מצטייני נשיא

עברית
Group description: 

מצטייני נשיא

Group content: 
 • Title group: 
  נעים להכיר
  Body group: 

  תכנית מצטייני הנשיא מציעה חוויה אקדמית וחברתית מיוחדת לקבוצה מגוונת ואיכותית של סטודנטים. בכל שנה נבחרים לתכנית סטודנט או שניים מכל בית ספר/חוג. הסטודנטים מתקבלים לתכנית על סמך הישגים גבוהים מאוד בלימודיהם במסלול האקדמי המכללה למינהל ולאחר מיון קפדני. החברות בתכנית מצטייני הנשיא היא למשך שנתיים. ההשתתפות בתכנית מצטייני הנשיא מעניקה מלגת לימודים במשך השנתיים של החברות בתכנית. בנוסף כוללת התכנית תכני העשרה, פעילויות גיבוש, ופעילויות התנדבותיות בקהילה.

  מטרות התכנית
  קידום מצוינות אקדמית
  התכנית שמה לה למטרה לקדם את המצוינות האקדמית באמצעות חשיפת הסטודנטים לרמה גבוהה של מחקר. רבים ממשתתפי התכנית רואים באקדמיה את המשך דרכם. חלקם הגדול של בוגרי התכנית ממשיך לתארים מתקדמים.

  טיפוח צמיחה אישית וחשיבה ביקורתית
  סביבת הלמידה בתכנית מטפחת צמיחה אישית, אינטלקטואלית ואקדמית. התכנית מבקשת לאפשר לסטודנטים המשתתפים בה ללמוד ולחשוב באופן ביקורתי ויצירתי. בכל אחת משנות חברותם בתכנית משתתפים הסטודנטים בסדנה שנתית רב-תחומית.
   

   

Group content 1: 
 • Body group: 

  כמעט למן ראשיתה, פעלה הזירה האקדמית לאיתור סטודנטים מצטיינים וטיפוחם. פעולת המיון של סטודנטים אלה נשענת לרוב על הישגים לימודיים ראויים לציון, כאלה הקודמים לכניסתו של הסטודנט אל המסגרת האקדמית ומוגדרים תנאי קבלה, וכן על עמידה בממוצע ציונים גבוה במהלך הלימודים, אשר לא אחת מהווה תנאי סף למעבר משנה לשנה. על פי הגיון זה פועלות רבות מתכניות המצטיינים באוניברסיטאות בישראל. אלא שהתרחבותה של זירת ההשכלה הגבוהה, מאתגרת את תפיסת המצוינות המסורתית. בתוך הקשר חדש זה, שם לעצמו המסלול האקדמי – המכללה למנהל לקיים תכנית מצטיינים אשר, מחד-גיסא, שואבת מן הקנון האקדמי המקובל, אך, מאידך-גיסא, מכוונת אל מחוזות אקדמיים וחברתיים חדשים. שני מאפיינים ייחודים, אם כן, נקשרו בתכנית מצטייני הנשיא של המסלול האקדמי – המכללה למנהל: 1. ממצוינות אישית למצוינות קבוצתית ורב-תחומית - בשונה מהגישה האינדיבידואלית למצוינות, תכנית המצטיינים של המסלול שמה לה למטרה לתת כלים ולפתח מיומנויות המאפשרים למצטיינים להפוך לקבוצה בעלת לכידות פנימית, אשר פעילותה מבוססת על חלוקת עבודה בין סטודנטים הבאים מבתי ספר שונים: מדעי המחשב, משפטים, מדעי ההתנהגות, עיצוב פנים, מנהל עסקים, תקשורת, משפטים, כלכלה ופסיכולוגיה. 2. מצוינות כמנוע לחיבור בין שחקנים חברתיים שונים לטובת חדשנות ויזמות - יותר מאשר ביטוי להישגים לימודיים גרידא ומעבר למטרה להוביל סטודנטים מעולים אל יעדים מחקריים, מתאפיינת תכנית המצטיינים של המסלול בכוונה להפוך את המצוינות למנגנון מתווך: מסגרת המאפשרת מפגשים חברתיים בלתי שגרתיים ופיתוח יוזמות רב-ממדיות, תוך גישור בין עולמות תוכן שונים, ויצירת שיתופי פעולה עם מגוון שחקנים חברתיים, באקדמיה ומחוצה לה.

  Title group: 
  דבר ראש התכנית
  Direction: 
  right
  Video group: 
  קרן פרידמן המכללה למינהל
  image styles: 
  262x318
  Button action: 
  same page
  Blank Target: 
Group content 2: 
 • Direction: 
  left
  image styles: 
  none
  Button action: 
  same page
Group img tag description: 
Group img title: 
Title group: 
סמינרים וסדנאות
Image group: 
סמינרים וסדנאות מצטייני נשיא המכללה למינהל
Title group: 
עשייה חברתית
Image group: 
עשייה חברתית במכללה למינהל מצטייני נשיא
Title group: 
תחרות בין-לאומית
Image group: 
תחרות בין לאומית מצטייני נשיא במכללה למינהל
Title group: 
הכלים הדרושים להצלחה
Image group: 
ראיון עם מצטייני נשיא
Title group: 
השראה למצוינות
Image group: 
השראה למצוינות המסלול האקדמי המכללה למינהל
Section content: 
year: 
2015
Group content 3: 
 • Direction: 
  left
  Button action: 
  same page
  image styles: 
  none
  Blank Target: