כללי התנהגות בספרייה

קבוצת סטודנטים לומדתציבור הסטודנטים וחברי הסגל ישתמשו בשירותי הספרייה באופן המכבד זכותם של אחרים ליהנות גם הם משירותים אלו ובאופן המכבד את צוות הספרייה.

לשם כך, על ציבור הקוראים להקפיד על הכללים הבאים ולכבדם:

 • להישמע להוראות צוות הספרייה

 • להזדהות בפני אנשי צוות הספרייה ולמסור פרטים אישיים על פי דרישה

 • לשמור על שקט באולמות המוגדרים כ"חדרי שקט"

 • לשמור על טון דיבור הולם באזורים שאינם "חדרי שקט"

 • לכבד את מרחב העבודה של צוות הספרייה, לא להיכנס לתוכו אלא על פי הזמנה ולא לעשות בו שימוש כלשהו, לרבות עמדות העזרה באיתור מידע, דלפק ההשאלה והמשרדים

 • לשמור על רכוש הספרייה ובכלל זה על הספרים, על המחשבים ועל הריהוט:

  • יש לשמור על שלמות הספרים, כתבי-העת וכל חומר ספרייתי אחר ועל ניקיונם

  • אין לנתק מחשבים נייחים מנקודות החשמל לצורך חיבור מחשבים ניידים

  • אין להעביר כיסאות, שולחנות, מחשבים או כל ציוד אחר ממקום למקום

 • לשמור על הניקיון ועל הסדר בספרייה:

  • אין  להכניס מזון ומשקה, למעט מים בבקבוק סגור בפקק

  • חל איסור מוחלט לעשן בספרייה

 • לעזוב את הספרייה עם השמעת הודעת הסגירה במערכת הכריזה (הכניסה לספרייה מותרת עד 20 דקות לפני שעת הסגירה)

 • לאסוף חפצים אישיים מהשולחנות בסיום הלימודים בספרייה