מירב מלצמן | מרצה | המסלול האקדמי המכללה למינהל

עו"ד מירב מלצמן

הממונה על ענייני סטודנטים ומרצה בבית הספר למינהל עסקים
פרטי קשר

קורות חיים

השכלה
2015 – PHD. Student - Ben – Gurion University of the Negev
MBA in Finance, Ben – Gurion University of the Negev - 2014
2006 – Msc. Tel-Aviv University Graduate School of Management
1995-1999 – LLB. Law Degree, College of Management
1993-1997 – BB. Business Administration, College of Management
תחומי מחקר
מימון התנהגותי