תכניות הלימודים

התמחות בחשבונאות | בית הספר למינהל עסקים

תכנית הלימודים בחשבונאות* | ימים : א', ב', ד'

שם הקורסש"ס
סטטיסטיקה 13
מבוא לכלכלה מיקרו4
יסודות המערכת החשבונאית5
מתמטיקה למנהלים א'4
יישומי מחשב בניהול3
שיווק והתנהגות צרכנים3
דיני חיובים ומשפט ציבורי4
סטטיסטיקה 24
מבוא לכלכלה מאקרו4
יסודות החשבונאות א'5
מבוא למיסים3
טכנולוגיות עסקיות בניהול3
יסודות המימון3
מתמטיקה למנהלים ב'4
סטטיסטיקה 34
תורת המחירים5
יסודות החשבונאות ב'4
מבוא לביקורת3
מיסים א'5
כלכלת ישראל2
מבוא לניהול וארגון א'2
בעיות מדידה א'4
בעיות מדידה ב'4
חשבונאות ניהולית לחשבונאים4
בקרה פנימית2
אנגלית למתקדמים ב'4
מערכות מידע בארגון לחשבונאים2
ניהול ובחירת תיקי השקעות לחשבונאים3
מבוא לניהול וארגון ב'2
שעת קריירה0
Conducting Business in the Global Arena 2
מיסים ב'5
צירופי עסקים א'4
ביקורת דו"חות כספיים2
חשבונאות ניהולית מתקדמת3
מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית2
משפט מסחרי3
התמחויות מקצועיות בחשבונאות
צירופי עסקים ב'5
סמינריון בחשבונאות2
מיסים למתקדמים5
סדנה מעשית ליישום לימודי הביקורת2
דיני תאגידים3
מודלים מתקדמים באקסל2
התמחויות מקצועיות בחשבונאות
סה"כ 142 ש"ס
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח
שם הקורסש"ס
שיווק והתנהגות צרכנים3
מתמטיקה למנהלים א'4
מבוא לכלכלה מיקרו4
סטטיטיקה 13
יישומי מחשב בניהול3
מתמטיקה למנהלים ב'4
יסודות המערכת החשבונאית5
סטטיסטיקה 24
מבוא לכלכלה מאקרו4
מבוא לניהול וארגון א'2
יסודות החשבונאות א'5
יסודות המימון3
טכנולוגיות עסקיות בניהול3
מבוא לניהול וארגון ב'2
כלכלת ישראל2
יסודות החשבונאות ב'4
מבוא למיסים3
סטטיסיטקה 34
אנגלית למתקדמים ב'4
שעת קריירה0
דיני חיובים ומשפט ציבורי4
תורת המחירים5
בעיות מדידה א'4
מערכות מידע בארגון לחשבונאים2
חשבונאות ניהולית לחשבונאים4
מיסים א'5
מבוא לביקורת3
בעיות מדידה ב'4
מיסים ב'5
צירופי עסקים א'4
Conducting Business in the Global Arena2
בקרה פנימית2
חשבונאות ניהולית מתקדמת3
ביקורת דו"חות כספיים2
מיסים למתקדמים 5
צרופי עסקים ב'5
מודלים מתקדמים באקסל2
ניהול ובחירת תיקי השקעות לחשבונאים3
מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית2
סדנה מעשית ליישום לימודי הביקורת2
דיני תאגידים3
משפט מסחרי3
סמינריון בחשבונאות2
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח
אין התמחות מקצועיות בחשבונאות בתכנית הערב

תקצירי הקורסים*

למידע נוסף

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

לימודים עם ערך מוסף

ההתמחות בחשבונאות במסגרת בית הספר למינהל עסקים מציעה לסטודנטים התמחויות ייחודיות הנבנות בהתאם לצרכי השוק