יוסי בכר | מרכז חת | המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד"ר יוסף (יוסי) בכר

יו"ר דירקטוריון קבוצת דיסקונט וחבר הוועדה המייעצת של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

אודות

ד"ר יוסי בכר מונה לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון של בנק דיסקונט בינואר 2010. ד"ר בכר כיהן בתפקיד המנהל הכללי של משרד האוצר מנובמבר 2003 ועד ינואר 2007. במסגרת תפקידו כמנהל הכללי של משרד האוצר עסק ד"ר בכר בנושאים הכלכלים המרכזיים שעל סדר יומה של מדינת ישראל, הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית. בזמן כהונתו עסק ד"ר בכר בקידום תהליכי הפרטה של חברות ממשלתיות, ייזום והשמה של רפורמות ושינויים מבניים במשק הישראלי, ועמד בראש הוועדה שהמלצותיה יושמו במסגרת הרפורמה בשוק ההון הידועה גם כ"רפורמת בכר". טרם כניסתו לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר, ניהל ד"ר בכר את משרד רואי החשבון, ליובושיץ קסירר Arthur Andersen כשמונה שנים. בשנת 2002, עם קריסתה של פירמת Arthur Andersen העולמית, הוביל ד"ר בכר את תהליך מיצובו מחדש של המשרד בישראל עד למיזוגו עם חברת Ernst & Young. בין השנים 1986 ל – 1991 כיהן ד"ר בכר כחבר סגל בבית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק וכן כמרצה בבית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת תל אביב. ד"ר בכר הינו בוגר החוג לכלכלה בחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך במנהל עסקים (MBA) וד"ר במימון (Ph.D) מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה.