תכנית הלימודים

M.A. בכלכלה יישומית בשנה קלנדרית + פרקטיקום בית הספר לכלכלה | בית הספר לכלכלה

שנה קלנדרית* - 3 סמסטרים ברצף

שנה קלנדרית- 3 סמסטרים ברצף

קורסי חובה ש"ס
מידע כלכלי-איסוף ניתוח והצגה3
מקרו מתקדם: מדיניות מול אתגרים3
חשיבה אסטרטגית ופסיכולוגיה של קבלת החלטות3
אקונומטריקה יישומית 3
מבנה שוק ההון בישראל3
כלכלת ביטוח ואינפורמציה3
נושאים במימון חברות3
ניתוח עלות תועלת3
המדיניות התקציבית בישראל3
ניהול סיכונים בחברות פיננסיות3
כלכלת סביבה – היבטים יישומיים3
נדל"ן ותיקי השקעות בינלאומיים3
סה"כ36 ש"ס
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

פרקטיקום* - סמסטר 4

סמסטר 4

קורס חובה ש"ס
סדנה בשילוב פרויקט גמר – פרקטיקום6
ועדת ההוראה רשאית להחליט על שינויים בתכנית הלימודים ובדרישות הקדם לקורסים.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תקצירי קורסים*

למידע נוסף

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

ארגז הכלים לעתיד

התכנית לתואר שני בכלכלה יישומית במכללה למינהל מספקת לבוגריה את הכלים הנדרשים על מנת להשתלב במגוון תפקידי ייעוץ ואנליזה בכירים