לוח שנת הלימודים תשע"ז 2016-2017

גלו עוד

Scroll button

Semester filter

סמסטר א' (חורף)- יום א' 30.10.16 - יום ו' 27.1.17
סמסטר א' (חורף)
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
במהלך הטקס לא יתקיימו לימודים ובחינות
13/11/2016
בחינות - מועד א'+ב' (7 שבועות)
29/01/2017 עד 17/03/2017
1 חודשים
בחינות - מועד א'+ב' (7 שבועות)
29/01/2017 עד 17/03/2017
1 חודשים
הערות: 
לא יתקיימו בחינות במועדים הבאים : תענית אסתר, פורים.
סמסטר ב' (אביב)- יום א' 19.3.17 - יום ו' 30.6.17
סמסטר ב' (אביב)
בחינות- מועדי א'+ב'
(4 ש' בחופשה+3 ש' בסמס' קיץ)
02/07/2017 עד 18/08/2017
1 חודשים
חגים, חופשות ומועדים בסמסטר ב'
חגים, חופשות ומועדים
פסח
10/04/2017 עד 17/04/2017
1 שבועות
ערב יום השואה
הלימודים יסתיימו בשעה 16:00
23/04/2017
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
במהלך הטקס לא יתקיימו לימודים ובחינות
24/04/2017
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
הלימודים יסתיימו בשעה 16:00, במהלך הטקס לא יתקיימו לימודים ובחינות
30/04/2017
יום הזיכרון לחללי צה"ל
01/05/2017
יום העצמאות
02/05/2017
יום פתוח ללימודי תואר שני
הלימודים יתקיימו במתכונת חלקית
19/05/2017
יום הסטודנט
הלימודים יסתיימו בשעה 16:00
29/05/2017
שבועות
30/05/2017 עד 31/05/2017
1 ימים
הערות: 
לא יתקיימו בחינות במועדים הבאים : ערב יום השואה- לאחר השעה 17:00, ערב יום הזיכרון- לאחר השעה 17:00.
* מסגרת הלימודים בסמסטר ב' והתאמה ל-13 מפגשים
לשיעורים המתקיימים בימי א' עד השעה 16:00
הסמסטר מסתיים ביום א' 18.6.17
18/06/2017
לשיעורים המתקיימים בימי א' משעה 16:00
ימי לימוד חלופיים- יום א' 25.6.17 ויום ו' 30.6.17
25/06/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ב' עד השעה 16:00
ימי לימוד חלופיים- יום ב' 26.6.17 ויום ה' 29.6.17
26/06/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ב' משעה 16:00
ימי לימוד חלופיים- יום ב' 26.6.17; יום ה' 29.6.17; יום נוסף יתואם במסגרת היח'
26/06/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ג' עד השעה 16:00
ימי לימוד חלופיים (עד השעה 16:00): יום א' 25.6.17 ויום ג' 27.6.17
25/06/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ג' משעה 16:00
ימי לימוד חלופיים- יום ג' 27.6.17; יום נוסף יתואם במסגרת היח'
27/06/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ד' (בוקר+ערב)
יום לימוד חלופי- יום ד' 28.6.17
28/06/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ה' (בוקר+ערב)
הסמסטר מסתיים ביום ה' 22.6.17
22/06/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ו'
הסמסטר מסתיים ביום ו' 23.6.17
23/06/2017
סמסטר ג' (קיץ) - יום א' 30.7.17 - יום ה' 28.9.17*
סמסטר ג' ( קיץ)
בחינות – מועדי א'+ב' (7 שבועות)
01/10/2017 עד 17/11/2017
1 חודשים
חגים וחופשות בסמסטר קיץ
חגים וחופשות בסמסטר קיץ
תשעה באב
01/08/2017
הערות: 
לא יתקיימו בחינות במועדים הבאים: ערב תשעה באב -לאחר השעה 17:00, י"ז בתמוז, תשעה באב.
* מסגרת הלימודים בסמסטר קיץ והתאמה ל-7 מפגשים
לשיעורים המתקיימים בימי א'
הסמסטר מסתיים ביום א' 17.9.17
17/09/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ב'
הסמסטר מסתיים ביום ב' 18.9.17
18/09/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ג'
הסמסטר מסתיים ביום ג' 26.9.17
26/09/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ד'
הסמסטר מסתיים ביום ד' 27.9.17
27/09/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ה'
הסמסטר מסתיים ביום ה' 28.9.17
28/09/2017
לשיעורים המתקיימים בימי ו'
יום לימוד חלופי- יום ב' 25.9.17
25/09/2017
הערות: 
לא יתקיימו בחינות במועד שלאחר יום כיפור
פגרה: יום א' 27.8.17 - יום ו' 1.9.17 (הקמפוס סגור)
27/08/2017 עד 01/09/2017
1 שבועות
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח


יום א' 22.10.2017

 

הערות: 
הקמפוס יסגר לשבוע בין התאריכים 27.8.2017-1.9.2017
יתכנו שינויים בלוח השנה האקדמי. השינויים יתפרסמו באתר המסלול האקדמי ובמדיענט