אתיקה במחקר

תפקיד ועדת האתיקה במחקר במסלול הוא להקפיד על  קיומם של כללי האתיקה במחקרים שבהם מעורבים בני אדם.
לא יבוצע מחקר שבו מעורבים בני אדם בכל רמת מחקר שהיא ללא אישור בכתב מראש של הוועדה, בכפוף לתקנות הוועדה ולהנחיותיה.
החוקר, מציע המחקר, או המנחה בעבודת המחקר (של סטודנט) יפנה בכתב ליו"ר הוועדה לקבלת אישור.
הוועדה תבחן את הצעת המחקר לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם מזעור הסיכון ואי הנוחות למשתתפים במחקר וכן טיפול נאות בהם, כולל שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט והסכמה מדעת.
בכל מקרה, גם לאחר קבלת אישור הוועדה לביצוע המחקר, נושא החוקר באחריות מלאה לקיום עקרונות האתיקה בעריכת המחקר, במיוחד בכל הנוגע להתייחסות אתית למשתתפים במחקר.

להלן נוהל הפנייה לועדות האתיקה של המסלול - ועדת האתיקה המסלולית שאליה ניגשים חוקרים מקרב אנשי הסגל, וועדות האתיקה בבתי הספר / החוגים אליהן ניגשים סטודנטים המבצעים מחקרים במסגרת לימודיהם.


להלן מועדי ההתכנסות:

30.3.17, 27.4.17, 25.5.17, 22.6.17, 20.7.17, 17.8.17, 14.9.17, 12.10.17, 9.11.17, 7.12.17

לפרטים ולשאלות יש לפנות אל רשות המחקר
 

לפגישת ייעוץ חינם

לפגישת ייעוץ חינם

לפגישת ייעוץ חינם

השאר פרטים וקבל 40% הנחה בדמי רישום