תכנית הלימודים

בית הספר למדעי המחשב |המסלול האקדמי המכללה למינהל

תכנית הלימודים- כללי*

תוכנית הלימודים לתואר .B.Sc נפרסת על פני 3 שנים. היא מורכבת מהנדבכים הבאים:

אשכול לימודיםש"ס
לימודי ליבה115
קורסי התמחות5
קורס בחירה6
פרויקט גמר2
סה"כ128
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

לימודי ליבה*

לימודים אלו מקנים את הרקע המתמטי הנדרש, את יסודות מדעי המחשב וכן הרחבת הידע בתחום רשתות תקשורת ופיתוח ומימוש מוצר תוכנה

תיאור הנושא הנלמדש"ס
לימודי בסיס43
יסודות מדעי המחשב50
רשתות תקשורת ואבטחה10
פיתוח ומימוש מוצר תוכנה10
לימודים כלליים2
סה"כ115
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

לימודי בסיס

שם הקורסש"ס
אלגברה ליניארית I6
אלגברה ליניארית II5
חשבון אינפיניטסימלי I6
חשבון אינפיניטסימלי II6
חשבון אינפיניטסימלי III4
מתמטיקה בדידה I5
מתמטיקה בדידה II 5
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה6
סה"כ43
הקורסים באשכול זה מעניקים לסטודנטים הכשרה מתמטית בסיסית הנדרשת לקורסי ההמשך בתוכנית.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

יסודות מדעי המחשב

שם הקורסש"ס
מבוא למדעי המחשב7
מבני נתונים4
אלגוריתמים I5
תכנות מונחה עצמים5
מבוא לרובוטים חכמים2
מערכות בסיסי נתונים4
למידה חישובית וכריית נתונים3
מערכות הפעלה4
אלגוריתמים II5
מבנה מחשבים5
מודלים חישוביים3
מבוא לחישוביות וסיבוכיות3
סה"כ50
אשכול זה מקנה הכשרה במגוון האספקטים של יסודות מדעי המחשב ומשלים את אשכול לימודי היסוד בהקניית בסיס רחב ומקיף לתחום מדעי המחשב, הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המעשי.
כך, הקורסים התיאורטיים דוגמת מבני נתונים, אלגוריתמים, למידה חישובית וכריית נתונים, מודלים חישוביים ומבוא לחישוביות וסיבוכיות, מקנים את כלי החשיבה הנדרשים וסוללים בפני הסטודנט את הדרך להמשך התעמקות יישומית ומחקרית.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

רשתות תקשורת ואבטחה

שם הקורסש"ס
רשתות תקשורת מחשבים5
מעבדת תכנות רשת2
מבוא לאבטחת רשתות3
סה"כ10
אשכול זה מקנה רקע בתחום רשתות התקשורת והאבטחה וכן מיומנויות בסביבות עבודה המתאימות לפיתוח יישומים שונים בתחום זה.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

פיתוח ומימוש מוצר תוכנה

שם הקורסש"ס
מעבדת פיתוח אפליקציות אינטרנטיות3
פיתוח תוכנה מתקדם I2
פיתוח תוכנה מתקדם II3
ניהול פרויקטי תוכנה2
סה"כ10
אשכול זה עוסק באספקטים החשובים של הנדסת תוכנה, העקרונות והטכניקות לפיתוח נכון של מוצר תוכנה איכותי ומימושו וכאשכול זה עוסק באספקטים החשובים של הנדסת תוכנה, העקרונות והטכניקות לפיתוח נכוןן באספקטים השונים הכרוכים במחזור החיים של מוצר תוכנה על שלביו השונים.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

לימודים כלליים

שם הקורסש"ס
ניהול קריירה2
סה"כ2
אשכול זה עוסק באספקטים כלליים שאינם קשורים בהכרח באופן ישיר לתחום מדעי המחשב.
לפרטים נוספים על תכנית הלימודים ותנאי הקבלה ניתן ליצור קשר: בטלפון: 03-9634140 (שלוחה 1) או במייל: ronitek@hdq.colman.ac.il | shiranco@hdq.colman.ac.i
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

קורסי התמחות*

לחצ/י למידע נוסף על קורסי ההתמחות

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

קורסי בחירה*

במהלך השנה האחרונה ללימודים, על כל סטודנט לבחור קורסי בחירה בהיקף כולל של 6 ש"ס, מתוך מגוון קורסי הבחירה שהוצעו באותה עת.

שם הקורסש"ס
Build your on computer = BYOC3
מבוא לניהול והקמת סטארט אפ3
סדנת יזמות טכנולוגית3
פיתוח מערכות הפעלה סלולאריות (ניידות)3
נושאים מתקדמים במערכות בסיסי נתונים3
עיבוד תמונה3
עקרונות ויישומי מחשוב ענן3
פיתוח משחקי מחשב3
Internet of things = I.o.t3
אפיון חוויות משתמש3
נושאים מתקדמים באפליקציות אינטרנטיות3
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

חטיבה במינהל עסקים*

לצד הבסיס האקדמי מסלול זה מקנה גם ידע בסיסי בתחום הניהול.

שם הקורסש"ס
דיני עסקים3
כלכלה למנהלים3
מבוא למימון3
סמינריון נושאים נבחרים במדעי המחש ב2
סה"כ11
קורסי חטיבה זו יחליפו את קורסי הבחירה וכן את הקורס הראשון בהתמחות.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

פרויקט הגמר*

במסגרת פרויקט הגמר על כל סטודנט לבצע פרויקט גמר בהיקף של 2 ש"ס, אך יזוכה ב-6 נקודות זכות.

