תכנית הלימודים

כלכלה וניהול | המסלול האקדמי המכללה למינהל

ימי לימוד לשנה"ל תשע"ח*

לימודי בוקר: ימים א', ב', ד'
לימודי ערב: ימים ג', ו'
* תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה א'*

שנה א'

קורסי חובה בכלכלהש"סקורסי חובה בניהול ש"ס
מבוא לכלכלה א'-מיקרו (שעור ותרגיל)6חשבונאות פיננסית א' +ב'4
מבוא לכלכלה ב' מאקרו (שעור ותרגיל)6יסודות השיווק2
מתמטיקה לכלכלנים א' + ב' שיעור(שו"ת)7יסודות המימון א'3
מתמטיקה לכלכלנים א' תרגיל *2חינוך פיננסי (חוצה מסלול)2
מבוא לסטטיסטיקה א' +ב' (שעור ותרגיל)5
יישומי מחשב לכלכלנים2
ניתוח אירועים כלכליים2
סה"כ28-30סה"כ11
לימודי אנגלית כשפה זרה: חובה על כל סטודנט שאינו פטור מקורס זה, להגיע לרמת פטור בהתאם לנדרש בבית הספר
תרגיל במתמטיקה, מיועד לתלמידים שעברו בגרות של 3 יחידות במתמטיקה או לתלמידי 4-5 יחידות שלא עברו את המבחן הממיין
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ב'*

שנה ב'

קורסי חובה בכלכלהש"סקורסי חובה בניהול ש"ס
תורת המחירים א' + ב' (שעור ותרגיל)12חשבונאות ניהולית 2
*מבוא לאקונומטריקה א' + ב' 7יסודות המימון ב'2
מאקרו כלכלה א' + ב' (שעור ותרגיל)10מערכות מידע לכלכלנים2
כלכלת ישראל בסביבה הגלובלית2שעת קריירה2
שימושי מחשב במחקר SAS2התנהגות צרכנים2
סה"כ33סה"כ11
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ג'*

שנה ג'

קורסי חובה-משותפים בכלכלהש"סקורסי בחירה- קורס אחד בהיקף 2 ש"ססמינרים וסדנאות- קורס אחד בהיקף 2 ש"ס
ניתוח דוחות כספיים2כלכלת עבודהסמינר בכלכלה
ניתוח מודלים כלכליים באקסל2תורת המשחקים והחלטות כלכליותסדנת מצטיינים בביטוח (לתלמידי התמחות מימון/ביטוח בלבד)
משחק עסקיםסמינר במימון
כלכלה התנהגותיתסמינר בביטוח
כלכלה ציבוריתסמינר במערכות מידע
סוגיות מתקדמות בכלכלת ישראלסמינר בבנקאות
סה"כ4יסודות הבנקאות*סדנת מצטיינים במימון (לתלמידים מצטיינים מכלל ההתמחויות)
ההרשמה לסדנת המצטיינים במימון מותנית בהישגים גבוהים ובקבלת אישור מהמזכירות*
קורסי הבחירה והסמינרים אינם בהכרח זהים בכל שנה ונפתחים בהתאם למספר הסטודנטים
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

התמחויות*

התמחויות

התמחות במימון ושוק ההון- 16 ש"סהתמחות במימון וביטוח- 16 ש"סהתמחות במערכות מידע ואנליסט נתונים- 13-15 ש"סהתמחות בשיווק יזמות ואסטרטגיה- 12 ש"ס
ניהול ובחירת תיק השקעותניהול ובחירת תיק השקעותקורסי חובה:
ניתוח ניירות ערךניתוח ניירות ערךתכנות א' (שעור ותרגיל)
מכשירים פיננסיםמכשירים פיננסיםניהול, יישום והטמעת מערכות ERP-SAP
הערכת שווי חברות וניתוח אגרות חובהערכת שווי חברות וניתוח אגרות חובאנליסט נתונים
אשראי קונצרנייסודות הביטוחקורס בחירה אחד בהיקף 2 או 4 ש"ס:
השקעות אלטרנטיביותביטוח פנסיוניטכנולוגיות תקשוב
*שיווק ומכירות בעולם הפיננסיניהול בסיסי נתונים
**מערכות מידע/שוק ההון***ניהול, יישום, פיתוח והטמעת מערכות בינה עסקית (BI)
* מיועד לסטודנטים הלומדים התמחות במערכות מידע
** מיועד לסטודנטים הלומדים התמחות בשיווק
*** ניהול, יישום, פיתוח והטמעת מערכות בינה עסקית (BI), הינו קורס בהיקף של 4 נ"ז/ש"ס.
ועדת ההוראה רשאית להחליט על שינויים בתכנית הלימודים ובדרישות הקדם לקורסים סה"כ לתואר 119-124 ש"ס
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תקצירי קורסים

למידע נוסף

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

לומדים עם התעשייה

בבית הספר לכלכלה הבינו מזמן שלימודים אינם מסתכמים רק בפן התיאורטי, ויצרו מסלול המשלב שיתופי פעולה רבים ומגוונים המקנים לסטודנטים חשיפה רלבנטית וניסיון