כללי ציטוט ביבליוגרפי

קבוצת סטודנטים מסתכלת במחשב

הנחיות לכתיבת הפניות ביבליוגרפיות וכללי ציטוט נועדו לאפשר לחוקרים ולסטודנטים להפנות למקורות המידע בהם עשו שימוש במהלך כתיבת עבודות מחקר.

קיימות מספר שיטות ציטוט בהתאם לדיסציפלינות השונות. באיזו  שיטת ציטוט לבחור? כדאי להיוועץ במרצה הקורס לגבי המתכונת המחייבת. 

העיקרון החשוב ביותר לאחר בחירת השיטה, הוא להקפיד על אחידות מלאה לאורך כל העבודה.

להלן שתי דוגמאות:

 

קטלוג הספרייה לעזרתך! ניתן למצוא במערכת אסכולה כלי עזר לבניית הפנייה ביבליוגרפית; 

לאחר שמאתרים ספר/מאמר באסכולה, יש להקיש  על סימן "ציטוטים" ןמתקבל ציטוט של המאמר בהתאם לכללי הציטוט הביבליוגרפי.

זכרו לבדוק את דיוק הציטוטים לפני שילובם בעבודה.