צילום, הדפסה וסריקה

קבוצת סטודנטים עם דפיםצילום

מכונות צילום מוצבות בכל קומה מול המעלית. מכונת צילום נוספת נמצאת בחדר כתבי-העת והסדרות (11א).

ברוב מכונות הצילום התשלום נעשה בכרטיס אשראי. בכל קומה קיימת גם מכונת צילום בה ניתן לשלם גם באמצעות מטבעות.

צילום מתוך כרכים של כתבי-עת, סדרות וספרים שאינם ניתנים להשאלה (מסומנים בסרט אדום), אפשרי רק במכונות שבתחום הספרייה.

 

הדפסה

ניתן לשלוח קבצים להדפסה מכל עמדות המחשבים בספרייה ולהדפיס בכל אחת מהמדפסות שמוצבות ברחבי הספרייה. המדפסות ממוקמות בחדרים: 10, 11, 104, 203, 204 וסמוך למעלית בקומות ראשונה ושנייה. התשלום בגין הדפסה, באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

 

סריקה

סורק נמצא בחדר כתבי עת וסדרות (11א)