ניר כהן | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל

מר ניר כהן

ראש מסלול מימון וביטוח ומרצה בבית הספר לכלכלה
פרטי קשר

אודות

עם סיום התואר הראשון, בשנת 1997 התחיל לעבוד באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר במחלקה שמסדירה את פעילות שוק הפנסיה בישראל, בהמשך קיבל את האחריות על כל תחומי חסכון ארוך הטווח כמשנה לממונה על שוק ההון במשרד האוצר. בשנת 2008 פרש ממשרד האוצר והחל משנת 2009 עובד בשוק הפרטי. במקביל ולאור חשיבות תחום החיסכון הפנסיוני הן בהיבט הצרכני והן בהיבט של השתלבות בשוק העבודה החליט לפתוח עבוד הסטודנטים של המכללה למינהל את מסלול הביטוח במסגרת בית הספר לכלכלה שמקנה לבוגרים שלנו, כלים אקדמיים ומעשיים בתחום חשוב זה." "אני מאמין שהמאפיין הבולט ביותר בתפיסת הלימוד שלנו, הוא חשיבות השילוב בין העולם האקדמי לעולם המעשי, שילוב שנותן לבוגרים שלנו ערך מוסף ביחס למוסדות לימוד אחרים."

קורות חיים

השכלה
תואר שני (.M.A) בכלכלה, האוניברסיטה העברית.
תואר ראשון (.B.A) בכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל.
קורסים
.
ביטוח פנסיוני.