דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

פריסת ממדי''ם / מרחבים מוגנים

מיקום המבנה

מיקום המרחב המוגן

ציוד חירום

קיום ריהוט

מס' שוהים מירבי

משפטים-ק.קרקע

מעבדה 49- מחשבים

אין

יש

120

בניין ב'-מנהע''ס. מרתף

מעבדה 04- רובוטיקה

אין

יש

120

בניין ג'-ק.קרקע

מעבדה 122- מחשבים

חלקי

יש

100

בניין ג'-ק.קרקע

חדר 112-  ממ''ד-משרד

אין

יש

20

בניין ג'-ק.כניסה

חדר 208- ממ''ד-משרד

אין

יש

20

בניין ג'-ק.ראשונה

חדר 315- ממ''ד-משרד

אין

יש

20

בניין ג'-ק.שנייה

חדר-415 ממ''ד-משרד

אין

יש

20

בניין ד'-ק.כניסה

 חדר 162- ממ''ד   כ. לימוד

אין

יש

150

בניין ד'-ק.כניסה

חדר 262-ח.ישיבות

חלקי

יש

150

בניין ד'-ק.ראשונה

חדר 361-כ.לימוד

אין

יש

150

בניין ט'-ע.פנים
ק.כניסה 

חדר י'34-כ. לימוד

אין

יש

80

בניין ט'-ע.פנים
ק.כניסה

חדר י'45-כ.לימוד

אין

יש

120

בניין יג'-תקשורת
ק.כניסה

חדר 012-ממ''ד

חלקי

יש

120

בניין יג'-תקשורת
ק.כניסה

חדר 041-ממ''ד

חלקי

יש

120

בניין יג'-תקשורת ק.ראשונה

חדר 106-ממ''ד

חלקי

יש

120

בניין יג'-תקשורת ק.ראשונה

חדר 123-ממ''ד

חלקי

יש

120

בניין יג'-תקשורת ק.שנייה

חדר 250- ממ''ד מחולק

חלקי

יש

80

מתחם הסעדה חדש
ק.כניסה

חדר 2-   ממ''ד-משרד

אין

יש

20

ספרייה מרכזית
ק.כניסה

חדר 103 

אין

יש

30

מתחם יבילים-900
ק.כניסה

ממ''ד 12,14,16

אין

יש

80

מתחם יב'
ק.כניסה

ממ''ד י'21-בית  הכנסת

אין

יש

150

מתחם יב'
ק.כניסה

ממ''ד 37-מטבחון

אין

יש

50

בית הסטודנט
ק.קרקע

חדר 111-קופי זול

אין

אין

150

בית הסטודנט
ק.ראשונה

חדר 314- ממ''ד-משרד

אין

יש

40

בית הסטודנט
ק.שנייה

חדר 410- משרד נכס

אין

יש

40


*עובדי קבלן ומבקרים וכן עובדים שאינם נמצאים בשטח המבנה שלהם, ישתמשו בממ"ד הקרוב ביותר אליהם

סדר פעולות בזמן חירום

• ברר מיד פרטים על מקום הפצוע ופרטיו כולל גיל הפצוע.
• הזעק מגיש עזרה ראשונה למקום הפציעה במידה הצורך הפעל את מערכת הקשר להזעקת גורמי פנים.
• במידה והפציעה חמורה ו/או עפ"י בקשת החולה / פצוע הזמן בדחיפות:
• אמבולנס מד''א / ניידת טיפול נמרץ (בהתאם לנדרש) טלפון 100 לציין את פרטי הפציעה ומיקום.
• במידה ולא אותר מגיש עזרה ראשונה הזעק מיד אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ.
• סייע בטיפול בפצוע עפ"י הצורך.
• הרחק סקרנים מהאזור.
• הנחה את שומרי השערים לכוון את האמבולנס למקום הימצאות הפצוע.


