יצחק זילכה | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ' יצחק זילכה

יו"ר ועדת מחקר ומרצה בבית הספר לכלכלה
פרטי קשר

אודות

פרופ' יצחק זילכה הינו בעל תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' זילכה מאמין שאין להסתפק במודלים ובאמצעים טכניים בלימוד הכלכלה, אלא צריך גם לחשוב וגם להיות יצירתיים. פרופ' יצחק זילכה מאמין ביכולת של כלכלנים להגיע לראיה עמוקה יותר על ידי שימוש במודלים ובכלים אנליטיים .

קורות חיים

השכלה
תואר שלישי (.Ph.D) בכלכלה, האוניברסיטה העברית.
תואר שני (.M.A) במתמטיקה, האוניברסיטה העברית.
תואר ראשון (.B.A) במתמטיקה, האוניברסיטה העברית.
תחומי מחקר
הון אנושי וצמיחה כלכלית; אי-שוויון בחלוקת הכנסות; כלכלת ביטוח וניהול סיכונים, כלכלת אינפורמציה, שיטות מימון של ההשכלה הגבוהה וההשלכות הכלכליות שלהן, הביטוח הלאומי, ההשלכות הכלכליות של אינפורמציה, מיקרו, צמיחה כלכלית, קבלת החלטות בתנאי סיכון,