מאיר חת | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ' מאיר חת

פרופסור אמירטוס בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס
פרטים אישיים

השכלה ומחקר

תחומי מחקר
משפט עסקי וכלכלה, פיקוח משפטי על פעילות כלכלית, דיני ניירות ערך ודיני הגבלים עסקיים.