ברכות לפרופ' צביקה טריגר מבית הספר למשפטים ע"ש שטריקס ופרופ' סילביה פוגל-ביז'אוי מבית הספר למדעי ההתנהגות

השניים זכו לאחרונה במענק מחקר משותף מטעמה של הקרן הלאומית למדע (ISF)

רשות המחקר שמחה לברך את פרופ' צביקה טריגר מביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס ואת פרופ' סילביה פוגל-ביז'אוי מביה"ס למד"ה שזכו לאחרונה במענק מחקר משותף מטעמה של הקרן הלאומית למדע (ISF).

נושא המחקר הוא:

דעיכתה של חזקת הגיל הרך במשפט הישראלי – מחקר במשפט ותרבות 

The Decline of the Tender Years Presumption in Israeli Law: A Study in Law & Culture

.Zvi Triger and Sylvie Fogiel-Bijaoui

המחקר עוסק  בהתפתחות מרכזית בדיני המשפחה בישראל שחלה בשנים האחרונות, הנראית כביטול בפועל של "חזקת הגיל הרך"  על ידי בתי המשפט לענייני משפחה. זאת אף על פי שהחוק הישראלי לא שונה.

בשנים האחרונות, ובעיקר מאז פרסום דוח ועדת שניט [דוח הועדה הציבורית לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין, משנת 2011] חלה ירידה ביישום הוראת החוק הקבועה בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואשר מחייבת, כעיקרון, כי ילדים עד גיל 6 יושמו אצל אימהותיהם, אם אין הסכמה בין ההורים בשאלת המשמורת. 

המחקר מבקש לבחון האם אכן חזקת הגיל הרך דועכת בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, וכיצד ניתן להסביר תופעה זו. המחקר יבחן את אופיו ואת מקורותיו של שינוי זה בזיקה לתרבות תוך בחינת פסיקה וראיונות עם עורכי דין, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים מומחים בתחום, הלוקחים חלק בהליכים המשפטיים בבתי המשפט לענייני משפחה.

 

 

לפגישת ייעוץ חינם

לפגישת ייעוץ חינם

לפגישת ייעוץ חינם

השאר פרטים וקבל 40% הנחה בדמי רישום