, עליה להתאים את הנורמות המשפטיות אשר חלות בקרבה עם נורמות המשפט הבינלאומי.

  המרכז פועל להעלאת המודעות בנוגע להתפתחויות בתחום זכויות האדם והדין ההומניטרי, באמצעות מגוון כלים אקדמיים ומקצועיים: פרסום מחקרים וניירות עמדה, עריכת כנסים וסדנאות, התייחסות לחקיקה מתגבשת ופעולה באפיקים משפטיים, בין היתר באמצעות קליניקת ידיד בית המשפט הפועלת מטעם המרכז.

  מדינת ישראל אשררה את אמנות זכויות אדם המרכזיות, ולפיכך היא מחויבת למשפט הבינלאומי. יחד עם זאת, הגופים המנהליים והממשלתיים בישראל אינם מודעים להיקפן הרחב של זכויות האדם הבינלאומיות. זכויות אלו, מחייבות ברמה הבינלאומית אך אינן מיושמות במערכת החוקית ה"ביתית", ומשכן, ניתן להתעלם מהן ביתר קלות למרות החיוב הברור לנהוג בהתאם לנורמות שהן מציבות.

  לעתים רחוקות ניתן ביטוי בחקיקה ובהליכים מנהליים לזכויות הללו, כמו כן, לישראל אין חוקה כתובה ושלמה והן אינן זוכות לביטוי מפורשת תחת חוק-היסוד: כבוד האדם וחירותו. למרות שביהמ"ש העליון הפעיל ביקורת שיפוטית על מנת להגן על הזכויות החסרות תחת מטריית "כבוד האדם", מעמד פרשנות זו חשוף באופן תמידי ללחצים פוליטיים. בניגוד למצב השורר באירופה למשל, ישראל אינה כפופה לסמכות שיפוט בינלאומית בתחום דיני זכויות האדם, ולכן אין לפרט את האפשרות לפנות לערכאה בינלאומית בטענה שהיא מפרה זכויות להן היא מחויבת על פי האמנות. סיבות אלו, מגבירות את הצורך בהגנה והעלאת המודעות בנוגע לזכויות האדם, וזו היא מטרתו של המרכז הלכה למעשה. 

  מכון קונקורד המכללה למינהל

פרופ' פרנסיס רדאי

נשיאת המרכז, פרופ' פרנסס רדאי, פרופסור למשפטים בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס במסלול האקדמי המכללה למינהל ובאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור של כבוד ב-University College London ודוקטור של כבוד באוניברסיטת קופנהאגן. החל משנת 2011 פרופ' רדאי משמשת WEOG רפורטר בוועדת האו"ם למעקב אחר אפליית נשים של המועצה לזכויות אדם בז'נווה.

יצירת קשר

טלפון

03-9634371