אירועים

מרכז חת לחקר התחרות והרגולוציה

יצירת קשר

עו"ד מעין סייג – עוזרת משפטית, מרכז חת

03-9634104 | 052-6672887