מקורות קריאה לקורסים

הספרייה הטמיעה מערכת חדשה - אסכולה רשימות קריאה

בשלב זה, המערכת החדשה מכילה מקורות קריאה מסמסטר ב' תשע"ז (מרץ 2017) 

שימו לב: אם לא מוצגים כל הקורסים שאתם משוייכים אליהם, הכנסו למקורות הקריאה של הקורס דרך מודל

 

בשלב המעבר למערכת החדשה,

מקורות הקריאה עד וכולל סמסטר א' (עד מרץ 2017) יהיו זמינים ממערכת מקורות הקריאה הישנה

מערכת זו זמינה בקישור