סמדר ברבר-צדיק | מרכז חת | המסלול האקדמי המכללה למינהל

גב' סמדר ברבר-צדיק

מנכ"ל קבוצת הבנק הבינלאומי וחברת הוועדה המייעצת של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

אודות

גב' סמדר ברבר-צדיק מכהנת כמנכ"ל קבוצת הבנק הבינלאומי מאז שנת 2007. לפני כן, כיהנה כראש החטיבה העסקית בבנק וממלאת מקום המנכ"ל. לפני מינויה לתפקידי אקזקיוטיבה בבנק כיהנה כדירקטורית בבנק, ולפני כן כמנכ"ל חברת אחזקות ודירקטורית בחברות שהחברה החזיקה, ביניהן פז חברת נפט. כמנכ"ל חברת אחזקות עסקה, בין היתר, ברכישת חברות, לרבות רכישת הבנק הבינלאומי ומיצוב האסטרטגיה העסקית שלו. כמנכ"ל הבנק הבינלאומי, הבנק החמישי בגודלו במערכת הבנקאית, הובילה שינוי אסטרטגי במטרה ליצור קבוצה בנקאית איתנה ותחרותית, ובין היתר הובילה רכישה של שלושה בנקים: בנק אוצר החייל, בנק מסד ויובנק שהביאו לגידול משמעותי בפעילות הקמעונאית של הקבוצה, לגיוון מקורות הכנסה ולפיזור סיכון. בהמשך הדרך, הובילה את הטמעתם של בנקים אלה בקבוצה, תוך יישום אסטרטגיה של צמיחה ממוקדת והתייעלות במטרה להתמודד עם הזירה התחרותית והרגולציה הגואה בבנקאות. גב' ברבר-צדיק מכהנת גם כסגנית נשיא אגוד הבנקים, תפקיד במסגרתו היא שותפה בתהליכי קבלת החלטות מול גורמי חקיקה, ממשל ורגולציה. ברבר-צדיק, רואת חשבון החל משנת 1989, שימשה עם סיום לימודיה כמרצה במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן. לברבר-צדיק תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה ותואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.