פרויקטי הגמר התבצעו עד כה במגוון תחומים, כגון: אבטחה בסייבר, רובוטיקה, אפליקציות סלולריות, מערכות אינטרנטיות, מחשוב ענן, אפליקציות מחשוב רפואיות,
מערכות בסיסי נתונים, עיבוד וניתוח תוכן וידאו, למידה חישובית וכריית נתונים, תקשורת נתונים, תקשורת אלחוטית/סלולארית ועוד
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

לימודי יום* | ימים: א', ב',ד' | מערכת שעות לדוגמא שיבוץ לפי סמסטרים

שנה א'

קורסה'מ'/ת'סה"כ ש"ס
סמסטר 1-
אלגברה ליניארית I426
אינפי I426
מבוא למדעי המחשב437
מתמטיקה בדידה I325
סה"כ בסמסטר24
סמסטר 2-
אלגברה ליניארית II325
אינפי II426
תכנות מונחה עצמים325
מבני נתונים224
מתמטיקה בדידה II325
סה"כ בסמסטר25
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ב'

קורסה'מ'/ת'סה"כ ש"ס
סמסטר 3-224
אינפי III325
אלגוריתמים I426
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה224
פיתוח תכנה מתקדם I2-2
רשתות תקשורת מחשבים325
סה"כ בסמסטר26
סמסטר 4-
אלגוריתמים II325
למידה חישובית וכריית נתונים3-3
מבוא לאבטחה בסייבר-33
מעבדת פיתוח אפליקציות אינטרנטיות-33
מבנה מחשבים325
מעבדת תכנות רשת--2
פיתוח תכנה מתקדם II3-3
סה"כ בסמסטר24
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ג'

קורסה'מ'/ת'סה"כ ש"ס
סמסטר 5-
מבוא לרובוטים חכמים2-2
מע' הפעלה314
מודלים חישוביים3-3
פרויקט גמר-11
קורס התמחות--3
קורס בחירה3-3
סה"כ בסמסטר16
סמסטר 6-
ניהול פרויקטי תוכנה2-2
קורס בחירה3-3
מבוא לחישוביות וסיבוכיות213
פרויקט גמר-11
סמינריון התמחות--2
קורס חוצה מסלול2-2
סה"כ בסמסטר13
תוכנית הלימודים כפופה לשינויים אשר ייקבעו מעת לעת על ידי ועדת ההוראה של בית הספר. הלומדים בבית הספר יחויבו בתכנית המעודכנת על שינוייה
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

לימודי ערב* | ימים : ד', ו' (שנה א'+ ג') | מערכת שעות לדוגמא שיבוץ לפי סמסטרים

שנה א'

קורסה'מ'/ת'סה"כ ש"ס
סמסטר 1-
אלגברה I א213
חשבון אינפיניטסימאלי Iא *2-2
מבוא למדעי המחשב437
מתמטיקה בדידה I325
סה"כ בסמסטר17
סמסטר 2-
אלגברה ליניארית I ב213
חשבון אינפיניטסימאלי I ב224
מתמטיקה בדידה II325
תכנות מונחה עצמים325
סה"כ בסמסטר17
סמסטר 3 (קיץ)-
אלגברה II325
מבני נתונים224
סה"כ בסמסטר9
שו"ת - שיעור ותרגיל *
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ב'

קורסה'מ'/ת'סה"כ ש"ס
סמסטר 4-
רשתות תקשורת מחשבים
חשבון אינפיניטסימאלי II
מערכות בסיסי נתונים
סה"כ בסמסטר
סמסטר 5-
אלגוריתמים I325
חשבון אינפיניטסימאלי III224
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה426
פיתוח תכנה מתקדם I2-2
סה"כ בסמסטר17
סמסטר 6 (קיץ)-
מבוא לאבטחה בסייבר3-3
מעבדת אפליקציות אינטרנטיות-33
פיתוח תכנה מתקדם II3-3
סה"כ בסמסטר9
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ג'

קורסה'מ'/ת'סה"כ ש"ס
סמסמטר 7-25
אלגוריתמים II3-3
למידה חישובית וכריית נתונים322
מבוא לרובוטים חכמים-1
פרויקט גמר1-3
קורס התמחות--3
קורסי בחירה-17
סה"כ בסמסטר
סמסטר 8-
מבנה מחשבים325
מודלים חישוביים3-3
מעבדת תכנות רשת--2
פרויקט גמר1-1
קורס בחירה3-3
קורס התמחות--2
קורס חוצה מסלול--2
סה"כ בסמסטר18
סמסטר 9-
מערכות הפעלה314
ניהול פרויקטי תוכנה22
מבוא לחישוביות וסיבוכיות213
סה"כ בסמסטר9
תוכנית הלימודים כפופה לשינויים אשר ייקבעו מעת לעת על ידי ועדת ההוראה של בית הספר. הלומדים בבית הספר יחויבו בתכנית המעודכנת על שינוייה
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תקצירי קורסים*

לחצ/י למידע נוסף על תקצירי הקורסים

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

סטארטאפ נולד

החברה שהקים עמירם שחר, בוגר בית הספר למדעי המחשב, עומדת על סף השלמת גיוס הון של כמה מיליוני דולרים, והוא משוכנע שלתכנית ליזמות טכנולוגית, בה נוסדה החברה, יש תרומה לא מעטה להצלחתה