הקתדרה לזכויות אדם

ע"ש אמיל זולא
  • אודות הקתדרה

    הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא הוקמה על מנת לחזק את שיח זכויות האדם בישראל, לתרום להפצתו, ולקדם את ההכרה בזכויות אדם, ההגנה עליהן ומימושן. הקתדרה מגשימה מטרה זו ע"י ייזום פעילויות בשדה זכויות האדם בתחום המחקר, ההוראה, הפרקטיקה המשפטית, התרבות ועידוד פעילויות קיימות. על מנת לקדם מטרה זו, הקתדרה פועלת תוך שיתוף פעולה מקומי ובינלאומי עם מוסדות אקדמיים ומוסדות תרבות, ארגוני החברה האזרחית, ויחידים. הקתדרה החלה פעילותה בשנת תשע"ג.
    הקתדרה נקראה על שמו של אמיל זולא כהוקרה לדמות מופת בהגנה על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה

    אודות הקתדרה על שם אמיל זולא המכללה למינהל

dynamic link
פרסים, אותות ומופתים
למידע נוסף


אות יקיר מגני זכויות אדם
למידע נוסף

dynamic link


dynamic link
מגני זכויות אדם
למידע נוסף

 

תכנית "תקנה"

תכנית לתואר שני במשפטים לעמיתי הקתדרה ע"ש אמיל זולא