לוח שנת הלימודים תשע"ח 2017-2018

גלו עוד

Semester filter

סמסטר א' (חורף)- יום א' 22.10.17 - יום ו' 19.1.18
סמסטר א' (חורף)
בחינות - מועד א'+ב' (7 שבועות)
21/01/2018 עד 09/03/2018
1 חודשים
טקס יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל (11:30 בבוקר)
01/11/2017
הערות: 
במהלך טקס הזיכרון (בשעה 11:30) לא יתקיימו לימודים ובחינות
לא יתקיימו בחינות לאחר יום כיפור
סמסטר ב' (אביב)- יום א' 11.3.18 - יום ו' 22.6.18 *
סמסטר ב' (אביב)
בחינות- מועדי א'+ב'
(4 ש' בחופשה+3 ש' בסמס' קיץ)
24/06/2018 עד 10/08/2018
1 חודשים
הערות: 
לא יתקיימו בחינות במועדים הבאים: תענית אסתר, פורים, ערב יום השואה- לאחר השעה 17:00; ערב יום הזיכרון- לאחר השעה 17:00; י"ז בתמוז; ערב תשעה באב לאחר השעה 17:00; תשעה באב.
חגים, חופשות וטקסים בסמסטר ב'
חגים, חופשות וטקסים
פסח
30/03/2018 עד 06/04/2018
1 שבועות
ערב יום השואה
הלימודים יסתיימו בשעה 16:00
11/04/2018
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
במהלך הטקס (בשעה 10:00) לא יתקיימו לימודים ובחינות
12/04/2018
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
הלימודים יסתיימו בשעה 16:00, במהלך הטקס (בשעה 13:30) לא יתקיימו לימודים ובחינות
17/04/2018
יום הזיכרון לחללי צה"ל
18/04/2018
יום העצמאות
19/04/2018
שבועות
20/05/2018
יום הסטודנט
ביום הסטודנט הלימודים יסתיימו בשעה 16:00
17/05/2018
הערות: 
לא יתקיימו בחינות במועדים הבאים: תענית אסתר, פורים, ערב יום השואה- לאחר השעה 17:00; ערב יום הזיכרון- לאחר השעה 17:00; י"ז בתמוז; ערב תשעה באב לאחר השעה 17:00; תשעה באב.
*מסגרת הלימודים בסמסטר ב' והתאמה ל-13 מפגשים:
לשיעורים המתקיימים בימי א'
שיעור 13- יום א' 17.6.18
לשיעורים המתקיימים בימי ב'
שיעור 13- יום ב' 11.6.18
לשיעורים המתקיימים בימי ג' עד השעה 16:00
שיעור 13- יום ג' 12.6.18
לשיעורים המתקיימים בימי ג' משעה 16:00
שיעור 13- יום ג' 19.6.18
לשיעורים המתקיימים בימי ד' עד השעה 16:00
שיעור 13 - יום ד' 20.6.18
לשיעורים המתקיימים בימי ד' משעה 16:00
שיעורים 12- 13 - יום ב' 18.6.18 ויום ד' 20.6.18 (שני שיעורים בשבוע האחרון)
לשיעורים המתקיימים בימי ה'
שיעור 13- יום ה' 21.6.18
לשיעורים המתקיימים בימי ו'
שיעור 13- יום ו' 22.6.18
לשיעורים המתקיימים ביום הסטודנט משעה 16:00
יום לימוד חלופי (משעה 16:00) : ייקבע במסגרת היחידה
סמסטר ג' (קיץ)- יום ב' 23.7.18* - יום ו' 21.9.18**
סמסטר ג' (קיץ)
** הלומדים ביום א' יחלו את הסמסטר ביום א' 29.7.18 (בשבוע השני)
בחינות – מועדי א'+ב' (7 שבועות)
25/09/2018 עד 16/11/2018
1 חודשים
חגים וחופשות בסמסטר קיץ – הקמפוס סגור:
חגים וחופשות בסמסטר קיץ – הקמפוס סגור:
תשעה באב
22/07/2018
ראש השנה
09/09/2018 עד 11/09/2018
2 ימים
יום כיפור
18/09/2018 עד 19/09/2018
1 ימים
פגרה- הקמפוס סגור
26/08/2018 עד 31/08/2018
1 שבועות
** מסגרת הלימודים בסמסטר קיץ והתאמה ל-7 מפגשים
**לשיעורים המתקיימים בימי א'
שיעור 6: יום א' 16.9.18; שיעור 7: יום ו' 21.9.18 (שני שיעורים בשבוע האחרון)
לשיעורים המתקיימים בימי ב'
שיעור 7: יום ב' 17.9.18
לשיעורים המתקיימים בימי ג'
שיעור 7: יום ה' 20.9.18 (במקום יום ג' 18.9.18,ערב כיפור)
לשיעורים המתקיימים בימי ד'
שיעור 7 : יום ד' 12.9.18
לשיעורים המתקיימים בימי ה'
שיעור 7 : יום ה' 13.9.18
לשיעורים המתקיימים בימי ו'
שיעור 7 : יום ו' 14.9.18
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט


יום א' 14.10.2018

 

הערות: 
הקמפוס ייסגר לשבוע בין התאריכים 26.8.18 ל-31.8.18.
יתכנו שינויים בלוח השנה האקדמי. השינויים יתפרסמו באתר המסלול האקדמי ובמידענט.