מלגות מגזר

במידה וארץ מולדתכם אינה ישראל ייתכן שאתם זכאים למלגה בזכות ארץ המוצא שלכם. עולים חדשים, כמו גם בני מגזרי המיעוטים בארץ, זכאים לסיוע במימון לימודיהם. קיבצנו עבורכם מידע על מלגות המוענקות על בסיס ארץ מוצא