לאחר פינוי הפצוע עדכן את בעלי התפקידים הבאים:

• משטרה עפ"י נסיבות הפציעה
• אחראי צוות אחזקה בכל מקרה
• מנהל ביטחון בכל מקרה
• סמנכ''ל תפעול בכל מקרה
• מנכ'''ל המכללה למינהל – עפ"י הנסיבות
• ראש מינהל / חוג / ביה''ס- עפ"י הנסיבות

• יש לנתק את החשמל לפני כל פעולת כיבוי.
• פעל מיידית לכיבוי האש באמצעות מטפים ו/או זרנוקי מים הממוקמים באזור השריפה (עפ"י הנסיבות).
• במידה וצוות עובדי האחזקה / אבות הבתים עדיין בבניין ודא שהחלו בביצוע פעולות כיבוי האש, פינוי הבניין וציוד רגיש מאזור האש.
• רכז לאזור השריפה את כל עובדי הביטחון/אחזקה לסיוע בפעולות הכיבוי.
• במידה והשריפה מתפשטת הזעק מיד את מכבי האש העירוני בטלפון 102.
• הזעק את שומרי השערים לכוון את רכב הכיבוי לאזור השריפה.
• פעל מיידית לפינוי עובדים סטודנטים ואנשים מהבניין.
• בודד את אזור האש במחסומים ו/או בסרטי סימון, הרחק את הקהל מאזור האירוע.
• הזעק חשמלאי לניתוק מערכת החשמל במקום.
• הזעק עובד אחזקה תורן לסיוע בפעולות הכיבוי ו/או את אחראי משמרת צוות האבטחה .
• סייע למכבי אש בביצוע פעולות הכיבוי עפ"י הצורך.

דווח מיד לגורמים הבאים:
• אחראי צוות אחזקה
• מנהל הביטחון
• סמנכ''ל תפעול
• עובד אחזה שבו אירעה השריפה
• מפקח הניקיון
• מנכ''ל המכללה למינהל
• במידה ויש נפגעים יש לדווח מיד ל:
מד''א בטלפון 101
משטרה בטלפון 100

• הזעק מייד למקום עובד ביטחון / סייר ביטחון/ עובד אחזקה / אב בית.
• נסה לאתר את בעל החפץ החשוד באזור הסמוך לחפץ.
• במידה ולא אותר בעל החפץ יש להרחיק בשקט את הקהל ולבודדו מהחפץ החשוד.
• חסום באמצעים קשיחים או בסרטי סימון את המעבר להולכי הרגל וכלי הרכב בכל השטח הסמוך לחפץ החשוד.
• בשום פנים ואופן אין לגעת ו/או להזיז את החפץ החשוד.
• הזעיק מיד חבלן משטרתי בטלפון מס' 100.
• דווח מיד לשער הרלוונטי עד הגעת החבלן.
• הנחה את השומר לכוון את החבלן למקום החשוד.
• סייע לחבלן המשטרה עפ"י הצורך.


דווח מיד לגורמים הבאים:

• מנהל הביטחון
• אחראי משמרת של חברת צוות 3
• אחראי צוות אחזקה
• סמנכ''ל תפעול
• מפקח הניקיון
• מנכ''ל המכללה למינהל
• במידה ויש נפגעים יש לדווח מיד למד''א בטלפון: 101

שיגור טילים:
• אירוע של שיגור טילים יחשב כאשר מתקבלת הודעה / אזעקה של ''צבע אדום''
• בהישמע האזעקה יש לתדרך את העובדים/סטודנטים להיכנס למרחבים המוגנים הקרובים ביותר.
• על כל העובדים / סטודנטים במכללה להיכנס למרחבים המוגנים בהתאם לשילוטי ההכוונה.


אירוע פח''ע:

• נסה ככל יכולתך לסכל את האירוע ו/או לבודדו.
• הזעק למקום את כל עובדי הביטחון / אחזקה והנחה אותם באשר לציר התנועה ומקום המפגע.
• במקביל הזעק למקום את המשטרה והנחה אותם כיצד להגיע למקום האירוע.
• הצב בשער עובד ביטחון שיכוון את המשטרה למקום האירוע.
• חסום פיזית את מעבר של הולכי רגל וכלי הרכב בשטח הסמוך ו/או המוביל למקום האירוע.
• הקפד על נהלי פתיחה באש בכפוף להנחיות משטרת ישראל.
סייע למשטרה עפ"י הצורך.
• דווח מיד לגורמים עפ"י המצוין בנוהל זה.

