דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

קול קורא לדיקן / דיקנית הפקולטה למנהל עסקים

ועדת האיתור לתפקיד דיקן/דיקנית הפקולטה למנהל עסקים מזמינה בזאת הגשת מועמדויות לתפקיד הדיקן/דיקנית. תקופת הכהונה, שתחל בחודש אוקטובר 2024, היא בת שלוש שנים, וניתנת להארכה בשנתיים נוספות.


דיקן/דיקנית הפקולטה אחראי/ת לעיצוב חזון הפקולטה לשנים הבאות בהלימה לחזון המכללה ולתוכנית האסטרטגית הנגזרת ממנו, ובכלל זה ריענון תכנית הלימודים, היצע קורסי מיומנויות ופיתוח קשרים עם התעשיות הרלוונטיות; פיתוח הסגל וניהולו; עידוד וקידום המחקר; הקפדה על תהליכי למידה איכותיים; פיתוח קשרים בינ"ל; וניהול משאבים וגיוסם.

ועדת האיתור תבחן את התאמת המועמדים/ות לתפקיד, בין השאר, לאור אמות המידה הבאות:

• איש/אשת אקדמיה פעיל/ה בעל תואר שלישי בדרגת מרצה בכיר ומעלה (יתרון לבעלי דרגת פרופ' חבר ומעלה) בארץ או בחו"ל בתחומי מנהל העסקים השונים.
• בעל/ת פרופיל מחקרי מובהק.
• איש/אשת חזון ותפיסה רב תחומית.
• כושר מנהיגות, יוזמה ויכולת להוביל תהליכי שינוי ופיתוח ולהטמיעם.
• היכרות עמוקה עם העולם האקדמי ועם העולם המקצועי.
• יכולת לפתח ולהטמיע תכניות לימוד עדכניות.
• הכרה בחשיבות טיפוח קהילה לומדת וחוקרת.
• הכרה בחשיבות שיתופי פעולה אקדמיים ומקצועיים בארץ ובחו"ל ויכולת לפתחם.
• יחסי אנוש מעולים ובכללם יכולת עבודה בצוות.
• ניסיון ויכולת ניהוליים מעולים.

דיוני הוועדה יישמרו בסודיות מלאה.

כל מועמד/ת ת/יענה, אך הוועדה אינה מתחייבת לזמן כל מועמד/ת להופיע בפניה. כל המעוניין/נת להציע מועמדים/ות מוזמן/ת לשלוח ההצעה לוועדת האיתור. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה למועמדים/ות ראויים/ות בעיניה.

על הפנייה לוועדת האיתור לכלול:
(א) מכתב נלווה המפרט את התאמת המועמד/ת לתפקיד לאור אמות המידה שפורטו לעיל.
(ב) מסמך חזון (בהיקף של עד עמוד אחד).
(ג) מסמך קו"ח.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא ה-20.05.2024.

את הפנייה, על מסמכיה, יש להפנות לפרופ' יורם רבין, נשיא, באמצעות המזכירה האקדמית גב' ליאה דיסטניק, לכתובת liadi@hdq.colman.ac.il.
נא לכתוב "מועמדות לדיקן/דיקנית בית הספר למנע"ס" בשורת הנושא.