שרותי השאלה

לשאלות וברורים, יש לפנות לדלפק ההשאלה בטלפון: 03-9634235

 

הספרייה במבט מלמעלה - מדפים ודלפק ההשאלההשאלת ספרים

ניתן לשאול כל ספר מאוסף הספרייה למעט ספרים המסומנים בסרט אדום או פריטים בסטטוס "לא להשאלה". כמו כן, לא ניתן לשאול: כתבי-עת, סדרות משפטיות, עבודות גמר, ספרי יעץ, מילונים, אנציקלופדיות, אוגדנים וקלטות וידאו/DVD.

את פעולת ההשאלה יש לבצע בדלפק ההשאלה שבקומת הכניסה, או בעמדת ההשאלה העצמית הממוקמת בסמוך לו.

על מנת לשאול ספרים בדלפק ההשאלה, יש צורך להזדהות באמצעות כרטיס קורא בר-תוקף או תעודה מזהה. השאלת ספרים באמצעות עמדת ההשאלה העצמית אפשרית באמצעות כרטיס קורא בר-תוקף בלבד.

 
החזרת ספרים

בשעות פעילות הספרייה ניתן להחזיר ספרים בדלפק ההשאלה. כמו כן, ניתן להחזיר ספרים בכל שעות היום והלילה דרך פתח התיבה להחזרת ספרים שנמצא בקיר החיצוני של הספרייה ליד דלת היציאה (בצמוד למתחם ההסעדה).

 
הזמנת ספרים

ניתן לבצע הזמנה לספר שיש לו עותקים להשאלה וכולם מושאלים.
כאשר ספר מוזמן יוחזר לספרייה, תשלח למזמין הודעה במייל. הספר ישמר לסטודנט עד סוף יום העבודה למחרת הגעתו.
ספר שלא ידרש במועד, יוחזר למדף או יועבר למזמין הבא בתור.
קורא שהזמין ספר ואינו זקוק לו, מתבקש לבטל את ההזמנה על מנת לאפשר לסטודנטים אחרים להשתמש בו.

 

משך זמן ההשאלה

ככלל, משך זמן ההשאלה של ספרים הוא 3 ימים, אולם ההשאלה תתארך באופן אוטומטי לפרק זמן של עד חודשיים מיום ההשאלה, כל עוד הספר לא הוזמן על ידי קוראים אחרים.

במקרים בהם ההשאלה אינה מוארכת, יישלחו לקורא הודעות במייל - יום לפני מועד ההחזרה וביום ההחזרה. 

למרות האמור, האחריות להחזרת ספרים במועד הנקוב חלה על הקורא בלבד! אי-לכך, מומלץ לעקוב אחרי מועדי ההחזרה המעודכנים בכרטיס הקורא.

אי-החזרת ספרים במועד תגרור קנסות.

 

כללים ונוהלי ההשאלה
 • שירות ההשאלה מיועד עבור הסטודנטים, המרצים וסגל המסלול האקדמי

 • ניתן לשאול ספרים ופריטים אשר אינם מסומנים במדבקה אדומה ו/או שמוגדרים שניתנים להשאלה

 • ההשאלה היא אישית, אין קורא רשאי לשאול ספר עבור קורא אחר. סטודנט המעוניין לבצע השאלה עבור קורא אחר, יציג בפני הספרנית תעודה מזהה של הסטודנט עבורו תתבצע ההשאלה ובנוסף, יפוי כוח מבעל הכרטיס המאשר לו לבצע את ההשאלה עבורו

 • השואל פריט, אחראי לו עד להחזרתו לספרייה. קורא שיאבד ספר/פריט או יחזירו במצב לא תקין, יחוייב ברכישת פריט חדש

 • הודעות הספרייה – באחריות הסטודנט לעדכן את כתובת המייל שלו במערכת מידע-נט, על מנת שיוכל לקבל הודעות מהספרייה

 • אין להוציא פריטים מן הספרייה ללא רשות, כל המפעיל את אנטנות ההתראה בספרייה, צפוי לחסימת כרטיס הקורא שלו למשך שבועיים, מבלי לגרוע מאפשרות העמדתו לדין משמעתי

 

מחלה/מילואים
 • שרות מילואים – סטודנט היוצא למילואים, מתבקש להחזיר את כל הספרים שברשותו לפני גיוסו. על איחור בהחזרת הספרים שנשארו ברשותו בתקופת שרות המילואים, יוטל קנס,  אלא אם כן, יציג אישור על גיוס בצו 8.

 • מחלה/אשפוז – סטודנט שהיה חולה/מאושפז ולא החזיר את הספרים שברשותו, מתבקש להמציא אישור רפואי ומסמכים רלוונטיים התואמים את תקופת האיחור בהחזרת הספרים. במקרה של ספר מוזמן, יבוטלו יומיים מסכום הקנס. במידה והספר אינו מוזמן, יבוטל עד שבוע מסכום הקנס. 

 

 איחורים וקנסות
 • איחור בהחזרת ספרים יגרור קנס. ספרים מושאלים, יוחזרו לספרייה ביום המיועד, בימי א' – ה' עד השעה 18:00 ובימי ו' עד השעה 11:30
 • חיובי הקנסות נקבעים בהתאם לנהלים ועל סמך הרישומים במערכת ההשאלה. השגות בענייני קנסות, יש להפנות באמצעות המייל לאחראית דלפק ההשאלה בצרוף אישורים רלוונטיים (אישור מחלה, גיוס בצו 8 וכו')

 • תעריפי הקנסות - איחור בהחזרת ספר, יגרור קנס של 15 ₪ ליום על כל פריט (כולל שבתות וחגים). איחור בהחזרת מילון או מילון אלקטרוני (ההשאלה ניתנת למבחן בלבד), יגרור קנס של 20 ₪ לכל יום איחור

 • לתשומת לבכם, הקנס ימשיך להצטבר כל עוד הספר לא הוחזר לספרייה

 • להסדרת הקנס, יש לפנות לדלפק ההשאלה ולחתום על טופס התחייבות לתשלום. הטופס יועבר למדור שכר לימוד

 • קנס שטרם הוסדר, יגרור חסימת כרטיס הקורא ולא תתאפשר לקורא השאלת ספרים נוספים

 • אם נצבר לחובת הקורא קנס של 1000 ₪ ומעלה, יחסמו כל שרותי המחשוב שלו (כולל: כרטיס הקורא, מידע-נט, מודל וכו') עד להסדרת הקנס

 • במקרה של הצטברות קנסות במערכת, תתקבל הודעה למייל.