תכנית הלימודים

מינהל עסקים ‬התמחות במיסים בעסקים | המסלול האקדמי המכללה למינהל

מבנה תכנית הלימודים* | התכנית נלמדת בימים ג', ו'

התכנית* מורכבת מרשימת הקורסים הבאים:

שם קורסש"ס
ניתוח דוחות כספיים למנהלים**2
יסודות המימון**2
כלכלה למנהלים** 3
דיני מס הכנסה 4
מדיניות מס2
המנעות ממס והעלמת מס2
אתיקה בניהול עסקים - המאבק בהלבנת הון 2
מיסוי היחיד, ביטוח לאומי ותכנון פנסיה2
מיסוי רווחי הון2
מיזוג חברות (שינוי מבנה) - היבט מס- סד'2
סמינר: מיסוי שוק ההון ואופציות לעובדים2
מיסוי ישויות עסקיות2
מיסוי מקרקעין מתקדם2
מיסוי בינלאומי2
מע"מ ומיסוי עקיף2
מיסוי בינלאומי מתקדם ומיסוי הייטק4
סמינר: היבטים כלכליים של חוקי מס (רולינג)2
מיסוי אמריקאי 2
חוקי עידוד 2
מיסוי פנסיוני2
סמינר: היבטים כלכליים של חוקי מס (רולינג)2
סה"כ47
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח
בתכנית הלימודים עשויים לחול שינויים על פי החלטות ועדת ההוראה.
**ניתן לקבל פטור מקורסים אלו על בסיס לימודים אקדמים רלוונטיים קודמים.

תקצירי קורסים*

למידע נוסף

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח