לימודי הסמכה לייעוץ מס

תואר ראשון במינהל עסקים

תכנית הלימודים* | תשע"ח | ימים: א', ב', ד'

סמסטר 1

שם הקורסש"ס
מתמטיקה למנהלים א'4
יסודות השיווק 2
חשבונאות פיננסית למינהל עסקים א' 5
יישומי מחשב בניהול3
עקרונות התנהגות בניהול3
יסודות המימון 3
סה"כ20

סמסטר 2

שם הקורסש"ס
סטטיסטיקה א' 4
כלכלה למנהלים 5
חשבונאות פיננסית למינהל עסקים ב'5
טכנולוגיות עסקיות בניהול3
מתמטיקה למנהלים ב'4
סה"כ21

סמסטר 3

שם הקורסש"ס
סטטיסטיקה ב' 4
תורת היצרן 4
ניהול השקעות בניירות ערך 3
מושגים בסיסיים ביזמות2
התנהגות צרכנים2
מבוא למיסים6
סה"כ21

סמסטר 4

שם הקורסש"ס
אנגלית למתקדמים ב'4
הסביבה הכלכלית בישראל 3
הסביבה הכלכלית בישראל 6
דיני חיובים ומשפט ציבורי 4
מושגי יסוד בניהול בינלאומי2
התנהגות ארגונית 3
סה"כ22

סמסטר 5

שם הקורסש"ס
מיסים ב' 6
מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית2
Conducting Business in the Global Arena2
חשבונאות ניהולית למינהל עסקים2
דיני עבודה3
יישומי מחשב מתקדמים 3
תכנון ליחידה עסקית2
סה"כ20

סמסמטר 6

שם הקורסש"ס
מיסים למתקדמים6
אחריות פלילית של מייצגים2
סוגיות במיסים 4
קבלת החלטות2
סמינר - ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות3
סה"כ16
סה"כ 120 ש"ס
משך התכנית: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬התכנית ‬בנויה‭ ‬מ-6 סמסטרים (3 שנים) – 120 ש"ס‬‬‬‬.
יועצי מס בעלי רישיון יזוכו מ- 30 ש"ס של לימודי מיסים – 90 ש"ס.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח