גילה קינן | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד"ר גילה קינן לוונשטיין

מרצה בבית הספר למינהל עסקים
פרטי קשר

אודות

ד"ר גילה קינן לוונשטיין היא מרצה בכירה בבית הספר למינהל עסקים. במהלך לימודי התואר השני, הצטרפתי ב-1986 לבית הספר למנע"ס כמרצה לסטטיסטיקה. מאז ועד היום, אני מלמדת קורסים שונים בסטטיסטיקה. במהלך לימודי התואר השלישי התחלתי ללמד גם קורסים בניהול. לאחר סיום לימודי הדוקטורט, נחשפתי לסדרת הרצאות באוניברסיטת תל אביב אשר עסקה בבודהיזם. חשיפה זו הובילה ללימודי תואר שני בבודהיזם ותרבויות מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. עם סיום הלימודים שילבתי בין לימודי הניהול ללימודי הבודהיזם ולימדתי את הקורס "ניהול בהיבט בודהיסטי" במסגרת התואר השני בבית הספר. הקורס הזה והקורס שבא בעקבותיו, "גישות מהמזרח לניהול" מציגים היטב את השקפת עולמי הגורסת כי הניהול בעתיד ישתנה מהותית מהניהול הקונבציונלי המשמש היום. הדגש יהיה פיתוח חדשנות ויצירתיות המאפשר תחרות בעולם המשתנה במהירות. לשם כך, המיקוד יהיה על פיתוח הפוטנציאל האישי ולא רק המקצועי של המשאב האנושי בארגון. הבודהיזם נותן לנו כלים רציונליים, מובנים, להשגת מטרה זו.

קורות חיים

השכלה
2006
תואר שלישי (.Ph.D) בלגיטימציה ארגונית, האוניברסיטה העברית ירושלים.
2007
תואר שני (M.A.) בלימודי דתות - בודהיזם ותרבויות מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות.
1991
תואר שני (.M.Sc) בהתנהגות ארגונית, הפקולטה למנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב.
1984
תואר ראשון (B.A) בחינוך מיוחד ולימודים כלליים במדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב.
תחומי מחקר
שילוב גישות פילוסופיות מהמזרח (בודהיזם, קונפוציאניזם, דאואיזם, זן בודהיזם) וניהול.