ד"ר חיים שפירא המכללה למינהל

ד"ר חיים שפירא

פרטים אישיים

אודות

ד"ר חיים שפירא הינו חבר ועדת ההוראה בבית הספר‮ לכלכלה. הוא לימד שנים רבות באוניברסיטת תל-אביב, בין השאר בפרויקט מיוחד של ילדים מחוננים שלמדו בבית הספר למתמטיקה במקביל ללימודיהם בתיכון. ד"ר חיים שפירא מלמד בבית הספר לכלכלה החל משנת 6991. והוא מלמד גם בבתי ספר אחרים במסלול האקדמי המכללה למינהל, כגון משפטים, מדעי ההתנהגות ומינהל עסקים.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ד"ר שפירא מאמין שחיים רק פעם אחת, אז כדאי שנעשה זאת כמו שצריך. מאז שד"ר שפירא זוכר את עצמו הוא היה סקרן והלימודים האקדמיים היו המשך ישיר לסקרנותו.

השכלה ומחקר

השכלה
1995
תואר שלישי (.Ph.D) בתורת המשחקים, אוניברסיטת תל אביב.
1995
תואר שלישי (.Ph.D) בהוראת המדעים, אוניברסיטת תל אביב.
1991
תואר שני (.M.Sc) בהסתברות וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב.
1987
תואר ראשון. B.Sc במתמטיקה עיונית, אוניברסיטת תל אביב.
תחומי מחקר
תורת המשחקים, פילוסופיה.