דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

קורסי מיומנויות

תואר ראשון במדעי ההתנהגות

מיומנויות וכישורים אינם מולדים, הם נרכשים. לכן, ולד הלמידה במסגרת קורסים עיוניים וכאלה עוסקים בשיטות מחקר, מקדיש בית הספר זמן ומשאבים, לפיתוח קורסי מיומנויות: קורסים שהנם חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים, ומאפשרים לתרגם את הידע העיוני-אקדמי ל״ארגז כלים״, המקנה לסטודנטים ולסטודנטיות שלנו, מיומנויות אישיות ובין-אישיות, התורמות לפיתוח הזהות האישית והמקצועית שלהם, כא/נשים הנמצאות ונמצאים בראשית דרכם בעולם הבוגר ובשוק העבודה. קורסים אלה, לכן, אינם עוסקים ב"מה" ו"למה", אלא ב"איך": הם מספקים כלים מעשיים למימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי הטמון בכל אחד מאיתנו.

הנה כמה מהם:

כתיבה אקדמית - במרחב למידה זה מתנסים הסטודנטים בכתיבה אקדמית. הם רוכשים כישורים הנוגעים לניסוח אקדמאי, מבנה של משפטים ושל פסקאות, וכן מתנסים לראשונה בכתיבה קוהרנטית של עבודה אקדמאית.

קריאה אקדמית - במרחב למידה זה רוכשים הסטודנטים מיומנויות כגון חילוץ של רעיונות מרכזיים מן הטקסט, אבחנה בין עיקר וטפל בטקסטים רבי מלל, ואבחנה בין טקסטים אקדמאים לטקסטים שאינם אקדמאים. 

יסודות המשא ומתן - במרחב למידה זה מתנסים הסטודנטים בשורה של תרגילים במשא ומתן אשר בעזרתם הם רוכשים מיומנויות של עקרונות המשא ומתן, ניהול משא ומתן וניתוח רפלקסיבי של תהליכי המשא ומתן.    

I Have a Dream - המוטיבציה להגשים - מוטיבציה היא מפתח מרכזי בהצלחות שלנו בכל תחומי החיים, החל מלמידה ועבודה וכלה בקשרים חברתיים ובשמירה על הבריאות שלנו. במסגרת הקורס, הסטודנטים יפתחו את המודעות העצמית שלהם ואת יכולתם לניהול עצמי, ילמדו מושגים בסיסיים מתוך תיאוריות העוסקות במוטיבציה, כיצד ליישם אותם במסגרת ניתוח מקרי מבחן בהם באה לידי ביטוי, חוסר מוטיבציה, הן שלהם עצמם והן של אחרים, וירכשו כלים לקדם את המוטיבציה, זו שלהם עצמם וזו של אחרים.

יישומי אקסל -  במסגרת קורס זה, רוכשים הסטודנטים מיומנויות הנוגעות לניהול וניתוח מאגר נתונים באופן אשר מותאם להתמחות במשאבי אנוש. בין היתר לומדים הסטודנטים כיצד לחשוב עלות של גיוס עובד ועלות הכשרה של עובד.

Soft skills - קורס בחירה זה עוסק במיומנויות רכות כגון ניהול קונפליקטים, ניהול משא ומתן וסגנונות התקשרות אשר מסייעים להשתלבות בעולם החברתי ובעולם העבודה.

אנתרופולוגיה פסיכולוגית: היבטים יישומיים - קורס חובה זה מקנה מיומנויות של ביצוע אתנוגרפיה בשדה המחקר הקהילתי (הכוללת עריכת תצפיות, ראיונות וניתוח של הממצאים) ושימוש בכלים מחקריים על מנת לבצע התערבות הנוגעת למושאי המחקר.