דווח לגורמים הבאים:
• מנהל הביטחון
• מנהל צוות אחזקה
• אחראי משמרת של חברת צוות 3
• סמנכ''ל תיפעול

• הזעק למעלית מייד את מנהל האחזקה / אב הבית, אחראי משמרת, מפקח הניקיון ו/או אחד מעובדיו.
• פעל להרגעת הלכודים במעלית עד להתייצבות עובד אחזקה / אב בית / טכנאי מעליות המורשה לבצע חילוץ ממעלית.
• חילוץ ממעליות יתבצע ע''י עובד אחזקה מוסמך לחילוץ לכודים ו/או טכנאי מוסמך של חברת אלקטרה.
• במידה והתקלה במעלית אירעה לאחר שעות העבודה, הזעק בדחיפות כונן תפעול וטכנאי מחברת המעליות אלקטרה בהתאם לנוהל.
• במידה ולא ניתן לאתר טכנאי מעליות עליך להזעיק את מנהל האחזקה / אב בית תורן לטיפול במעלית עם אנשים לכודים.
• במידה ולא ניתן להזעיק את אחראי צוות אחזקה הזעק למקום את עובד אחזקה / מנהל הביטחון / אחראי משמרת של חברת האבטחה צוות 3.
• עם התייצבות טכנאי המעליות ו/או עובד אחזקה תורן עלייך לסייע בידו בחילוץ הלכודים עפ"י המתבקש.
• חל איסר על עובדי הניקיון ו/או השומר לבצע באופן עצמאי כל פעולה טכנית לחילוץ לכודים ממעליות.
• חילוץ ממעלית לכודה יתבצע אך ורק ע"י עובדים שהוסמכו בחילוץ לכודים ממעליות.

• בדוק מיד עם כונן האחזקה שגנרטור החירום החל לפעול ולגבות את הפסקת החשמל.
• הזעק את חשמלאי המכללה / קבלן חשמל העובד עם המכללה לתיקון התקלה, במידה ולא ניתן להזעיקו, הזעק את מנהל האחזקה.


דווח מייד לגורמים הבאים:

• אחראי צוות אחזקה
• מנהל הביטחון
• אחראי משמרת של חברת צוות 3
• סמנכ''ל תפעול


• עליך לטפל במערכת האזעקה שהופעלה עם הפסקת החשמל וחידושו.
• וודא שמחסומי שערי הרכב מורמים ובאם יש צורך הרם אותם באופן ידני.
• בדוק באם נלכדו אנשים במעליות, פעל עפ"י נוהל חילוץ ממעלית.
• במידה וגנרטור החירום אינו פועל ואינו מספק חשמל כגיבוי לחב' החשמל עליך להזעיק בדחיפות את הגורמים הבאים:
• מנהל צוות אחזקה
• מנהל הביטחון
• אחראי משמרת של חברת צוות 3
• תורן אחזקה
• חשמלאי של המכללה / במידת הצורך קבלן חשמל
• חברת השירות של הגנרטור

מספרי טלפון להתקשרות עם גורמי פנים במכללה

תפקיד במכללה שם ומשפחה טלפון

מוקד ביטחון 24/7  מכללה

מוקד- סוללרי

052-5624992

מוקד ביטחון 24/7  מכללה

מוקד- קווי

073-2466432

מנהל ביטחון ומשק

ערן גרין

052-5454445

אחראי צוות אחזקה

בועז לוין

052-5520537

עובד אחזקה – תקשורת , מנזה

מוריס גלוזר

054-5878430

עובד אחזקה – משפטים, בית הסטודנט 

ירון אבוקסיס

052-7758844

עובד אחזקה – בניין ג' , בניין ד'.

