רונן בר-אל | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד"ר רונן בר-אל

פרטים אישיים

השכלה ומחקר

השכלה
2005
PHD בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן
תחומי מחקר
כלכלה ציבורית, מדיניות ציבורית.