תמר גדרון | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ' תמר גדרון

אודות

פרופ' גדרון מתמחה ומרצה בדיני נזיקין ועיקר עיסוקה בתחום ההגנה הנזיקית על התחרות המסחרית, עוולות מסחריות, דיני הגנת הצרכן, הנזק הכלכלי בעוולת הרשלנות, אחריות מקצועית ודיני לשון הרע והגנת הפרטיות.

השכלה ומחקר

תחומי מחקר
דיני נזיקין , הגנה הנזיקית על התחרות המסחרית, עוולות מסחריות, דיני הגנת הצרכן, הנזק הכלכלי בעוולת הרשלנות, אחריות מקצועית ודיני לשון הרע והגנת הפרטיות.