המרכז לאחריות חברתית תאגידית

להצלחה יש דרך
 • "מובילים ומבנים תפיסה חברתית כלכלית"

  המונח "אחריות תאגידית " הינו מושג דינמי המהווה כותרת כללית המכילה את כל הנושאים המשתייכים לתפיסה חברתית תאגידית (Corporate Social Responsibility). אחריות תאגידית הינה האופן שבו הארגון מביא בחשבון הוגנות, חדשנות חברתית, שיקולים חברתיים סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיימות לטווח ארוך. המנהלים והעובדים בחברה בכל הרמות, אמורים לקחת ולבטא בחשבון נושאים מגוונים בניסיונם לעמוד מול הציפיות של כלל מחזיקי העניין הרלבנטיים (בעלי מניות, עובדים, צרכנים, ספקים, שלטון, אזרחים וסביבה), ציפיות אשר הולכות ומתחזקות בשנים האחרונות. בין היתר, אחריות מורכבת זו מקפלת בתוכה נושאים כמו קיימות, ערכים, צרכים ואינטרסים שונים, קבלת החלטות בטווחי זמן קצרים וארוכים, ניהול סיכונים ממשל תאגידי ושקיפות.

  המרכז לאחריות חברתית תאגידית, הראשון מסוגו בארץ בבית ספר למינהל עסקים, עוסק בפיתוח התחום והוראתו כמו גם בהתמקצעות תחום האחריות החברתית העסקית בישראל.
  המרכז מייצר אקלים ושיח של אחריות חברתית בבית הספר למינהל עסקים ובמכללה כולה. מהווה מוקד ללימוד, מחקר, התנסות ומעורבות עבור סטודנטים, סגל ובוגרים.
  המרכז מתמקד בהטמעת תחום האחריות החברתית העסקית כחלק אינטגרלי מליבת ערכי ההוראה והתנהלות בית הספר ובמקביל, טיפוח סטודנטים ובוגרים מחויבים לעקרונות האחריות החברתית כחלק מתפיסת עולמם האישית, המקצועית והניהולית.

  חזון המרכז
  • תרגום עקרונות ה"אחריות חברתית תאגידית" לשפה והתנהלות יומיומית של כלל אוכלוסיית הקמפוס.
  • להיות ה"ענן לפני המחנה" ולהוות "דוגמא" של מימוש עקרונות התפיסה המקצועית. 
  • אבן שואבת לידע עדכני ובקורתי.
  • מתן כלים יישומיים להנחלת התחום למנהלי המחר בו האתגרים כה מורכבים.

  פעילות המרכז
  המרכז עומד על ארבע רגליים והקשר המארגי ביניהן:
  מימד אקדמי – מחקר, למידה מתמשכת ומעודכנת והרחבת מאגר מרצים מומחים בתחום.
  פעילות פנים ארגונית– תהליך חוצה בית ספרי לזיהוי נושאים בעייתיים והצעות לשיפורם.
  התנסות– קיום תכנית למעורבות סטודנטים, בוגרים וסגל המעודדים פרקטיקום ויזמות חברתית.
  שיתופי פעולה – בארץ ובעולם עם מוסדות אקדמיים וגופים עסקיים.


  למידע נוסף, הצטרפות לפעילות המרכז והצעות לשת"פ, ניתן לפנות למנהלת המרכז: ענת (נתי) אבן חן, 03-9635742, anatro@colman.ac.il 

  חפשו אותנו בפייסבוק
   

  המרכז לאחריות חברתית תאגידית

צוות המרכז

עמירה דותן
ראש המרכז
ענת (נתי) אבן חן
מנהלת המרכז
ד"ר ענבל אבו
צוות המרכז
פרופ' בנימין (בני) גדרון
צוות המרכז
מר סמי פרץ
צוות המרכז
גברת גל גוטמן
צוות המרכז
מר עמרי דלאל
צוות המרכז
עו"ס קרן ליפינסקי קלע
צוות המרכז

פגישת ייעוץ חינם

40% הנחה

בדמי הרישום

פגישת ייעוץ חינם