תכנית הלימודים בשנה קלנדרית דו שנתית

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

תכנית לימודים דו שנתית*

סמסטר א'

שם הקורסש"ס
סוציולוגיה ארגונית: תיאוריה ופרקטיקה2
פסיכולוגיה ארגונית2
מחקר יישומי בארגונים: שיטות וכלים2
אבחון ארגוני אינטגרטיבי: מודלים ותכלול2
אינטגרציה הנדסית-ניהולית בארגון2
סדנת יחסי יועץ נועץ2
סה"כ12
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

סמסטר ב'

שם הקורסש"ס
התערבות וניהול שינויים בארגון2
התנהלות כלכלית בארגון2
יישום והטמעה של מערכות וטכנולוגיות מידע ארגוניות2
תהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיות2
מנהיגות ופיתוח מנהלים2
סדנה למיומנויות ייעוץ צוותי והנחיית קבוצות2
סה"כ12
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

סמסטר ג'

שם הקורסש"ס
אתגרים ודילמות בניהול משאבי אנוש במאה ה-22
ייעוץ להנהלה בכירה בסביבה מורכבת2
הנחיית קבוצות2
ייעוץ אסטרטגי: מתכנון אסטרטגי לתכניות עבודה יישומיות2
אתיקה קיימות ואחראיות תאגידית2
אימון וטיפוח יכולות אישיות וארגוניות2
להתנהל עם מנהלים - מיומנויות יועץ נועץ2
התנהלות ארגונים בסביבה שיווקית 2 צרכנית 2
כלים למיון והערכה בארגונים2
3 קורסי בחירה - מבין המוצעים הנ"ל* (6 ש"ס)
שם הקורסש"ס
מיועץ ארגוני למוביל חדשנות ודיגיטל2
הטמעת חשיבה מגדרית בארגון2
ראיון ככלי עבודה2
תכנון ופיתוח פתרון הדרכתי - פרספקטיבות חדשות2
גשטאלט בארגונים2
התערבות קצרת מועד2
1 סדנא לבחירה מבין המוצעים הנ"ל* (2 ש"ס)
לתלמידי מסלול תזה- סמינר תזה שנתי2
סדנת פרקטיקום חלק א' + הדרכה צוותית3
סה"כ11
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

סמסטר ד'

שם הסמינרש"ס
1 סמינר לבחירה (2 ש"ס):
יזמות וחדשנות אסטרטגית2
מחויבות לארגון2
תרבות ארגונית2
אימון כאמצעי לפריצת דרך2
תהליכים בלתי מודעים בקבוצה2
סמינר תזה- שנתי- לתלמידי מסלול תזה3
סדנת פרקטיקום חלק ב' + הדרכה צוותית3
סה"כ5
היקף התואר 40 ש"ס
פתיחת הסדנאות, הסמינרים והקורסים לבחירה מותנית במספר הנרשמים.
תלמידי מסלול תזה ילמדו במקום 3 קורסי הבחירה את הקורסים הבאים: תיאוריה ארגונית, שיטות מחקר מתקדמות וסמינר תזה. היקף התואר לתלמידי מסלול תזה - 41 ש"ס.
ועדת ההוראה של התכנית רשאית להחליט על שינויים בתכנית הלימודים ובדרישות הקדם לקורסים.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תכנית לימודים שנתית קלנדרית*

סמסטר א'

שם הקורסש"ס
פסיכולוגיה ארגונית2
סוציולוגיה ארגונית: תיאוריה ופרקטיקה2
מחקר יישומי בארגונים: שיטות וכלים2
אבחון ארגוני אינטגרטיבי: מודלים ותכלול2
אינטגרציה הנדסית - ניהולית בארגון2
סדנה למיומנויות ייעוץ צוותי והנחיית קבוצות2
סוגיות אקטואליות בעולם העבודה2קורס בחירה אחד
סה"כ14
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

סמסטר ב'

שם הקורסש"ס
סדנת יחסי יועץ נועץ2מרוכז בחופשת הסמסטר
התערבות וניהול שינויים בארגון2
התנהלות כלכלית בארגון2
מערכות מידע והטמעת טכנולוגיות בארגונים2
תהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיות2
מנהיגות ופיתוח מנהלים2
פסיכולוגיה חיובית בארגונים: פיתוח והטמעה או מאסטרטגיה לתכנית עבודה2קורס בחירה אחד
סדנת פרקטיקום חלק א' + הדרכה צוותית3
סה"כ17
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

סמסטר ג'

שם הקורסש"ס
ראיון ככלי עבודה או יישום מתודולוגיות לפיתוח מעורבות עובדים2סדנה אחת
מיועץ ארגוני למוביל חדשנות ודיגיטל או יזמות חברתית - השפעה ברת קיימא2קורס בחירה אחד
חדשנות ויזמות ארגונית2סמינר
סדנת פרקטיקום חלק ב' + הדרכה צוותית3
סה"כ9
היקף התואר 40 ש"ס
ועדת ההוראה של התכנית רשאית להחליט על שינויים בתכנית הלימודים ובדרישות הקדם לקורסים.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תקצירי קורסים לשנה"ל תשע"ח