צבי טריגר | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ' צבי טריגר

מרצה בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס

אודות

פרופ' צבי טריגר הוא מומחה לדיני חוזים ודיני משפחה. הוא עוסק בחקר הקשרים שבין המשפט והתרבות מפרספקטיבה פמיניסטית, ובקידום שוויון מגדרי ושוויון על בסיס נטייה מינית.

קורות חיים

השכלה
תואר שלישי (JSD) במשפטים, אוניברסיטת ניו יורק, ארה"ב.
תואר שני (.LL.M) במשפטים, אוניברסיטת ניו יורק, ארה"ב.
תואר ראשון (.LL.B) במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.
תחומי מחקר
דיני משפחה, דיני חוזים, פמיניזם משפטי, משפט ותרבות.
קורסים
דיני חוזים, דיני משפחה, חוזה המתנה במשפט ובתרבות, פשעים נגד הפטריארכיה: ניאוף, הפלות והומוסקסואליות, סדנת קריאה למצטיינים, טובת הילד, זכויות ההורים, תיאוריות של חוזים.
משרות עיקריות
חבר סגל, בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למינהל.