יעקב עיני

050-6984948

עובד אחזקה – מנהל עסקים

שמואל מזרחי

052-8074477

עובד אחזקה – עיצוב פנים

אבי פשה

050-9619989

עובד אחזקה – יבילים , שיווק , נגישות , יב'

שמעון כהן

052-3624961

עובד אחזקה – ספרייה

חיים ששון

055-6682002

מנהל סדנא - עיצוב פנים

עומר אייל

054-4946941

עוזר מנהל סדנא- עיצוב פנים

קובי אריאל

050-8775314

סמנכ''ל תפעול ולוגיסטיקה

גלעד ליכטנשטיין

054-5660076

מנכ''ל המכללה

בני אלון

052-340-1326

ממונה  בטיחות

יאיר יחיאל

054-2092255

מספרי טלפון להתקשרות בחירום עם גורמי חוץ

גורם חוץ

טלפון

טלפון נוסף

משטרת ישראל – ראשון לציון

03-9609444

100

מגן דוד אדום -  ראשון לציון

03-9642333

101

רשות הכיבוי והצלה – ראשון לציון

03-9461977

102

חברת החשמל לישראל – ראשון לציון לציון

03-9632423

103

פיקוד העורף – מחוז מרכז

08-9383203-8

104

מוקד עיריית ראשון לציון  

03-9542799

106

מרכז רפואי  אסף הרופא – צריפין

08-9779999

 

רשימת אחראי קומות לשעת חירום

מס'

שם היחידה

מבנה/בניין

פרטי אחראי קומה

1

הנהלת המסלול ושיווק

קומה עליונה-בניין –ג', קומה 'ב

ורד סגל

2

אגף תפעול

בניין-ד', מרפסת הרקטור

מוריס גולזר

3

מרכז שירות

מבנה – יא'

ערן גרין

4

הוצאה לאור

בניין- ב', קומה 1- 

דורון דאי

5

אגף משאבי אנוש ושיווק

 

טאופיק אבן בררי

6

מדור שכר לימוד

בניין – ג' ,קומת כניסה

נועה רודייטי

7

מדור בחינות

בנין מנע''ס  קומה 1

לאה בבז'נוב

8

אגף מערכות מידע – מרכז תמיכה

מבנה – ט' ,קומת כניסה

זאביק גולדנברג

9

המרכז לניהול קריירה

מתחם כלכלה

דקלה בר- אילן

10

ספרייה

קומת כניסה

מיכל שרמייסטר

11

ספרייה

קומה ראשונה

אלכסנדרה פלדמן

12

ספרייה

קומה שנייה

איימי דינרשטיין

13

הפקולטה למנהל עסקים תואר 1, 2

בניין – ב' ,קומת כניסה

גלית טואשי

14

מכון רובוטיקה

בניין – ב' , קומה 1-

דורון דאי

15

בית הספר למשפטים

קומת כניסה

בטי דואק

16

בית הספר למשפטים

קומה שנייה

קרן דרור בן-עמי

17

בית הספר לתקשורת - מינהל

בניין – יג' , קומת כניסה

ניר רן

18

החוג למדעי המחשב

בניין – ג' , קומה שניה

רונית אפשטיין

19

החוג לעיצוב פנים

מבנה – ט' – מתחם עיצוב פנים

קובי אריאל 

20

היחידה הכלל מסלולית

בניין ג- קומה 1

אורית אהרנסון

21

 משק ובטחון – אחריות כוללת

מבנה משק וביטחון, שערים

ערן גרין

22

בניין תקשורת ,  מנזה , ספרייה – אחריות כוללת

מתחם המבנים

בועז לוין

23

בניין מנהל עסקים – אחריות כוללת

מתחם  הבניין

שמואל מזרחי

24

בניינים ג' + ד' – אחריות כוללת

מתחם המבנים

יעקב עיני

25

בניין משפטים,  בניין יד', אחריות כוללת

מתחם המבנים

ירון אבוקסיס

26

מבנה עיצוב פנים,  אחריות כוללת

מתחם הבניין

אבי פשה

27

מתחם כלכלה, המוסד לבטיחות - אחריות כוללת 

מתחם המבנים

שמעון כהן

28

בניין 900, מיחשוב, שיווק ,נגישות - אחריות כוללת

מתחם  המבנים

שמעון כהן